Year 2018, Volume 5, Issue 2, Pages 67 - 76 2018-09-06

Investigation of the Perception of University Students Studying in Health Sciences on Interdisciplinary Team Work
Sağlık Bilimlerinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin İnterdisipliner Ekip Çalışmasına Bakışının İncelenmesi

Hatice Abaoğlu [1] , Özge Buket Cesim [2] , Sinem Kars [3] , Semin Akel [4]

68 239

Amaç: Bu araştırmanın amacı, sağlık bilimleri alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin interdisipliner ekip çalışmasına bakış açılarını değerlendirmekti.

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya sağlık bilimleri alanında öğrenim gören 18-25 yaş aralığında 265 üniversite öğrencisi katıldı. Bireylerin, yaş, cinsiyet, bölüm ve sınıf bilgilerini içeren demografik özellikleri kaydedildi. Araştırmada veri toplama aracı olarak literatürden uyarlanarak araştırmacılar tarafından oluşturulan ‘İnterdisipliner Çalışma Anketi’ kullanıldı.

Bulgular: Çalışmanın sonucunda bireylerin çoğu, interdisipliner çalışmanın ne anlama geldiğini bildiğini ve yararlı olacağını, meslek grubunun ilişkide olabileceği diğer meslek gruplarıyla ilgili bilgisi olduğunu, diğer meslek gruplarıyla uygulama ve saha çalışması yapmak istediğini ve çözemediği bir problemi başka meslek gruplarına danışmaktan kaçınmadığını belirtti. Bireylerin, çoğunlukla mesleğindeki kişilerin kendilerini diğer meslek gruplarından üstün görmedikleri, onlarla iyi ilişkide ve etkileşim halinde oldukları, onların beceri ve katkılarını anlamaya çaba gösterdikleri, bilgi ve kaynak paylaşmayı istediklerini düşündükleri tespit edildi. Buna karşın bireylerin çoğu, mesleğindeki kişilerin iyi eğitimli olduklarını düşünürken mesleki yetkili ve otonomi konusunda kısıtlılıkları olduğu, diğer meslekten kişilerin kendi mesleği hakkında bilgi sahibi olmadığı görüşündeydi.

Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda, sağlık bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilerin interdisipliner çalışmayı önemli ve yararlı buldukları görülmüştür. Bireylerin mezuniyet sonrasında yetkililik, otonomi ve birlikte çalıştığı meslek gruplarına farkındalık kazandırabilme açısından desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir.

 

Objectives: The aim of this study was to evaluate the perception of university students studying in the field of health sciences on interdisciplinary teamwork.

Materials and Methods: 265 university students of health sciences field aged between 18-25 participated in the study. Demographic characteristics of individuals, including age, gender, department and grade were recorded. In the study, Interdisciplinary Study Questionnaire which was created by the researchers was used as data collection tool.

Results: Most of the individuals stated that they knew what the interdisciplinary study meant and it would be useful; they knew which professions were associated with their own profession; they would like to have fieldwork with students of other professions; and they wouldn't hesitate to ask for help from professionals outside their own field. It was found that individuals thought people in their profession did not consider themselves superior to other occupational groups; they were in good relationship with and interacted with those belonged to other professions; they tried to understand their skills and contributions and they wanted to share information and resources with them. Most of the individuals were of the opinion that the individuals in their profession were well-educated although had limited professional competence and autonomy.

Conclusions: According to these results, it was concluded that students who study in the field of health sciences found interdisciplinary study important and useful. It is thought that individuals should be supported in terms of competence, autonomy and the awareness of the professional groups they will work with after graduation.

