"0-6 Yaş Grubu Çocukların Gelişim Takipleri" Programı

Rabia Madan [1] , Demet Tekin [2]

469 1840

AMAÇ: Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında, 0-6 yaş çocuklardan risk grubunda olanlarının belirlenmesi ve gelişimlerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Erken tanı ve müdahale ile gelişimsel gecikmelerin tespit edilmesi ve danışmanlık hizmeti verilerek gerekli yönlendirmelerin yapılması amaçlanmaktadır. GEREÇ VE YÖNTEM: 0-6 yaş grubu çocukların gelişim özelliklerinin belirlenmesi amacıyla Denver II Gelişimsel Tarama Testi kullanılmıştır. Çalışmada 2 aşamalı rastgele örneklem yöntemiyle seçilen Antalya ili merkez ilçelerinde 3 Aile Sağlığı Merkezinde 0-6 yaş aralığındaki risk grubunda yer aldığı düşünülen çocuklar örneklem olarak alınmıştır. BULGULAR: Çalışmada 25 kız, 35 erkek olmak üzere toplam 60 çocuğa gelişimsel tarama testi uygulanmıştır. Örneklem grubunu uygulama yapılan 3 Aile Sağlığı Merkezinde randevu verilen ilk 20 çocuk oluşturmaktadır. Testlerden 39’u normal, 7’si anormal, 9’u şüpheli, 5’i test edilemez olarak sonuçlanmıştır. SONUÇ: Çalışma normal muayenede gözden kaçabilecek gelişimsel gecikmelerin tespit edilebilmesi bakımından oldukça önemlidir. Gelişimin 0-6 yaş dönemindeki önemi düşünüldüğünde yapılan çalışmanın birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında daha geniş alana yayılması oldukça yararlı olacaktır

AMAÇ: Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında, 0-6 yaş çocuklardan risk grubunda olanlarının belirlenmesi ve gelişimlerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Erken tanı ve müdahale ile gelişimsel gecikmelerin tespit edilmesi ve danışmanlık hizmeti verilerek gerekli yönlendirmelerin yapılması amaçlanmaktadır.

GEREÇ VE YÖNTEM: 0-6 yaş grubu çocukların gelişim özelliklerinin belirlenmesi amacıyla Denver II Gelişimsel Tarama Testi kullanılmıştır. Çalışmada 2 aşamalı rastgele örneklem yöntemiyle seçilen Antalya ili merkez ilçelerinde 3 Aile Sağlığı Merkezinde 0-6 yaş aralığındaki risk grubunda yer aldığı düşünülen çocuklar örneklem olarak alınmıştır.

BULGULAR: Çalışmada 25 kız, 35 erkek olmak üzere toplam 60 çocuğa gelişimsel tarama testi uygulanmıştır. Örneklem grubunu uygulama yapılan 3 Aile Sağlığı Merkezinde randevu verilen ilk 20 çocuk oluşturmaktadır. Testlerden 39’u normal, 7’si anormal,  9’u şüpheli, 5’i test edilemez olarak sonuçlanmıştır.

SONUÇ: Çalışma normal muayenede gözden kaçabilecek gelişimsel gecikmelerin tespit edilebilmesi bakımından oldukça önemlidir. Gelişimin 0-6 yaş dönemindeki önemi düşünüldüğünde yapılan çalışmanın birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında daha geniş alana yayılması oldukça yararlı olacaktır.

Anahtar kelimeler: Gelişimsel tarama testi, birinci basamak, gelişimsel gecikme

Gelişimsel tarama testi, birinci basamak, gelişimsel gecikme
  • Yalaz K., Anlar, B., Bayoğlu, B., (2011) Denver II Gelişimsel Tarama Testi “Türkiye Standardizasyonu”.
  • Ankara: Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği.
  • Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği, http://www.gcn.org.tr/?pnum=22&pt=Denver+II+Geli%C5%9Fimsel+Tarama+Testi adresinden elde edilmiştir.
  • Sices L., Feudtner C., Mclaughlin J., Drotar D., Williams M. (2003). How do primary care physicians identify young children with developmental delays? A national survey. J Dev Behav Pediatr, 2(6), 409-417. http://journals.lww.com/jrnldbp/Abstract/2003/12000/How_Do_Primary_Care_Physicians_Identify_ Young.2.aspx adresinden elde edildi.
  • Kapci E.G., Kucuker S., Uslu R.I. How applicable are Ages and Stages Questionnaire for use with Turkish children? Topics in early childhood special education2010 Jun;30(3):176-188. http://tec.sagepub.com/ content/30/3/176.full.pdf+html adresinden elde edildi.
  • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayınları.
  • Demirci A., Kartal M. (2012). Çocukluk dönemine ait bir sorun: Gelişme geriliği ve erken tanının önemi, Turkish Family Physician, http://www.turkishfamilyphysician.com/upload/2012-4/1-6.pdf adresinden elde edildi.
Primary Language en
Journal Section Poster Presentation
Authors

Author: Rabia Madan

Author: Demet Tekin

Dates

Publication Date: June 24, 2015

Bibtex @ { husbfd103925, journal = {Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal}, issn = {}, eissn = {2528-9918}, address = {Hacettepe University}, year = {2015}, volume = {}, pages = { - }, doi = {}, title = {"0-6 Yaş Grubu Çocukların Gelişim Takipleri" Programı}, key = {cite}, author = {Madan, Rabia and Tekin, Demet} }
APA Madan, R , Tekin, D . (2015). "0-6 Yaş Grubu Çocukların Gelişim Takipleri" Programı. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, (), . Retrieved from http://dergipark.org.tr/husbfd/issue/7893/103925
MLA Madan, R , Tekin, D . ""0-6 Yaş Grubu Çocukların Gelişim Takipleri" Programı". Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal (2015): <http://dergipark.org.tr/husbfd/issue/7893/103925>
Chicago Madan, R , Tekin, D . ""0-6 Yaş Grubu Çocukların Gelişim Takipleri" Programı". Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal (2015):
RIS TY - JOUR T1 - "0-6 Yaş Grubu Çocukların Gelişim Takipleri" Programı AU - Rabia Madan , Demet Tekin Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - IS - SN - -2528-9918 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal "0-6 Yaş Grubu Çocukların Gelişim Takipleri" Programı %A Rabia Madan , Demet Tekin %T "0-6 Yaş Grubu Çocukların Gelişim Takipleri" Programı %D 2015 %J Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal %P -2528-9918 %V %N %R %U
ISNAD Madan, Rabia , Tekin, Demet . ""0-6 Yaş Grubu Çocukların Gelişim Takipleri" Programı". Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal / (June 2015): -.
AMA Madan R , Tekin D . "0-6 Yaş Grubu Çocukların Gelişim Takipleri" Programı. HUSBFD. 2015; -.
Vancouver Madan R , Tekin D . "0-6 Yaş Grubu Çocukların Gelişim Takipleri" Programı. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal. 2015; -.