Journal of Harran University Medical Faculty
Cover Image
ISSN 1304-9623 | e-ISSN 1309-4025 | Period Tri-annual | Founded: 2004 | Publisher Harran University | http://dergipark.gov.tr/hutfd

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (e-ISSN: 1309-4025), genel tıbbi konularda makaleler yayınlayan multidisipliner hakemli bir dergidir. İlk olarak 2004 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Makaleler Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 defa yayınlanır. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ULAKBİM TR Dizin, Türkiye Atıf Dizini dizinlerinde yer almaktadır.

Yazarların gönderdiği makaleler iThenticate İntihal programı ile kontrol edilmekte, uygun görülmeyen makaleler kabul edilmemektedir.

Araştırma makalelerinde alınması gerekli olan Etik Kurul Onay Belgesinin makale gönderim sürecinde sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Retrospektif arşiv taraması yapılan çalışmalarda çalışmanın yapıldığı kurumdan alınan izin belgesinin sisteme yüklenmelidir. Olgu Sunumu - Serisinde hastanın açık kimliği paylaşılmamalı ve hastadan yayına izin verildiğine dair onam formu alınmış ve sisteme yüklenmiş olmalıdır.

Journal of Harran University Medical Faculty

ISSN 1304-9623 | e-ISSN 1309-4025 | Period Tri-annual | Founded: 2004 | Publisher Harran University | http://dergipark.gov.tr/hutfd
Cover Image

7.828

39.731

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (e-ISSN: 1309-4025), genel tıbbi konularda makaleler yayınlayan multidisipliner hakemli bir dergidir. İlk olarak 2004 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Makaleler Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 defa yayınlanır. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ULAKBİM TR Dizin, Türkiye Atıf Dizini dizinlerinde yer almaktadır.

Yazarların gönderdiği makaleler iThenticate İntihal programı ile kontrol edilmekte, uygun görülmeyen makaleler kabul edilmemektedir.

Araştırma makalelerinde alınması gerekli olan Etik Kurul Onay Belgesinin makale gönderim sürecinde sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Retrospektif arşiv taraması yapılan çalışmalarda çalışmanın yapıldığı kurumdan alınan izin belgesinin sisteme yüklenmelidir. Olgu Sunumu - Serisinde hastanın açık kimliği paylaşılmamalı ve hastadan yayına izin verildiğine dair onam formu alınmış ve sisteme yüklenmiş olmalıdır.

