Year 2018, Volume 5, Issue 2, Pages 54 - 66 2018-09-06

Sporun Psiko-Motor Gelişim ve Sosyal Gelişime Etkisi
Sporun Psiko-Motor Gelişim ve Sosyal Gelişime Etkisi

Emre Yıldız [1] , Zeynep Çetin [2]

266 1153

Spor, hareket içeren ve bireylerin sosyal çevrelerini genişleten bir olgudur. Bireyler, spor sayesinde sosyal ortamlarda nasıl davranmasına ilişkin bazı sosyal becerileri gözlemleme fırsatı bulurlar. Hareket içeren spor, aynı zamanda motor becerileri de destekler. Çocuklar için de motor beceriler okul öncesi dönemde; oyunlarındaki rolü ve mutluluğu açısından önemlidir. Okul öncesi dönemdeki bu beceriler okul döneminde çocuğun ilgisi doğrultusunda sporda branşlara yönlendirilebilinir. Çocuklar spor yaptığında hem motor becerileri hem de sosyal becerileri desteklenmiş olacaktır. Aynı zamanda daha çok insanla tanışıp, aynı sosyal ortamı paylaşma fırsatı bulacaklardır ve böylelikle kişilerarası iletişim, gruba dahil olma, kendini tanıma ve sınırlılıklarını fark etme, kazanma-kaybetme gibi duyguları yaşayıp öğrenme, kendini ifade etme, özgüven kazanma gibi becerileri de spor yaparken kazanma fırsatları olacaktır. Bunlara ek olarak spor yapmanın gelişimsel olarak katkısının yanı sıra beden sağlığına da faydası olduğu toplum tarafından bilinen, yadsınamaz bir gerçektir. Yukarıdaki bilgilerden yola çıkılarak bu makalede de sporun psikomotor ve sosyal gelişimle etkileşimi irdelenmiştir. 

Spor, hareket içeren ve bireylerin sosyal çevrelerini genişleten bir olgudur. Bireyler, spor sayesinde sosyal ortamlarda nasıl davranmasına ilişkin bazı sosyal becerileri gözlemleme fırsatı bulurlar. Hareket içeren spor, aynı zamanda motor becerileri de destekler. Çocuklar için de motor beceriler okul öncesi dönemde; oyunlarındaki rolü ve mutluluğu açısından önemlidir. Okul öncesi dönemdeki bu beceriler okul döneminde çocuğun ilgisi doğrultusunda sporda branşlara yönlendirilebilinir. Çocuklar spor yaptığında hem motor becerileri hem de sosyal becerileri desteklenmiş olacaktır. Aynı zamanda daha çok insanla tanışıp, aynı sosyal ortamı paylaşma fırsatı bulacaklardır ve böylelikle kişilerarası iletişim, gruba dahil olma, kendini tanıma ve sınırlılıklarını fark etme, kazanma-kaybetme gibi duyguları yaşayıp öğrenme, kendini ifade etme, özgüven kazanma gibi becerileri de spor yaparken kazanma fırsatları olacaktır. Bunlara ek olarak spor yapmanın gelişimsel olarak katkısının yanı sıra beden sağlığına da faydası olduğu toplum tarafından bilinen, yadsınamaz bir gerçektir. Yukarıdaki bilgilerden yola çıkılarak bu makalede de sporun psikomotor ve sosyal gelişimle etkileşimi irdelenmiştir. 

