Year 2015, Volume 1, Issue 1, Pages 54 - 67 2016-01-17

Sahraaltı Afrika’da Bağımsızlık Sonrası Devlet İnşası, Siyasi İstikrar ve Devlet Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Gine-Bissau Örneği

Özer Köseoğlu [1] , Braima Djamanca [2]

297 954

Çalışmada, Sahraaltı Afrika’nın küçük devletleri arasında yer alan ve sıklıkla “zayıf” veya “kırılgan” devlet kavramlarıyla birlikte anılan Gine-Bissau’da devlet ve ulus inşası ile devlet kapasitesinin geliştirilmesi meseleleri seçilmiş diğer Afrika ülkelerinden oluşturulan karşılaştırmalı veri setlerinden yola çıkılarak incelenmiştir. Böylece Gine-Bissau’nun bağımsızlık sonrası devlet inşası ve devlet kapasitesinin güçlendirilmesine ilişkin tecrübelerinin özgün yönleri ile seçilen diğer Sahraaltı Afrika ülkeleriyle olan benzerlikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Veri setlerinin oluşturulmasında çeşitli uluslararası indekslere başvurulmuş ve veriler betimleyici bir analiz ile yorumlanmıştır. Çalışmanın ulaştığı temel sonuç, ulusal entegrasyonunu nispeten sağlayabilmiş bir ülkede askeri darbeler, suikastlar ve yolsuzlukla desteklenen siyasi istikrarsızlığın devlet inşası ve devlet kapasitesini güçlendirme politikalarını olumsuz etkilediği; seçilmiş hükümetlerin politikalarını oluştururken ve uluslararası donörlerin yardımlarını planlarken önceliği bu sorunların çözümüne vermelerinin önemli olduğudur.

Devlet kapasitesi, Devlet İnşası, Gine-Bissau, Sahraaltı Afrika
 • African Union (2013), Country Profile: Guinea Bissau, http://www.au.int/en/sites/default/files/Giunea%20Bissau%20Web%20Profile.pdf Erişim Tarihi: 05.06.2015.
 • Andrews, Matt, Roger Hay ve Jerrett Myers (2010), Governance Indicators Can Make Sense: UnderFive Mortality Rates Are An Example, Faculty Research Working Paper Series, Harward Kennedy School of Government, No: RWP10-015.
 • Aguilar, Renato ve Asa Stenman (1997), Guinea-Bissau: From Structural Adjustment to Economic Integration”, Africa Spectrum, 32, 1, p. 71-96.
 • Fistein, David (2011), How A Succesful Social Revolution Can Become An Obstacle to Subsequent State-Building”, The International Journal of African Historical Studies, 44, 3, p. 443-455.
 • Forest, Joshua B. (1987), “Guinea-Bissau since Independence: A Decade of Domestic Power Struggles”, Journal of Modern African Studies, 25, 1, p. 95-116.
 • Fukuyama, Francis (2005), Devlet İnşası: 21. Yüzyılda Dünya Düzeni ve Yönetişim, Remzi Kitabevi, Ankara.
 • http://www.maps.com/ref_map.aspx?pid=12065, Erişim Tarihi: 12.07.2015.
 • Kjaer, Anne Martin (2014), “Debate on Governance in Africa: En Emerging Political Economy Paradigm”, Edt.: Mudacumra, Gadeon M. ve Göktuğ Morçöl, Chalanges to Democratic Governance in Developing Countries, Springer, New York, s. 19-35.
 • Kohl, Christoph (2010), “National Integration in Guinea-Bissau since Independence”, Cadernos de Estudos Africanos, 20, p. 87-109.
 • Kohnert, Dirk (2009), Democratisation via Elections in n African ‘Narco State’? The Case of GuineaBissau, MPRA Paper, No: 23352.
 • Kovsted, Jens ve Finn Trap (2003), “Reconstruction, Reform, and State Capacity in Guinea-Bissau”, Edt: Tony Addison, From Conflict to Recovery in Africa, Oxford University Press, Oxford, p. 206229.
 • Lindner, Samira (2014), Overview of Corruption and Anti-Corruption in Guinea-Bissau, Transparency International Anti-Corruption Helpdesk, http://www.transparency.org/files/content/corruptionqas/Country_profile_Guinea_Bissau_2014.pdf, Erişim Tarihi: 10.07.2015.
 • Moss, Todd, Gunilla Pettersson ve Nicolas van de Walle (2006), An Aid-Institutions Paradox? A Review Essay on Aid Dependency and State Building in Sub-Saharan Africa, Center for Global Development, Working Paper, No 74.
 • Poggi, Gianfranco (2011), Devlet: Doğası, Gelişimi ve Geleceği, Çev. Aysun Babacan, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Tanzi, Vito (t.y.), “Devletin Rolü ve Kamu Sektörünün Kalitesi”, Çev. Özgür Saraç, http://canaktan.org/yonetim/toplam_kalite/kamuda-toplam-kalite/tanzi-sarac-devletinrolu.htm, Erişim Tarihi: 16.06.2015.
 • Temudo, Marina Padrão (2009), “From the Margins of the State to the Presidential Palace: The Balanta Case in Guinea-Bissau”, African Studies Review, 52, 2, p. 47-67.
 • Thies, Cameron G. (2009), “National Design and State Building in Sub-Saharan Africa”, World Politics, 61, 04, p. 623-669.
 • Thomas, M. A. (2010), “What Do the Worldwide Governance Indicators Measure?”, European Journal of Development Research, 22, p. 31-54.
 • Tilly, Charles (1975), “Reflections on the History of European State-Making”, Edt.: Charles Tilly, Formation of National States in Eastern Europe, Princeton: Princeton University Press, s. 3-83.
 • UNDP, Human Development Reports, http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi, Erişim Tarihi: 05.06.2015.
 • Weber, Max (2003), Sosyoloji Yazıları, Çev. Taha Parla, 5. Baskı, İletişim Yayınları, Ankara.
 • WB, World Bank (2015), Public Sector Strenghtening Project, No: PAD1197, http://wwwwds.worldbank.org/external/default/WDS Content Server/WDSP/IB/2015/03/10/000333037_20150310124915/Rendered/PDF/PAD11670PAD0P1010B ox385443B00OUO090.pdf, Erişim Tarihi: 12.07.2015.
 • WGI, Worldwide Governance Indicators, http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home, Erişim Tarihi: 06.06.2015.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Özer Köseoğlu

