2017-12-28

Damak ± Dudak Yarıklı Bireylerde İşitme ve Dil Gelişiminin Değerlendirilmesi
Assessment of Hearing and Language Development in Individuals with Cleft Lip Palate

Güzide Atalık , Şadiye Bacık Tırank , Melis Keskin Yıldız , Gurbet Şahin Kamışlı , Hakan Tutar , Bülent Gündüz

31 0

Amaç: Damak ± dudak yarıklı çocukların büyük kısmında yaşamlarının ilk yıllarında otitis mediaya bağlı iletim tip işitme kaybı görülür. Gerekli müdahalelerin yapılmayarak işitme kayıplı geçirilen sürenin uzaması ya da işitme kaybının kalıcı hale dönüşmesi dil gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu çalışmada amacımız ünitemize başvuran damak ± dudak yarıklı bireylerin işitmelerini değerlendirerek, kayıp varsa işitme kaybı tipini belirlemek ve işitme kaybı olmayan damak ± dudak yarıklı çocukların dil becerilerinin değerlendirmektir.

Gereç-Yöntem: Çalışma Nisan 2014 ile Haziran 2017 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi KBB Anabilim Dalı Odyoloji, Konuşma, Ses ve Denge Merkezi’nde yürütülmüştür. Çalışmaya yaşları 2 ile 20 arasında değişen 30 damak ± dudak yarıklı olgu katılmıştır. Olguların tümü damak ± dudak açısından cerrahi operasyon geçirmişlerdir. Bireylere önce otolojik muayene ve odyolojik değerlendirme yapılarak işitme kaybı varsa tipi belirlenmiştir. İşitme kaybı olmayan 2-7 yaş arası olgulara dil değerlendirmesi yapılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan olguların %30’unda işitme kaybı belirlenmiştir. İşitme kaybı olan olguların

%88’inde iletim tipi işitme kaybı; %12’sinde sensörinöral tip işitme kaybı görülmüştür.  Dil değerlendirilmesi yapılan 11 olgudan 3’ünde (%27) alıcı dil becerilerinde gecikme olduğu, 7’sinde (%63) ifade edici dil becerilerinde gecikme  olduğu gözlenmiştir. Sözel dil performansına bakıldığında vakalardan 4’ünün (%36) dil becerilerinde gecikme olduğu görülmüştür.

Sonuç:  Damak ± dudak yarıklı olgularda düzenli otolojik ve odyolojik takibi büyük önem taşımaktadır. İşitme kaybı olmayan damak ± dudak yarıklı çocuklarda yüksek oranda görülen dil gecikmesi/bozukluğu bu vakalardaki dil gelişimi değerlendirilmesi gereksinimini vurgulamaktadır. Çalışma bu bireylerin multidisipliner bir ekip tarafından takip edilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. 

Objectives: Most children with cleft palate±lip  have conductive-type hearing loss due to otitis media in the  early years of life. Due to not presenting required interventions can affect language development negatively. In this study, we aimed to evaluate the hearing thresholds and determine the type of hearing loss and to evaluate the linguistic skills of children with cleft palate and lips without hearing loss.

Materıals and Methods: The study was conducted in ENT, Audiology and Speech Disorders Department at Gazi University  between April 2014 and June 2017. 30 patients who were between 2 to 20 years old,  with cleft lip±palate were included in the study. First, hearing assessments were performed;  if individuals had hearing loss, type of hearing loss were identified. Then, language assessments were made on 2-7 year old children who have no hearing loss.

Results: Among individuals who had hearing loss (%30), 88% of cases had conductive type and 12% of them had sensorineural hearing loss.

Receptive and expressive language assesment were conducted with 11 cases between the ages of 2 to 7. It was observed that 3 (%27) participants had receptive language delay and 7 (%63) had delays in expressive language skills.

Conclusion: Regular otological and audiologic follow-up is important for children with cleft lip±palate. The high rate of language impairment in children with cleft palate ± lip without hearing loss indicated that the language development of these children needs to be assessed. The study reveals that these children must be monitored by a multidisciplinary team.

