Year 2016, Volume 2, Issue 1, Pages 51 - 63 2016-04-15

Türkiye’de Seçim Sistemlerinin Demokrasi Ve Ekonomi İlişkisi Çerçevesinde İncelenmesi
Investigation of Democracy and Economic Relations of Electoral System in Turkey

Ceyhun Haydaroğlu [1] , Gülşah Çevik [2]

23 321

Temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkeleri son zamanlarda üzerinde durulan konulardan birisi olmuştur. Çalışmada Türkiye’deki seçimlerin, uygulanan seçim sistemlerinin temsiliyet ve siyasi istikrar açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Öncelikle birinci bölümde demokrasi, temsilde adalet, yönetimde istikrar kavramları açıklanmış, seçim olgusu üzerinde durulmuştur. Yine bu bölümde başlangıçtan günümüze kadar uygulanan seçim sistemleri incelenmiştir. Bilindiği üzere seçim sistemleri siyasal sistem için önemli bir kavramdır. İkinci bölümde Türkiye’deki 1946 sonrası seçimler açıklanmış ve çoğunluk seçim sistemleri 1946-1960; nispi temsil seçim sistemleri ise 1961 Anayasası dönemi ve 1982 Anayasası dönemi kategorisi içerisinde analiz edilmiştir. Aynı zamanda bu bölümde çeşitli ülkelerde uygulanan seçim sistemlerine de yer verilmiştir. Son kısımda ise 1946 sonrası seçimlerin ve seçim sistemlerinin günümüzden bugüne ne gibi sonuçlar doğurduğu temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini sağlayıp sağlayamadığı üzerinde durulmuştur.

One of the subjects on the principles of fair representation and stability in management has been discussed recently.

The elections in Turkey in the study, applied to the representation of the electoral system and political stability

were evaluated. In the first part, primarily, democracy, representation, the concepts of stability in the

administration of Justice explained, focuses on the phenomenon of selection. Again, from the beginning of this

section that is applied to the present day electoral systems were investigated. As is known, the electoral systems,

the political system is an important concept. In the second chapter, explained in Turkey after 1946 1946-1960

choices and majority Electoral Systems; Electoral Systems with proportional representation, the era of the 1961

Constitution and 1982 Constitution within the category of the period were analyzed. At the same time, this section

of the selection system applied in the various countries are also provided. 1946 the final chapters post-elections

and Electoral Systems consequences of what has in our own day like today that focuses on the principles of fair

representation and whether or not it can provide stability in administration.