 • Aase, I., Aase, K., & Dieckmann, P. (2013). Teaching interprofessional teamwork in medical and nursing education in Norway: A content analysis. Journal of Interprofessional Care, 27(3), 238-245.
 • Al Sayah, F., Szafran, O., Robertson, S., Bell, N. R., & Williams, B. (2014). Nursing perspectives on factors influencing interdisciplinary teamwork in the Canadian primary care setting. Journal of clinical nursing, 23(19-20), 2968-2979.
 • Behm, J., & Gray, N. (2011). Interdisciplinary rehabilitation team. Rehabilitation nursing: A contemporary approach to practice, 51-62.
 • Courtenay, M., Nancarrow, S., & Dawson, D. (2013). Interprofessional teamwork in the trauma setting: a scoping review. Human resources for health, 11(1), 57.
 • Domaç, S., Fidan, M. B., Sobacı, F., Yıldırım, A., Soydaş, P., & Özkent, T. (2014). Meslekler Arası Eğitimin Yükseköğretim Müfredatına Dâhil Edilmesinin Önemi. Yükseköğretim Dergisi, 4(1), 9-13.
 • Dünya Sağlık Örgütü (2010). Framework for action on interprofessional education & collaborative practice. Geneva: Department of Human Resources for Health.
 • Hall, P., & Weaver, L. (2001). Interdisciplinary education and teamwork: a long and winding road. Medical education, 35(9), 867-875.Jacelon, C. (2011). Health care, rehabilitation, and rehabilitation nursing. The specialty practice of rehabilitation nursing, 6.
 • Lapkin, S., Levett-Jones, T., & Gilligan, C. (2013). A systematic review of the effectiveness of interprofessional education in health professional programs. Nurse education today, 33(2), 90-102.
 • Luecht, R. M., Madsen, M. K., Taugher, M. P., & Petterson, B. J. (1990). Assessing professional perceptions: Design and validation of an interdisciplinary education perception scale. J Allied Health, 19(2), 181-191.Mickan, S. M. (2005). Evaluating the effectiveness of health care teams. Australian Health Review, 29(2), 211-217.
 • Nancarrow, S. A., Booth, A., Ariss, S., Smith, T., Enderby, P., & Roots, A. (2013). Ten principles of good interdisciplinary team work. Human resources for Health, 11(1), 19.
 • Valentine, M. A., Nembhard, I. M., & Edmondson, A. C. (2015). Measuring teamwork in health care settings: a review of survey instruments. Medical care, 53(4), e16-e30.
 • Wellmon, R., Gilin, B., Knauss, L., & Linn, M. I. (2012). Changes in student attitudes toward interprofessional learning and collaboration arising from a case-based educational experience. Journal of Allied Health, 41(1), 26-34.
 • West, M. A., & Lyubovnikova, J. (2013). Illusions of team working in health care. Journal of health organization and management, 27(1), 134-142.
 • White, M. J., Gutierrez, A., McLaughlin, C., Eziakonwa, C., Newman, L. S., White, M., Thayer,B., Davis, K., Williams, M., Asselin, G. (2013). A pilot for understanding interdisciplinary teams in rehabilitation practice. Rehabilitation Nursing, 38(3), 142-152.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Author: Hatice Abaoğlu (Primary Author)
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, ERGOTERAPİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Özge Buket Cesim
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, ERGOTERAPİ BÖLÜMÜ, ERGOTERAPİ ANABİLİM DALI

Author: Sinem Kars
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, ERGOTERAPİ BÖLÜMÜ, ERGOTERAPİ ANABİLİM DALI

Author: Semin Akel
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, ERGOTERAPİ BÖLÜMÜ, ERGOTERAPİ ANABİLİM DALI

Dates

Publication Date: September 6, 2018

Bibtex @research article { husbfd479846, journal = {Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal}, issn = {}, eissn = {2528-9918}, address = {Hacettepe University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {67 - 76}, doi = {10.21020/husbfd.479846}, title = {Sağlık Bilimlerinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin İnterdisipliner Ekip Çalışmasına Bakışının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Abaoğlu, Hatice and Cesim, Özge Buket and Kars, Sinem and Akel, Semin} }
APA Abaoğlu, H , Cesim, Ö , Kars, S , Akel, S . (2018). Sağlık Bilimlerinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin İnterdisipliner Ekip Çalışmasına Bakışının İncelenmesi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 5 (2), 67-76. DOI: 10.21020/husbfd.479846
MLA Abaoğlu, H , Cesim, Ö , Kars, S , Akel, S . "Sağlık Bilimlerinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin İnterdisipliner Ekip Çalışmasına Bakışının İncelenmesi". Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal 5 (2018): 67-76 <http://dergipark.org.tr/husbfd/issue/39044/479846>
Chicago Abaoğlu, H , Cesim, Ö , Kars, S , Akel, S . "Sağlık Bilimlerinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin İnterdisipliner Ekip Çalışmasına Bakışının İncelenmesi". Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal 5 (2018): 67-76
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Bilimlerinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin İnterdisipliner Ekip Çalışmasına Bakışının İncelenmesi AU - Hatice Abaoğlu , Özge Buket Cesim , Sinem Kars , Semin Akel Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21020/husbfd.479846 DO - 10.21020/husbfd.479846 T2 - Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 76 VL - 5 IS - 2 SN - -2528-9918 M3 - doi: 10.21020/husbfd.479846 UR - https://doi.org/10.21020/husbfd.479846 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal Sağlık Bilimlerinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin İnterdisipliner Ekip Çalışmasına Bakışının İncelenmesi %A Hatice Abaoğlu , Özge Buket Cesim , Sinem Kars , Semin Akel %T Sağlık Bilimlerinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin İnterdisipliner Ekip Çalışmasına Bakışının İncelenmesi %D 2018 %J Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal %P -2528-9918 %V 5 %N 2 %R doi: 10.21020/husbfd.479846 %U 10.21020/husbfd.479846
ISNAD Abaoğlu, Hatice , Cesim, Özge Buket , Kars, Sinem , Akel, Semin . "Sağlık Bilimlerinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin İnterdisipliner Ekip Çalışmasına Bakışının İncelenmesi". Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal 5 / 2 (September 2018): 67-76. https://doi.org/10.21020/husbfd.479846
AMA Abaoğlu H , Cesim Ö , Kars S , Akel S . Sağlık Bilimlerinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin İnterdisipliner Ekip Çalışmasına Bakışının İncelenmesi. HUSBFD. 2018; 5(2): 67-76.
Vancouver Abaoğlu H , Cesim Ö , Kars S , Akel S . Sağlık Bilimlerinde Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin İnterdisipliner Ekip Çalışmasına Bakışının İncelenmesi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal. 2018; 5(2): 76-67.