 • Arabacı, N., ve Çıtak, Ş. (2017). Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların “‘Oyun’” ve “ ‘Açık Alan (Bahçe)’” Etkinlikleri İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi ve Örnek Bir Bahçe Düzenleme Çaışması. Mediterranean Journal of Educational Research, 11(21), 28–43.
 • Bayhan, P. S., ve Artan, İ. (2009). Motor Gelişim. In P. S. Bayhan ve İ. Artan (Editörler), Çocuk Gelişimi ve Eğitimi (ss. 168–190). İstanbul: MORPA Kültür Yayınları Ltd. Ş.
 • Çelik, A., ve Şahin, M. (2013). Spor Ve Çocuk Geli̇şi̇mi̇. The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science, 6(1), 467–478.
 • Culbertson, J. L., Newman, J. E., & Willis, D. J. (2003). Childhood and adolescent psychologic development. Pediatric Clinics of North America, 50(4), 741–764. https://doi.org/10.1016/S0031-3955(03)00080-4
 • Demirci, E. (2007). Okul Öncesinde Psikomotor Gelişim. Kafkas Üniversitesi.
 • Durualp, E., ve Aral, N. (2010). Altı Yaşındaki Çocukların Sosyal Becerilerine Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, 160–172.
 • Findlay, L. (2006). Come Out and Play: Shyness in Childhood and Benefits of Sports Participation. Carleton University.
 • Gallahue, D. (1982). Phases And Stages Of Motor Development. In D. Gallahue (Ed.), Understanding Motor Development In Children (First Edit, pp. 135–254). New York: John Wiley & Sons, Inc.
 • Gallahue, D., & Ozmun, J. (1995). Fundamental Movement Abilities. In S. Spoolman (Ed.), Understanding Motor Development: Infant, Children Adolescents, Adults. (Third Edit, pp. 223–404). Wisconsin-Iowa: Brown & Benchmark.
 • Günindi, Y. (2010). Anasınıfına Devam Eden Altı Yaş Çocuklarına Uygulanan Sosyal Uyum Beceri Eğitimi Programının Çocukların Sosyal Uyum Becerilerinin Gelişimine Etkisi. Gazi Üniversitesi.
 • Güven, G. (2006). Kütahya’da Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Oyun Ve Spor Programlarının İncelenip Değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi.
 • Hekim, M. (2016). Çocuklarda Beden Eğitimi, Spor Ve Oyun Etkinliklerine Katılımın Kemik Gelişimi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(2), 66–71.
 • Heper, E., Koca, C., Ertan, H., Kale, M., Terek, S., Karabudak, E., ve Ertan, H. (2012). Spor Bilimleri ile İlgili Kavramlar ve Sporun Tarihsel Gelişimi. H. Ertan (Editör), Spor Bilimlerine Giriş (1. Baskı, ss. 11–12). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • McClelland, M. M., & Morrison, F. J. (2003). The emergence of learning-related social skills in preschool children. Early Childhood Research Quarterly, 18(2), 206–224. https://doi.org/10.1016/S0885-2006(03)00026-7
 • MEB. (2013). Okul Önces Eği̇ti̇mi̇ Programi. MEB.
 • Özer, D. S., ve Özer, K. (2016). 2-6 Yaş Döneminde-İlkkul Ve Ergenlik Döneminde Motor Gelişim. In D. S. Özer & K. Özer (Editörer), Çocuklarda Motor Gelişim (9. Baskı, ss. 122–177). Ankara: Nobel Yayın.
 • Özyürek, A., Özkan, İ., Begde, Z., ve Yavuz, F. N. (2015). Okul Öncesi̇ Dönemde Beden Eği̇ti̇mi̇ ve Spor. International Journal of Science Culture and Sport, (3), 479–488. https://doi.org/10.14486/IJSCS314
 • Saarni, C. (2001). Cognition , Context , and Goals : Significant Components in Social-Emotional Effectiveness. Social Development, 10(1), 125–129.
 • Şahin, S. (2016). 0-6Yaş Arası Çocukların Temel Gelişimsel Özellikleri: Fiziksel Ve Sosyal-Duygusal Gelişim. H. İ. Diken (Editör), Erken Çocukluk Eğitimi (4.Baskı, ss. 170–208). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Saka, T., Yıldız, Y., Tekbaş, Ö. F., ve Aydın, T. (2008). Genç Eerkeklerde Spor Okulu Eğitim Programlarının Bazı Antropometrik ve Fonksiyonel Testler Üzerine Etkisi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 1–8.
 • Salar, B., Hekim, M., & Tokgöz, M. (2012). 15-18 Yaş Grubu Takım ve Ferdi Spor Yapan Bireylerin Duygusal Durumlarının Karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(6), 123–135. https://doi.org/10.20875/SB.47129
 • Şenduran, F. (2008). Sporcu Olan Ve Sporcu Olmayan Ortaöğretim Öğrencilerinin Uyum Becerileri. 10. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (ss. 189–191). Karabük.
 • Şimşek, S. (1998). İlköğretim 8. Sınıf Beden Eğitimi Dersinin Öğrencilerin Psikomotor Gelişimine Katkısı Konusunda Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Öğrencilerin Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi.
 • Tepeli, K. (2012). Motor (Hareket) Gelişimi. M. E. Deniz (Editör), Erken Çocukluk Döneminde Gelişim (4. Baskı, ss. 91–124). Ankara: Maya Akademi.
 • Tüfekçioğlu, E., ve Ayça, İ. B. (2008). Okul öncesi 4 - 6 yaş çocuklarında algısal motor gelişim programlarının denge ve çabukluk üzerine etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 1–11.
 • Valentine, G., & Mckendrickt, J. (1997). Children’s Outdoor Play: Exploring Parental Concerns About Children’s Safety and the Changing Nature of Childhood. Geoforum, 28(2), 219–235. https://doi.org/10.1016/S0016-7185(97)00010-9
 • Yılmaz, M. O., ve Bozkurt, S. (2017). Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinin İlkokul Öğrencilerinin Motorik Özelliklerinin Gelişimine Etkisi. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 43–50. https://doi.org/10.22396/sbd.2017.30
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Author: Emre Yıldız (Primary Author)
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Zeynep Çetin
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 6, 2018