  • Altan, Cemal, (2005), Genel Seçimler - Yerel Seçimler İlişkisi (1983-2004), Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C.3, S.12, 174-190. Ateş, Ferhat, (2013), Seçim Sistemleri Bağlamında Türkiye’de İki Binli Yıllarda Genel Seçimler Üzerine Bir Değerlendirme, Kafkas Üniversitesi, Kars. Bulut, Nihat, (2002), Temsilde Adalet İlkesi Açısından 3 Kasım 2002 Seçimleri, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, S.10. Bulut, Nihat, (2007), Temsilde Adalet-Yönetimde İstikrar İkilemi Bağlamında 22 Temmuz 2007 Seçimleri, Hukuk, Ekonomi Ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, S.66. Erdoğan, Aydın, (2007), Türkiye’de Seçim Sistemleri Ve Türk Siyasi Yapısına Etkisi (1923-1980), Kafkas Üniversitesi, Kars. Erdoğan, Emre, (1999), Seçim Sistemleri Ve Siyasal Sonuçları: İstikrar ve Temsiliyet. Erdoğan, Murat, (2013), Seçim Sistemleri İle Siyasi Partiler Arasındaki İlişkiler, Gazi Üniversitesi, Ankara. Gültekin, İslam, (2006), Temsilde Adalet İlkesi Bakımından Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat. Günal, Erdoğan, (2005), Türkiye’deki Seçim Sistemlerinin Siyasal Kurumlar Üzerindeki Etkileri, Ankara Üniversitesi, Ankara. Gürsel, Seyfettin, (1993), Dar Bölge Seçim Sistemi, Türkiye Günlüğü, Sayı:23, S.47. Güvenir, Murat, (1982), Seçim Sistemleri Ve Ülkemizde Uygulama, Ankara Üniversitesi Sbf Dergisi, C.37, Sayı:1. Hakyemez, Yusuf, Ş., (2007), Temsilde Adalet Ve Yönetimde İstikrar İlkeleri Açısından Seçim Barajı Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. Xı, S. 1–2, Erzincan. Karakaşlı, Mehmet, (2010), Seçim Yargısı, Selçuk Üniversitesi, Konya. Özgül, Bülent, (2002), Seçim Ve Seçim Sistemleri, Türkiye’deki Seçim Sistemi Uygulamaları Ve Bir Model Önerisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. Sarıkoca, Erem, (2005), Çok Partili Siyasal Yaşamın Başlangıcından Günümüze Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemleri Ve Toplumsal Etkileri, Atatürk Üniversitesi, Erzurum. Sarıkoca, Erem, (2010), Türkiye’de Seçim Sistemleri Ve Demokrasi, Fenomen Yayıncılık, Ankara. Tarım, Osman, (2013), 27 Mayıs’tan 12 Mart’a Adalet Partisi Ve Türkiye, Selçuk Üniversitesi, Konya. Türk, Hikmet Sami, (1995), Türkiye İçin Nasıl Bir Seçim Sistemi? Sistem Önerileri, Seçim Uygulamaları, Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı Yayınları, Ankara. Yavaşgel, Emine, (2014), Temsilde Adalet Ve Yönetimde İstikrar Açısından Seçim Sistemleri, Nobel Yayınları, Ankara. Yıldırım, Murat, (2001), Milli Egemenlik Kavramı Ve Türkiye’de Seçim Sistemleri, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Eylül. Yılmaz, Hüseyin, (2004), Seçim Sistemleri Ve Türkiye, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon. Yüzbaşıoğlu, Necmi, (1996), Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemleri Ve Bunlara İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Nasıl Bir Seçim Sistemi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.Iv, Sayı 1-2, S.127-135, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ceyhun Haydaroğlu (Primary Author)
Institution: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

Author: Gülşah Çevik

Bibtex @research article { icps489123, journal = {Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8539}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {51 - 63}, doi = {10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.05}, title = {Türkiye’de Seçim Sistemlerinin Demokrasi Ve Ekonomi İlişkisi Çerçevesinde İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Haydaroğlu, Ceyhun and Çevik, Gülşah} }
APA Haydaroğlu, C , Çevik, G . (2016). Türkiye’de Seçim Sistemlerinin Demokrasi Ve Ekonomi İlişkisi Çerçevesinde İncelenmesi. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 2 (1), 51-63. DOI: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.05
MLA Haydaroğlu, C , Çevik, G . "Türkiye’de Seçim Sistemlerinin Demokrasi Ve Ekonomi İlişkisi Çerçevesinde İncelenmesi". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 2 (2016): 51-63 <http://dergipark.org.tr/icps/issue/40644/489123>
Chicago Haydaroğlu, C , Çevik, G . "Türkiye’de Seçim Sistemlerinin Demokrasi Ve Ekonomi İlişkisi Çerçevesinde İncelenmesi". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 2 (2016): 51-63
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Seçim Sistemlerinin Demokrasi Ve Ekonomi İlişkisi Çerçevesinde İncelenmesi AU - Ceyhun Haydaroğlu , Gülşah Çevik Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.05 DO - 10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.05 T2 - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 63 VL - 2 IS - 1 SN - -2149-8539 M3 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.05 UR - https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.05 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi Türkiye’de Seçim Sistemlerinin Demokrasi Ve Ekonomi İlişkisi Çerçevesinde İncelenmesi %A Ceyhun Haydaroğlu , Gülşah Çevik %T Türkiye’de Seçim Sistemlerinin Demokrasi Ve Ekonomi İlişkisi Çerçevesinde İncelenmesi %D 2016 %J Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi %P -2149-8539 %V 2 %N 1 %R doi: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.05 %U 10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.05
ISNAD Haydaroğlu, Ceyhun , Çevik, Gülşah . "Türkiye’de Seçim Sistemlerinin Demokrasi Ve Ekonomi İlişkisi Çerçevesinde İncelenmesi". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 2 / 1 (April 2016): 51-63. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.05