Author: Braima Djamanca

Bibtex @ { icps194325, journal = {Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8539}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {54 - 67}, doi = {}, title = {Sahraaltı Afrika’da Bağımsızlık Sonrası Devlet İnşası, Siyasi İstikrar ve Devlet Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Gine-Bissau Örneği}, key = {cite}, author = {Köseoğlu, Özer and Djamanca, Braima} }
APA Köseoğlu, Ö , Djamanca, B . (2016). Sahraaltı Afrika’da Bağımsızlık Sonrası Devlet İnşası, Siyasi İstikrar ve Devlet Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Gine-Bissau Örneği. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 1 (1), 54-67. Retrieved from http://dergipark.org.tr/icps/issue/18456/194325
MLA Köseoğlu, Ö , Djamanca, B . "Sahraaltı Afrika’da Bağımsızlık Sonrası Devlet İnşası, Siyasi İstikrar ve Devlet Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Gine-Bissau Örneği". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 1 (2016): 54-67 <http://dergipark.org.tr/icps/issue/18456/194325>
Chicago Köseoğlu, Ö , Djamanca, B . "Sahraaltı Afrika’da Bağımsızlık Sonrası Devlet İnşası, Siyasi İstikrar ve Devlet Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Gine-Bissau Örneği". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 1 (2016): 54-67
RIS TY - JOUR T1 - Sahraaltı Afrika’da Bağımsızlık Sonrası Devlet İnşası, Siyasi İstikrar ve Devlet Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Gine-Bissau Örneği AU - Özer Köseoğlu , Braima Djamanca Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 67 VL - 1 IS - 1 SN - -2149-8539 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi Sahraaltı Afrika’da Bağımsızlık Sonrası Devlet İnşası, Siyasi İstikrar ve Devlet Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Gine-Bissau Örneği %A Özer Köseoğlu , Braima Djamanca %T Sahraaltı Afrika’da Bağımsızlık Sonrası Devlet İnşası, Siyasi İstikrar ve Devlet Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Gine-Bissau Örneği %D 2016 %J Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi %P -2149-8539 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Köseoğlu, Özer , Djamanca, Braima . "Sahraaltı Afrika’da Bağımsızlık Sonrası Devlet İnşası, Siyasi İstikrar ve Devlet Kapasitesinin Güçlendirilmesi: Gine-Bissau Örneği". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 1 / 1 (January 2016): 54-67.