Volume 16 - Issue 1 - Mar 2019
 1. The Investigation of Oxidative Stress Parameters in Patients with Lipoid Proteinosis
  Pages 1 - 7
  Hakim ÇELİK, Mustafa AKSOY, İsa AN, İsmail KOYUNCU
 2. Silikozis Tanılı Seramik İşçilerinde Kan Tiroid Hormon Düzeyinin Değerlendirilmesi
  Pages 8 - 12
  Mevlüt KARATAŞ
 3. Koagülasyon testlerinde optik ve mekanik pıhtı yöntemlerinin karşılaştırılması
  Pages 13 - 16
  ESİN AVCI, Mügan ERCAN, Onur BAHÇECİ, Şahika ÖZEN
 4. Obez Adolesanlarda Tiroid Hormon Düzeyleri ve Vücut Kompozisyon Değerlerinin İncelenmesi
  Pages 17 - 23
  Sedat BULUT, Selçuk AKIN, İhsan ÇETİN, Elif DEĞİRMEN, Umut DURAK
 5. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Sepsis Olgularının Geriye Dönük Analizi
  Pages 24 - 28
  Abdullah SOLMAZ, Ahmet GÜZELÇİÇEK
 6. Testiste kitle nedeniyle radikal orşiektomi yapılan hastaların değerlendirilmesi
  Pages 29 - 32
  Bülent KATI, Eser ÖRDEK, Adem TUNÇEKİN, İbrahi Halil ALBAYRAK, Halil ÇİFTÇİ, Ercan YENİ
 7. Herpes Zoster Infection In Childhood: Prospective Evaluation of 21 Cases
  Pages 33 - 36
  Murat ÖZTÜRK, İsa AN, Mustafa AKSOY
 8. Kronik Hepatit B Enfeksiyonunda Fibrozisi Belirlemede Noninvaziv King , Bonacini , FibroQ Testlerinin Etkinliği
  Pages 37 - 41
  Kadri ATAY
 9. Derinin tümöral lezyonlarının değerlendirilmesi: retrospektif çalışma
  Pages 42 - 45
  Erhan AYHAN
 10. The relationship between admission time, mode of transfer, and outcome in patients with stroke
  Pages 46 - 50
  Murat Mert ATMACA
 11. Ardışık 216 koklear implantasyon serisinde cerrahi komplikasyonların retrospektif analizi
  Pages 51 - 56
  Mustafa ÇELİK
 12. Are current criteria eligible for active surveillance in patients with localized prostate cancer?
  Pages 57 - 62
  Yiğit AKIN, Sacit Nuri GÖRGEL, Osman KÖSE, Esra Meltem KOÇ, Yüksel YILMAZ, Serkan ÖZCAN, Enis Mert YORULMAZ
 13. Genetik Durum Varlığı ile Konjenital Kalp Hastalıkları Birlikteliği: Cerrahi Sonuçlar Nasıl Etkilenir?
  Pages 63 - 69
  Okan YILDIZ, Erkut ÖZTÜRK, Onur ŞEN, Sertaç HAYDİN
 14. Geçirilmiş cerrahi müdahale sonrası fibromyalji sendromu tanısı alan hastalarda cerrahi skar dokularına uygulanan lokal anestezik enjeksiyonunun etkisinin değerlendirilmesi
  Pages 70 - 76
  Turgay ALTINBİLEK, Sadiye MURAT
 15. Pes ekinovarus hastalarına uygulanan cerrahi tedavilerin erken klinik ve radyolojik sonuçları
  Pages 77 - 81
  Baki Volkan ÇETİN, Mehmet Akif ALTAY, Serkan SİPAHİOĞLU, Uğur Erdem IŞIKAN, Celal BOZKURT, Baran SARIKAYA, Cemil ERTÜRK
 16. Ortopedi hekimlerinin istenmeyen perioperatif hipotermi hakkında bilgi düzeyleri ve tutumlarının değerlendirilmesi
  Pages 82 - 88
  Ömer Faruk BORAN, Ali Eray GÜNAY
 17. Açık Parsiyel Nefrektomi Deneyimlerimiz ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
  Pages 89 - 92
  Erbay TÜMER, Mehmet Eflatun DENİZ, Umut ÜNAL, Güçlü GÜRLEN, Adem ALTUNKOL, Nevzat Can ŞENER, Zafer Gökhan GÜRBÜZ
 18. Are There Any Predictive Findings for Surgical Intervention Need in Urinary System Stones?
  Pages 93 - 96
  Erkan ARSLAN, Eyyüp Sabri PELİT
 19. Subskapularis ve Biseps Tendonlarının MRG ve Share-wave Ultrason Elastografi ile değerlendirilmesi
  Pages 97 - 100
  Dilek ŞEN DOKUMACI, Mesut ÇETİN, Abdurrahim DUSAK, Adem AĞYAR, Hakim ÇELİK, Sunay Sibel KARAYOL
 20. Harran Üniversitesi Gastroenteroloji Kliniğinde Özofagogastroduodenoskopi Yapılan Olguların Demografik Verilerinin Analizi: 5 Yıllık Seri (Özofagogastroduodenoskopi Sonuçlarımız)
  Pages 101 - 104
  Zehra CEVHERİ AĞAN, Çiğdem CİNDOĞLU, Veysel AĞAN, Ahmet UYANIKOĞLU, Necati YENİCE
 21. Amniyosentez İşlemi, Uterin ve Umbilikal Arter Doppler Ölçümlerinde değişiklik yaratır mı?
  Pages 105 - 110
  Ahmet ÇOŞKAN, Görker SEL, Mehmet İbrahim HARMA
 22. Şanlıurfa'da 0-6 aylık bebeklerin sadece anne sütü alma durumları ve etkileyen faktörler
  Pages 111 - 116
  Özlem GÜNER, Fatma KORUK
 23. Dental travmada kullanılan farklı splint tiplerinin periotest yöntemi ile değerlendirilmesi
  Pages 117 - 122
  Mehmet Sinan DOĞAN, Abdulsamet TANİK, Ahmet ARAS, Osman ATAŞ, Abdullah Emre KARAALİ, Ayşe GÜNAY
 24. Cep telefonu maruziyetinden kaynaklanan Radyofrekans elektromanyetik alanın apoptoz üzerine etkisi
  Pages 123 - 129
  Mehmed Zahid TÜYSÜZ, Handan KAYHAN, Atiye Seda YAR SAĞLAM, Emin Umit BAĞRIAÇIK, Munci YAĞCI, Ayse Gulnihal CANSEVEN
 25. Bebeklik döneminde formül mama ile beslenme alerjik rinit riskini arttırır mı?
  Pages 130 - 133
  Alper ŞEN, Yavuz GÜLER
 26. Non-obstrüktif Azospermik Hastalarda Mikrocerrahi Testiküler Sperm Ekstraksiyonu İlk Sonuçlarımız: Harran Üniversitesi Üroloji Kliniği
  Pages 134 - 138
  Eyyup Sabri PELİT, Halil ÇİFTÇİ
 27. Evaluation of the retromolar canal and foramina of the mandible with cone-beam computed tomography
  Pages 139 - 142
  Nihat LAÇİN, Birkan TATAR, İlknur VELİ, Emre AYTUĞAR
 28. Kulak Burun Boğaz Hekimlerine Yapılan Konsültasyon Nedenleri ve Sonuçları: Retrospektif bir Analiz
  Pages 143 - 147
  Serkan KAYABAŞI, Fatih GÜL
 29. Negatif Basınçlı Yara Tedavisinin Diyabetik Ayak Ülseri İyileşmesi Üzerine Etkileri: Tek Merkez deneyimi
  Pages 148 - 153
  Ali Erdal GÜNEŞ, Mehmet Ali EREN, Tevfik SABUNCU
 30. The effect of lung ventilation on total oxidative condition, total antioxidant capacity and oxidative stress index during cardiopulmonary bypass
  Pages 154 - 158
  Mahmut PADAK, Mustafa GÖZ, Reşat DİKME, Mehmet Salih AYDIN, İsmail KOYUNCU, Ömer GÖÇ
 31. Ailesel parrot hastalığı salgını; Olgu Sunumu
  Pages 159 - 162
  Tahsin KARAASLAN, Cumali KARATOPRAK, Esra KARAASLAN
 32. Retrokaval üreter nedeniyle yapılan laparoskopik üreteroüreterostomi
  Pages 163 - 166
  Eser ÖRDEK, Halil ÇİFTÇİ, Bülent KATI, Eyyup Sabri PELİT, İsmail YAĞMUR, Mehmet DEMİR
 33. Editöre Mektup Trisiklik Antidepresan Zehirlenmeleri
  Pages 167 - 168
  Ömer SALT, Mustafa Burak SAYHAN