İnsanların engellilere karşı olan önyargı ve tutumlarından dolayı, engellilerin toplumsal yaşama katılmakta zorlandıkları bilinmektedir. Bu tutum ve davranışları eğitimle değiştirmek mümkündür. Engelli bireylerin toplumsallaşma süreci, günlük yaşam becerileri ve temel sağlık kuralları eğitimi ile desteklenmelidir. Bu düşünceden yola çıkılarak “Biz Engel Tanımayız” Projesi hazırlanmıştır.

AMAÇ: Projenin amacı; engelli çocukların yaşamlarını daha kolay devam ettirebilmeleri için temel sağlık bilgilerini aşılamak ve çocukların engellilerle ilgili farkındalığı arttırmaktır.

GEREÇ VE YÖNTEM: Proje süresince ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine drama yaptırılarak engelli öğrencilerle nasıl iletişim kurabilecekleri anlatıldı. Verilen eğitim öncesi ve sonrasında öğrencilere ön test- son test yapıldı. Özel eğitim sınıfı öğrencilerine ise uygulamalı olarak ağız-diş sağlığı ve temel hijyen eğitimi verildi.

BULGULAR: Ön test-son test sonuçları Microsoft Office Excel 2007 programı kullanılarak karşılaştırıldı ve öğrencilerin öğrenme düzeylerine bakılarak anlamlı fark bulundu.

SONUÇ: Yapılan ön test-son testlerin sonunda ilkokul öğrencilerinin doğru cevap verme oranında % 80,11 artış oldu.

 

Anahtar Kelimeler: Engel, Engelli birey, Özel Eğitim.
İnsanların engellilere karşı olan önyargı ve tutumlarından dolayı, engellilerin toplumsal yaşama katılmakta zorlandıkları bilinmektedir. Bu tutum ve davranışları eğitimle değiştirmek mümkündür. Engelli bireylerin toplumsallaşma süreci, günlük yaşam becerileri ve temel sağlık kuralları eğitimi ile desteklenmelidir. Bu düşünceden yola çıkılarak “Biz Engel Tanımayız” Projesi hazırlanmıştır. AMAÇ: Projenin amacı; engelli çocukların yaşamlarını daha kolay devam ettirebilmeleri için temel sağlık bilgilerini aşılamak ve çocukların engellilerle ilgili farkındalığı arttırmaktır.GEREÇ VE YÖNTEM: Proje süresince ilkokul üçüncü sınıf öğrencilerine drama yaptırılarak engelli öğrencilerle nasıl iletişim kurabilecekleri anlatıldı. Verilen eğitim öncesi ve sonrasında öğrencilere ön testson test yapıldı. Özel eğitim sınıfı öğrencilerine ise uygulamalı olarak ağız-diş sağlığı ve temel hijyen eğitimi verildi. BULGULAR: Ön test-son test sonuçları Microsoft Office Excel 2007 programı kullanılarak karşılaştırıldı ve öğrencilerin öğrenme düzeylerine bakılarak anlamlı fark bulundu.SONUÇ: Yapılan ön test-son testlerin sonunda ilkokul öğrencilerinin doğru cevap verme oranında % 80,11 artış oldu
Engel, Engelli birey, Özel Eğitim
 • 5378 sayılı Engelliler hakkında kanun. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5378.pdf
 • TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) 2002 yılı verileri http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1017
 • Şahin S. (2010) Zihinsel Engelli Çocuklar İçin Program Geliştirme Ve Uygulama Dersi. Basılmamış Ders
 • Notları, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü.
 • Ceylan, R¹, Aral, N². (2005) Gazi Üniversitesi¹, Kırşehir Eğitim Fakültesi², Yayınlanmış Makale.
 • Baykoç, N. (2011) Özel Gereksinimli Çocuklar ve Birlikte Eğitim. Eğiten Yayıncılık.
 • Baykoç, N. (1994) Zihinsel Engelli Çocuklarla İlgili Yeni Çalışmalar. Zihinsel Engelli Çocukların Temel
 • Sorunları. Eğitilebilir Çocuklar İş Okulu Çalışmaları Yayın No:1
 • Kargın, T., Baydık, B. (2002) “Kaynaştırma Ortamındaki İşiten Öğrencilerin İşitme Engelli Akranlarına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi” Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.
 • Senemoğlu, N. (2007). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulama. Gönül Yayıncılık.
 • Sinason, V. (2002) Çocuğunuzu Tanıyın, Engelli Çocuk. Altın Kitaplar Yayınları.
 • Darıca, N. Tuş, Ş. Abidoğlu, Ü. (2000) Otizm ve Otistik Çocuklar. Özgür Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. Ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma
 • Yöntemleri. (3. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları
 • Alyaprak, İ. (2006). “Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerde Sınav Kaygısını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı, İzmir.
Primary Language en
Journal Section Oral Presentation
Authors

Author: Demet Tekin

Author: Rabia Madan

Dates

Publication Date: June 24, 2015

Bibtex @ { husbfd103883, journal = {Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal}, issn = {}, eissn = {2528-9918}, address = {Hacettepe University}, year = {2015}, volume = {}, pages = { - }, doi = {}, title = {"Biz Engel Tanımayız" Projesi}, key = {cite}, author = {Tekin, Demet and Madan, Rabia} }
APA Tekin, D , Madan, R . (2015). "Biz Engel Tanımayız" Projesi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/husbfd/issue/7893/103883
MLA Tekin, D , Madan, R . ""Biz Engel Tanımayız" Projesi". Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal (2015): <http://dergipark.org.tr/husbfd/issue/7893/103883>
Chicago Tekin, D , Madan, R . ""Biz Engel Tanımayız" Projesi". Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal (2015):
RIS TY - JOUR T1 - "Biz Engel Tanımayız" Projesi AU - Demet Tekin , Rabia Madan Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - IS - SN - -2528-9918 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal "Biz Engel Tanımayız" Projesi %A Demet Tekin , Rabia Madan %T "Biz Engel Tanımayız" Projesi %D 2015 %J Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal %P -2528-9918 %V %N %R %U
ISNAD Tekin, Demet , Madan, Rabia . ""Biz Engel Tanımayız" Projesi". Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal / (June 2015): -.
AMA Tekin D , Madan R . "Biz Engel Tanımayız" Projesi. HUSBFD. 2015; -.
Vancouver Tekin D , Madan R . "Biz Engel Tanımayız" Projesi. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal. 2015; -.