 • Broen, P. A., Moller, K. T., Carlstrom, J., Doyle, S. S., Devers, M., & Keenan, K. M. (1996). Comparison of the hearing histories of children with and without cleft palate. The Cleft palate-craniofacial journal, 33(2), 127-133.
 • Cazden, C. B. (2001). The language of teaching and learning. The language of teaching and learning, 348-369.
 • Conrad, A. L., Richman, L., Nopoulos, P., & Dailey, S. (2009). Neuropsychological functioning in children with non-syndromic cleft of the lip and/or palate. Child Neuropsychology, 15(5), 471-484.
 • Fox, D., Lynch, J., & Brookshire, B. (1978). Selected developmental factors of cleft palate children between two and thirty-three months of age. The Cleft palate journal, 15(3), 239-245.
 • Friel-Patti, S., Finitzo-Hieber, T., Conti, G., & Brown, K. C. (1982). Language delay in infants associated with middle ear disease and mild, fluctuating hearing impairment. The Pediatric Infectious Disease Journal, 1(2), 104-109.
 • Gani, B., Kinshuck, A., & Sharma, R. (2012). A review of hearing loss in cleft palate patients. International journal of otolaryngology, 2012.
 • Goudy, S., Lott, D., Canady, J., & Smith, R. J. (2006). Conductive hearing loss and otopathology in cleft palate patients. Otolaryngology—Head and Neck Surgery, 134(6), 946-948.
 • Groenewald, H., Kritzinger, A., & Viviers, M. (2013). Age-specific communication functioning of young children with cleft lip and palate in a South African Database. The Cleft palate-craniofacial journal, 50(6), 717-729.
 • Güven, S., & Topbaş, S. (2014). Erken Dil Gelişimi Testi-Üçüncü Versiyonu'nun (Test of Early Language Development-) Türkçe'ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Ön Çalışması. International Journal of Early Childhood Special Education, 6(2).
 • Handžić-Ćuk, J., Ćuk, V., Rišavi, R., Katušić, D., & Štajner-Katušić, S. (1996). Hearing levels and age in cleft palate patients. International journal of pediatric otorhinolaryngology, 37(3), 227-242.
 • Hardin-Jones, M., & Chapman, K. L. (2014). Early lexical characteristics of toddlers with cleft lip and palate. The Cleft palate-craniofacial journal, 51(6), 622-631.
 • Jerger, J.F. (1970). Clinical experience with impedence audiometry. Archives of Otolaryngology, 92, 311-324.
 • Jocelyn, L. J., Penko, M. A., & Rode, H. L. (1996). Cognition, communication, and hearing in young children with cleft lip and palate and in control children: a longitudinal study. Pediatrics, 97(4), 529-534.
 • Kapp-Simon, K. A., & Krueckeberg, S. (2000). Mental development in infants with cleft lip and/or palate. The Cleft palate-craniofacial journal, 37(1), 65-70.
 • Kernahan, D. A., & Stark, R. B. (1958). A new classification for cleft lip and cleft palate. Plastic and Reconstructive Surgery, 22(5), 435-441.
 • Kim, S. Y., Bothwell, N. E., & Backous, D. D. (2002). The expanding role of the otolaryngologist in managing infants and children with hearing loss. Otolaryngologic Clinics of North America, 35(4), 699-710.
 • Kuehn, D. P., & Moller, K. T. (2000). Speech and language issues in the cleft palate population: the state of the art. The Cleft palate-craniofacial journal, 37(4), 348-348.
 • Kwan, W. M., Abdullah, V. J., Liu, K., van Hasselt, C. A., & Tong, M. C. (2011). Otitis media with effusion and hearing loss in Chinese children with cleft lip and palate. The Cleft palate-craniofacial journal, 48(6), 684-689.
 • Lu, Z., Ma, L., Luo, Y., & Fletcher, P. (2010). The effects of unrepaired cleft palate on early language development in Chinese infants. The Cleft palate-craniofacial journal, 47(4), 400-404.
 • Luthra, S., Singh, S., Nagarkar, A. N., & Mahajan, J. K. (2009). The role of audiological diagnostics in children with cleft lip & palate (CLP). International journal of pediatric otorhinolaryngology, 73(10), 1365-1367.
