Year 2015, Volume 1, Issue 1, Pages 1 - 12 2016-01-17

Genetik Teknolojisinin Siyasi ve Etik Sınırları: Genetiği Yönetmek

Soner Tauscher [1]

378 2498

Makalenin konusu Genetik Teknoloji’sinin yapabildiklerinin, Avrupa devletlerinin -özellikle Almanya’nın- buna getirdikleri sınırlamaların ve insanın insan olma durumunun zaman içinde ve farklı düşünürlere göre nasıl değiştiğinin irdelenmesidir. Öncelikle genetik biliminin tarihsel ve teknik yapısını incelenip, bu teknolojinin insanlığa ne gibi faydaları veya zararları olduğu araştırılmıştır. Bunun yanında insanın kökeni, varoluşu ve insan olmanın başlangıcı incelenmiştir. İnsanın varoluşu salt biyolojik bir var olmanın ötesinde insan onuru bağlamında tartışılmıştır. Almanya’nın örnek ülke olarak seçilmesinin sebebi; 1990’ların sonu 2000’lerin başında biyoetik, biyopolitika ve genetik biliminin tıpta kullanımı üzerine disiplinler arası etraflı diyalogların yaşanmış olması ve karar vericilerin bu tartışmalar ışığında yasal düzenlemeleri yapmalarıdır.

Biyoetik, Biyopolitika, Embriyonik Kök Hücre, İnsan Onuru, Genetik Teknoloji
 • Bayraktar Mehmet (2001), İslam’da Evrimci Yaratılış Teorisi, Kitabiyat Yayınları, Ankara.
 • Elsner, Norbert (2002), „Woher wir kommen. Zur Naturgeschichte des Menschen.“, Was ist der Mensch?, Editörler: Norbert Elsner ve Hans-Ludwig Schreiber, Wallstein Yayınları, Göttingen.
 • Ho, Mae-Wan (1999), Das Geschäft mit den Genen. Münih: Diederichs Yayınları.
 • Höffe, Otfried (2002), Medizin ohne Ethik?, Suhrkamp Yayınları, Frankfurt am Main.
 • Huber, Wolfgang (2001), „Das Ende der Person? Zur Spannung zwischen Ethik und Gentechnologie.“
 • Reden und Aufsätze der Universität Ulm, Sayı 8. Isensee, Josef.(2002), „Der Grundrechtliche Status des Embryos.“, Gentechnik und Menschenwürde,
 • Editör: Paul Kirchhof, Dumont Yayınları, Köln. Işıl Ergin, Ali Osman Karababa (2011), „Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar: Sağlığa zararlarını kanıtlamak neden zor? Sorunlar ve Riskin İpuçları.“, Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, Sayı 9 (2), s.113
 • Kettner, Matthias (2001), „Neue Formen gespaltener Elternschaft.“, Aus Politik und Zeitgeschichte, Sayı 27, s.34-43.
 • Ottmann, Henning (2002), „Wann ist der Mensch ein Mensch?“ Leben-Tod-Menschenwürde.
 • Positionen zur gegenwärtigen Bioethik, Editör: Renate Breuninger, Humboldt-Studienzentrum Yayınları, Ulm. Reiter, Johannes (2001), „Die Probe aufs Humanum- Über die Ethik der Menschenwürde.“ Die
 • Genkontroverse, Editör: Sigrid Graumann, Herder Yayınları, Breisgau. Riewenherm, Sabine (2000), Gentechnologie, Rotbuch Yayınları, Hamburg.
 • Schramme, Thomas (2002), Bioethik, Campus Yayınları, Frankfurt/Main.
 • Voß, Peter (1997), Freiburger Genforum, Südwestfunk Freiburg Yayınları, Freiburg.
 • Weisshaar, Maria-Paz (2004), „Dem lieben Gott ins Handwerk pfuschen: Risiken und Chancen der Gentechnik.“ Aus Politik und Zeitgeschichte, Cilt 23-24, s.3-6.
 • Yıldırım, Torun (2012), Hukuk Felsefesi, Orion Kitabevi, Ankara. Internet Kaynakları
 • URL1-Angelina Jolie göğüslerini aldırdı; http://www.ntvmsnbc.com/id/25442232/, 17.05.2015 URL2-Ne 05.2014
 • URL3- Baby created to save older sister; http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/954408.stm, 08.05.2015 URL4-Embriyoları internet.de/bundesrecht/eschg/gesamt.pdf, 17.06.2015 Koruma Kanunu, , http://www.gesetze-im- URL5-Federal http://www.bmbf.de/pubRD/stammzellgesetz.pdf, 07.07.2015 Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, , URL6-Bavyera bildung/thema/stammzellen/gesetz.xml, 17.05.2014. Radyosu, , http://www.br-online.de/wissen- URL7-Teknoloji http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/035/1503500.pdf, 08.07.2015. Değerlendirme Bürosu ,
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Soner Tauscher

Bibtex @ { icps194321, journal = {Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8539}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {1 - 12}, doi = {}, title = {Genetik Teknolojisinin Siyasi ve Etik Sınırları: Genetiği Yönetmek}, key = {cite}, author = {Tauscher, Soner} }
APA Tauscher, S . (2016). Genetik Teknolojisinin Siyasi ve Etik Sınırları: Genetiği Yönetmek. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 1 (1), 1-12. Retrieved from http://dergipark.org.tr/icps/issue/18456/194321
MLA Tauscher, S . "Genetik Teknolojisinin Siyasi ve Etik Sınırları: Genetiği Yönetmek". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 1 (2016): 1-12 <http://dergipark.org.tr/icps/issue/18456/194321>
Chicago Tauscher, S . "Genetik Teknolojisinin Siyasi ve Etik Sınırları: Genetiği Yönetmek". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 1 (2016): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - Genetik Teknolojisinin Siyasi ve Etik Sınırları: Genetiği Yönetmek AU - Soner Tauscher Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 1 IS - 1 SN - -2149-8539 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi Genetik Teknolojisinin Siyasi ve Etik Sınırları: Genetiği Yönetmek %A Soner Tauscher %T Genetik Teknolojisinin Siyasi ve Etik Sınırları: Genetiği Yönetmek %D 2016 %J Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi %P -2149-8539 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Tauscher, Soner . "Genetik Teknolojisinin Siyasi ve Etik Sınırları: Genetiği Yönetmek". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 1 / 1 (January 2016): 1-12.