Year 2016, Volume 2, Issue 1, Pages 41 - 50 2016-04-15

Siyasi Partilerin Doğuş Teorileri, Parti Tipolojileri ve Kurumsallaşmaları Bağlamında Milliyetçi Hareket Partisi Üzerine Bir Değerlendirme
An Assessment on Nationalist Movement Party in the Context of Birth Theories of Political Parties, Party Typologies and Their Institutionalization

Gökhan Karakurt [1]

42 497

Bu çalışmanın amacı dünya çapında genel kabul görmüş olan siyasal partilerin doğuş teorileri, siyasal partitipolojileri ve partilerin kurumsallaşma ölçütleri bağlamında Milliyetçi Hareket Partisi’nin sınıflandırılması ve kurumsallaşması üzerine değerlendirmelerde bulunmaktır. Bu değerlendirmeler yapılırken genel kabul görmüş olan doğuş teorileri ve parti tipolojileri ile Samuel P. Huntington’un kurumsallaşma ölçütleri kullanılmıştır. Değerlendirme kısmına geçmeden önce bu çalışmada öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi hakkında bir kısım bilgilere yer verilmiş ve değerlendirme ölçütleri de metin içerisinde kısaca açıklanmaya çalışılmıştır. Ölçütlere göre yapılan değerlendirmeler sonucu elde edilen bulgular da sonuç bölümünde paylaşılmıştır.

The purpose of this paper is make an assessment and classification for Nationalist Movement Party, in the context

of birth theories of political parties, typologies of political parties and criterias of institutionalization of political

parties, which are accepted worldwide. While making those assessments, birth theories, party typologies ans P.

Huntington’s institutionalization criterias were used. In this paper before coming to section of assessments, first

given some informations about the Nationalist Movement Party and assessment criterias also briefly have

attempted to explain. The findings obtained as a result of the assessments made according to criterias, have been

shared in the results section.

  • Akyol, T. (2009, Temmuz 10). "Türk Dünyası" Ne Demek? Nisan 15, 2015 tarihinde www.milliyet.com.tr: http://www.milliyet.com.tr/-turk-dunyasi--ne-demek-/tahaakyol/ siyaset/siyasetyazardetay/10.07.2009/1116027/default.htm adresinden alındı Arıkan, E. B. (2008). Türk Sağının Türk Sorunu: Milliyetçi Hareket Partisi. İstanbul: Agora Kitaplığı. Aydemir, S. R. (2004). 19 Şubat 2001-3 Kasım 2002 Dönemi Türk Siyasal Hayatına Yön Veren Aktörler: Dr. Devlet Bahçeli. Mevzuat Dergisi(77). Bakırezer, G. (2008). Nihal Atsız. Ed. T. Bora içinde, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce (Cilt 4 Milliyetçilik, s. 352-357). İstanbul: İletişim Yayınları. Bora, T., ve Can, K. (1994). Devlet Ocak Dergâh 12 Eylül'den 1990'lara Ülkücü Hareket. İstanbul: İletişim Yayınları. Dursun, D. (2004). Siyaset Bilimi (2 b.). İstanbul: Beta Yayınları. Duverger, M. (1974). Siyasi Partiler (2 b.). (E. Özbudun, Çev.) Ankara: Bilgi Yayınevi. Ete, H., ve diğ. (2014). Ülkücülükten Tepkisel Milliyetçiliğe. İstanbul: Seta Yayınları. Huntington, S. (1965-66). Siyasal Gelişme ve Siyasal Bozulma. (E. Özbudun, Çev.) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 22-23, 55-107. Kapani, M. (2005). Politika Bilimine Giriş (17 b.). Ankara: Bilgi Yayınevi. Nal, S. (2005). Demokrat Parti'nin 1950-54 Din Siyaseti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 60(3), 137-171. T.C. Yüksek Seçim Kurulu. (2016, Ocak). http://www.ysk.gov.tr adresinden alındı TBMM Meclis Araştırmaları Komisyonu. (2012). TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Raporu. Ankara: TBMM. Türkeş, A. (1975). Milli Doktrin Dokuz Işık (12 b.). İstanbul: Kutluğ Yayınları. Türköne, M. (2003). Siyaset. Ankara: Lotus Yayınevi. Yayman, H. (2009, Şubat). Değişim ve Süreklilik Ekseninde MHP. SETA Analiz.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Gökhan Karakurt
Country: Turkey


Bibtex @research article { icps489099, journal = {Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8539}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {41 - 50}, doi = {10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.04}, title = {Siyasi Partilerin Doğuş Teorileri, Parti Tipolojileri ve Kurumsallaşmaları Bağlamında Milliyetçi Hareket Partisi Üzerine Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Karakurt, Gökhan} }
APA Karakurt, G . (2016). Siyasi Partilerin Doğuş Teorileri, Parti Tipolojileri ve Kurumsallaşmaları Bağlamında Milliyetçi Hareket Partisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 2 (1), 41-50. DOI: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.04
MLA Karakurt, G . "Siyasi Partilerin Doğuş Teorileri, Parti Tipolojileri ve Kurumsallaşmaları Bağlamında Milliyetçi Hareket Partisi Üzerine Bir Değerlendirme". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 2 (2016): 41-50 <http://dergipark.org.tr/icps/issue/40644/489099>
Chicago Karakurt, G . "Siyasi Partilerin Doğuş Teorileri, Parti Tipolojileri ve Kurumsallaşmaları Bağlamında Milliyetçi Hareket Partisi Üzerine Bir Değerlendirme". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 2 (2016): 41-50
RIS TY - JOUR T1 - Siyasi Partilerin Doğuş Teorileri, Parti Tipolojileri ve Kurumsallaşmaları Bağlamında Milliyetçi Hareket Partisi Üzerine Bir Değerlendirme AU - Gökhan Karakurt Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.04 DO - 10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.04 T2 - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 50 VL - 2 IS - 1 SN - -2149-8539 M3 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.04 UR - https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.04 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi Siyasi Partilerin Doğuş Teorileri, Parti Tipolojileri ve Kurumsallaşmaları Bağlamında Milliyetçi Hareket Partisi Üzerine Bir Değerlendirme %A Gökhan Karakurt %T Siyasi Partilerin Doğuş Teorileri, Parti Tipolojileri ve Kurumsallaşmaları Bağlamında Milliyetçi Hareket Partisi Üzerine Bir Değerlendirme %D 2016 %J Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi %P -2149-8539 %V 2 %N 1 %R doi: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.04 %U 10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.04
ISNAD Karakurt, Gökhan . "Siyasi Partilerin Doğuş Teorileri, Parti Tipolojileri ve Kurumsallaşmaları Bağlamında Milliyetçi Hareket Partisi Üzerine Bir Değerlendirme". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 2 / 1 (April 2016): 41-50. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.04