 • Montirosso, R., Fedeli, C., Murray, L., Morandi, F., Brusati, R., Perego, G. G., & Borgatti, R. (2011). The role of negative maternal affective states and infant temperament in early interactions between infants with cleft lip and their mothers. Journal of pediatric psychology, 37(2), 241-250.
 • Morris, H., & Ozanne, A. (2003). Phonetic, phonological, and language skills of children with a cleft palate. The Cleft palate-craniofacial journal, 40(5), 460-470.
 • Mossey, P. A., Little, J., Munger, R. G., Dixon, M. J., & Shaw, W. C. (2009). Cleft lip and palate. The Lancet, 374(9703), 1773-1785. Nation, J. E. (1970). Vocabulary comprehension and usage of preschool cleft palate and normal children. The Cleft palate journal, 7, 639.
 • Neiman, G. S., & Savage, H. E. (1997). Development of infants and toddlers with clefts from birth to three years of age. The Cleft palate-craniofacial journal, 34(3), 218-225.
 • Pannbacker, M. (1969). Hearing loss and cleft palate. The Cleft palate journal, 6(1), 50-56.
 • Paradise, J. L., & Bluestone, C. D. (1974). Early treatment of the universal otitis media of infants with cleft palate. Pediatrics, 53(1), 48-54.
 • Pushpavathi, M., Vijayan, K., & Vishwanath, A. (2017). Effectiveness of early intervention on awareness and communication behaviors of mothers of toddlers with repaired cleft lip and palate. Journal of Cleft Lip Palate and Craniofacial Anomalies, 4(3), 88.
 • Richman, L. C., McCoy, T. E., Conrad, A. L., & Nopoulos, P. C. (2012). Neuropsychological, behavioral, and academic sequelae of cleft: early developmental, school age, and adolescent/young adult outcomes. The Cleft palate-craniofacial journal, 49(4), 387-396.
 • Rosenfeld, R. M., Shin, J. J., Schwartz, S. R., Coggins, R., Gagnon, L., Hackell, J. M., . . . Payne, S. C. (2016). Clinical practice guideline: otitis media with effusion (update). Otolaryngology–Head and Neck Surgery, 154(1_suppl), S1-S41.
 • Scherer, N. J., Boyce, S., & Martin, G. (2013). Pre-linguistic children with cleft palate: Growth of gesture, vocalization, and word use. International Journal of Speech-Language Pathology, 15(6), 586-592.
 • Scherer, N. J., & D'Antonio, L. L. (1995). Parent questionnaire for screening early language development in children with cleft palate. The Cleft palate-craniofacial journal, 32(1), 7-13.
 • Scherer, N. J., D'antonio, L. L., & McGahey, H. (2008). Early intervention for speech impairment in children with cleft palate. The Cleft palate-craniofacial journal, 45(1), 18-31.
 • Scherer, N. J., Williams, L., Stoel-Gammon, C., & Kaiser, A. (2012). Assessment of single-word production for children under three years of age: comparison of children with and without cleft palate. International journal of otolaryngology, 2012.
 • Smith, R. M., & McWilliams, B. J. (1968). Psycholinguistic abilities of children with clefts. Cleft Palate J, 5, 238-249.
 • Speltz, M. L., Endriga, M. C., Hill, S., Maris, C. L., Jones, K., & Omnell, M. L. (2000). Brief report: cognitive and psychomotor development of infants with orofacial clefts. Journal of pediatric psychology, 25(3), 185-190.
 • Spriestersbach, D. C., Darley, F. L., & Morris, H. L. (1958). Language skills in children with cleft palates. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 1(3), 279-285.
 • Szabo, C., Langevin, K., Schoem, S., & Mabry, K. (2010). Treatment of persistent middle ear effusion in cleft palate patients. International journal of pediatric otorhinolaryngology, 74(8), 874-877.
 • Tunçbi̇lek, G., Özgür, F., & Belgi̇n, E. (2003). Audiologic and tympanometric findings in children with cleft lip and palate. The Cleft palate-craniofacial journal, 40(3), 304-309.
 • Wasserman, G. A., Allen, R., & Linares, L. O. (1988). Maternal interaction and language development in children with and without speech-related anomalies. Journal of communication disorders, 21(4), 319-331.
Subjects Health Care Sciences and Services
Published Date Cilt:4, Sayı:3
Authors