Bibtex @review { husbfd427140, journal = {Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal}, issn = {}, eissn = {2528-9918}, address = {Hacettepe University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {54 - 66}, doi = {10.21020/husbfd.427140}, title = {Sporun Psiko-Motor Gelişim ve Sosyal Gelişime Etkisi}, key = {cite}, author = {Yıldız, Emre and Çetin, Zeynep} }
APA Yıldız, E , Çetin, Z . (2018). Sporun Psiko-Motor Gelişim ve Sosyal Gelişime Etkisi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 5 (2), 54-66. DOI: 10.21020/husbfd.427140
MLA Yıldız, E , Çetin, Z . "Sporun Psiko-Motor Gelişim ve Sosyal Gelişime Etkisi". Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal 5 (2018): 54-66 <http://dergipark.org.tr/husbfd/issue/39044/427140>
Chicago Yıldız, E , Çetin, Z . "Sporun Psiko-Motor Gelişim ve Sosyal Gelişime Etkisi". Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal 5 (2018): 54-66
RIS TY - JOUR T1 - Sporun Psiko-Motor Gelişim ve Sosyal Gelişime Etkisi AU - Emre Yıldız , Zeynep Çetin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21020/husbfd.427140 DO - 10.21020/husbfd.427140 T2 - Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 66 VL - 5 IS - 2 SN - -2528-9918 M3 - doi: 10.21020/husbfd.427140 UR - https://doi.org/10.21020/husbfd.427140 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal Sporun Psiko-Motor Gelişim ve Sosyal Gelişime Etkisi %A Emre Yıldız , Zeynep Çetin %T Sporun Psiko-Motor Gelişim ve Sosyal Gelişime Etkisi %D 2018 %J Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal %P -2528-9918 %V 5 %N 2 %R doi: 10.21020/husbfd.427140 %U 10.21020/husbfd.427140
ISNAD Yıldız, Emre , Çetin, Zeynep . "Sporun Psiko-Motor Gelişim ve Sosyal Gelişime Etkisi". Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal 5 / 2 (September 2018): 54-66. https://doi.org/10.21020/husbfd.427140
AMA Yıldız E , Çetin Z . Sporun Psiko-Motor Gelişim ve Sosyal Gelişime Etkisi. HUSBFD. 2018; 5(2): 54-66.
Vancouver Yıldız E , Çetin Z . Sporun Psiko-Motor Gelişim ve Sosyal Gelişime Etkisi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal. 2018; 5(2): 66-54.