Year 2016, Volume 2, Issue 1, Pages 11 - 25 2016-04-15

Modern Dünya Sistemi Teorisi Bağlamında Modern Devletin Özellikleri
The Characteristics of Modern State in the Context of Modern World System Theory

Cem Kotan [1]

8 433

Bu çalışmanın amacı, modern devlet ile tarihsel kapitalizm arasındaki yakın tarihsel ilişkiyi, dünya sistemi teorisi etrafında anlamaya ve açıklamaya çalışmaktır. Batı toplumlarında ortaya çıkmış şekliyle, köklerini feodal toplum düzenine kadar uzatabileceğimiz modern devletin, asıl formuna on altıncı ve on yedinci yüzyıllarda ulaştığını söyleyebiliriz. Dünya sistemi teorisine göre, kapitalist dünya sisteminin başlangıcı da on altıncı yüzyıl olarak kabul edilmektedir. Sistem teorisine göre bu tarihsel birlikteliğin kapitalizmin isterleri ile yakından bir ilişkisi kurulabilir. Buradan hareketle bu çalışmada, modern devletin özellikleri olarak sayabileceğimiz egemenlik hakkının, ulusçuluk anlayışının vb. birçok özelliğin üzerinde durulacak ve bu özellikler, kapitalist sisteminin tarihsel süreçte devlet aygıtı ile kurduğu ilişki üzerinden anlaşılmaya çalışılacaktır. Sonuç olarak bu ilişkinin hem devlet aygıtını hem de kapitalist sistemi besleyen ve bugüne getiren uzun bir tarihsel birliktelik olduğunu söylemek mümkün görünmektedir.

The purpose of this paper is to understand and explain the close historical relationship between modern state and

historical capitalism by analyzing world system theory. We can say that modern state in the example of Western

ones which roots extend over feodal societies, took its ultimate form in 16th and 17th centuries. According to

world system theory, the origin date of capitalist world system is accepted 16th century like modern state and this

historical unity is highly related to expactations of capitalism. In this study, we focus on the characteristics of

modern state such as the right of independence, the idea of nationalism and etc. These characteristics can be

understood in the context of relationship, between state apparatus and capitalist system. As a result, we can say

that this relationship is a long historical unity which have supported both capitalist system and state apparatus and

brought them to the present.

  • Ağaoğulları, Mehmet Ali, (2006), Ulus Devlet ya da Halkın Egemenliği, İmge Kitabevi, Ankara Akdemir, Süleyman (1991), Devletin Unsurları Ve Kuvvetler Dengesi, İz Yayıncılık, İstanbul Amin, Samir (2003), “Modern Kapitalist Dünya-Sistemi Kavramıma Karşı Eski Dünya Sistemleri Kavramı” Dünya Sistemi, Der. Andre Gunder Frank, Barry K. Gills, Esin Soğancılar (Çev), İmge Kitabevi, Ankara, S. 457-505 Bulaç, Ali (1998), Modern Ulus Devlet, İz Yayıncılık, İstanbul Bourdıeu, Pierre (2015), Devlet Üzerine, College De France Dersleri (1989-1992), Aslı Sümer (Çev), İletişim Yayınları, İstanbul Coşkun, İsmail (1997), Modern Devletin Doğuşu, Der Yayınları, İstanbul Giddens, Anthony (2008), Ulus-Devlet Ve Şiddet, Kalkedon Yayınları, İstanbul Güriz, Adnan (2010), Kapitalist İdeoloji, Phoenix Yayınları, Ankara Frank, Andre Gunder (2003), “İdeolojik Geçiş Tarzları: Feodalizm, Kapitalizm, Sosyalizm”, Dünya Sistemi, Der. Andre Gunder Frank, Barry K. Gills, Esin Soğancılar (Çev), İmge Kitabevi, Ankara, S.379-408 Moore, Barrington (2003), Diktatörlüğün Ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri, Ş. Tekeli, A. Şenel (Çev), İmge Kitabevi, Ankara Pıerson, Christopher (2000), Modern Devlet, Dilek Hattatoğlu (Çev), Çivi Yazıları Yayınları, İstanbul Poggi, Gianfranco (2008), Devlet; Doğası, Gelişimi Ve Geleceği, Aysun Babaca (Çev), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul Wallersteın, Immanuel,, (1992) Tarihsel Kapitalizm, Necmiye Alpay (çev), Metis Yayınları, İsanbul ___________, (2001) Dünya Sistemleri Analizi, E. Abadoğlu, N. Ersoy (çev), bgst Yayınları, İstanbul ___________, (2003), Liberalizmden Sonra, Erol Öz (çev), Metis Yayınları, İstanbul ___________, (2003a), “Dünya-Sistemleri Kavramına Karşı Dünya-Sistemi Kavramı: Bir Eleştiri” Dünya Sistemi, Der. Andre Gunder Frank, Barry K. Gills, Esin Soğancılar (çev), İmge Kitabevi, Ankara, s. 527-534 ___________, (2014), Modern Dünya Sistemi, Latif Boyacı (çev.), Cilt4,Yarın Yayınları,İstanbul
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Cem Kotan (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { icps489085, journal = {Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8539}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {11 - 25}, doi = {10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.02}, title = {Modern Dünya Sistemi Teorisi Bağlamında Modern Devletin Özellikleri}, key = {cite}, author = {Kotan, Cem} }
APA Kotan, C . (2016). Modern Dünya Sistemi Teorisi Bağlamında Modern Devletin Özellikleri. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 2 (1), 11-25. DOI: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.02
MLA Kotan, C . "Modern Dünya Sistemi Teorisi Bağlamında Modern Devletin Özellikleri". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 2 (2016): 11-25 <http://dergipark.org.tr/icps/issue/40644/489085>
Chicago Kotan, C . "Modern Dünya Sistemi Teorisi Bağlamında Modern Devletin Özellikleri". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 2 (2016): 11-25
RIS TY - JOUR T1 - Modern Dünya Sistemi Teorisi Bağlamında Modern Devletin Özellikleri AU - Cem Kotan Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.02 DO - 10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.02 T2 - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 25 VL - 2 IS - 1 SN - -2149-8539 M3 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.02 UR - https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.02 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi Modern Dünya Sistemi Teorisi Bağlamında Modern Devletin Özellikleri %A Cem Kotan %T Modern Dünya Sistemi Teorisi Bağlamında Modern Devletin Özellikleri %D 2016 %J Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi %P -2149-8539 %V 2 %N 1 %R doi: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.02 %U 10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.02
ISNAD Kotan, Cem . "Modern Dünya Sistemi Teorisi Bağlamında Modern Devletin Özellikleri". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 2 / 1 (April 2016): 11-25. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.02