Author: Güzide Atalık
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Şadiye Bacık Tırank (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Melis Keskin Yıldız
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, ODYOLOJİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Gurbet Şahin Kamışlı
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, ODYOLOJİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Hakan Tutar

Author: Bülent Gündüz
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 28, 2017

Bibtex @research article { husbfd364486, journal = {Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal}, issn = {}, eissn = {2528-9918}, address = {Hacettepe University}, year = {2017}, pages = { - }, doi = {10.21020/husbfd.364486}, title = {Assessment of Hearing and Language Development in Individuals with Cleft Lip Palate}, key = {cite}, author = {Atalık, Güzide and Bacık Tırank, Şadiye and Keskin Yıldız, Melis and Şahin Kamışlı, Gurbet and Tutar, Hakan and Gündüz, Bülent} }
APA Atalık, G , Bacık Tırank, Ş , Keskin Yıldız, M , Şahin Kamışlı, G , Tutar, H , Gündüz, B . (2017). Assessment of Hearing and Language Development in Individuals with Cleft Lip Palate. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, , . DOI: 10.21020/husbfd.364486
MLA Atalık, G , Bacık Tırank, Ş , Keskin Yıldız, M , Şahin Kamışlı, G , Tutar, H , Gündüz, B . "Assessment of Hearing and Language Development in Individuals with Cleft Lip Palate". Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal (2017): <http://dergipark.org.tr/husbfd/article/364486>
Chicago Atalık, G , Bacık Tırank, Ş , Keskin Yıldız, M , Şahin Kamışlı, G , Tutar, H , Gündüz, B . "Assessment of Hearing and Language Development in Individuals with Cleft Lip Palate". Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal (2017):
RIS TY - JOUR T1 - Assessment of Hearing and Language Development in Individuals with Cleft Lip Palate AU - Güzide Atalık , Şadiye Bacık Tırank , Melis Keskin Yıldız , Gurbet Şahin Kamışlı , Hakan Tutar , Bülent Gündüz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21020/husbfd.364486 DO - 10.21020/husbfd.364486 T2 - Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - EP - SN - -2528-9918 M3 - doi: 10.21020/husbfd.364486 UR - https://doi.org/10.21020/husbfd.364486 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal Assessment of Hearing and Language Development in Individuals with Cleft Lip Palate %A Güzide Atalık , Şadiye Bacık Tırank , Melis Keskin Yıldız , Gurbet Şahin Kamışlı , Hakan Tutar , Bülent Gündüz %T Assessment of Hearing and Language Development in Individuals with Cleft Lip Palate %D 2017 %J Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal %P -2528-9918 %R doi: 10.21020/husbfd.364486 %U 10.21020/husbfd.364486
ISNAD Atalık, Güzide , Bacık Tırank, Şadiye , Keskin Yıldız, Melis , Şahin Kamışlı, Gurbet , Tutar, Hakan , Gündüz, Bülent . "Assessment of Hearing and Language Development in Individuals with Cleft Lip Palate". Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal (December 2017): -. https://doi.org/10.21020/husbfd.364486
AMA Atalık G , Bacık Tırank Ş , Keskin Yıldız M , Şahin Kamışlı G , Tutar H , Gündüz B . Assessment of Hearing and Language Development in Individuals with Cleft Lip Palate. HUSBFD. 2017; -.
Vancouver Atalık G , Bacık Tırank Ş , Keskin Yıldız M , Şahin Kamışlı G , Tutar H , Gündüz B . Assessment of Hearing and Language Development in Individuals with Cleft Lip Palate. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal. 2017; -.