Year 2016, Volume 2, Issue 1, Pages 65 - 74 2016-04-15

Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye: Sosyal Medya
From Representative Democracy To Participatory Democracy: Social Media

Zehra Hopyar [1]

19 124

Değişen ve dönüşen yenidünya düzeninde pek çok kavramın sorgulanmasıyla birlikte demokrasi kavramı da eleştirilmiş ve yeni bir arayış içine girilmiştir. Bu arayışa yeni medya diye adlandırılan insanların karşılıklı etkileşim içinde olduğu çevrimiçi teknolojiler cevap vermiştir. Günümüzde neredeyse her alanda yoğun şekilde kullanılan sosyal medya, tüm dünya ülkelerindeki farklı politik gelişmeleri etkileyerek yeni bir sivil toplum anlayışı geliştirilmesini sağlamıştır. Bu anlayış insanlar tarafından politik temsil yerine aktif katılım sağlayabildikleri bir sisteme yani çokça eleştirilen temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçişin nüveleri olarak kabul edilmeye başlamıştır. Yazıda ilk olarak, temsili ve katılımcı demokrasi kavramları açıklanmış, vatandaşlık kavramının dönüşümüne değinilmiş sonrasında sınırları kaldıran küreselleşmeyle birlikte sivil toplum örgütlerinin bu durumla etkileşimine dikkat çekilerek sosyal medyanın katılımcı demokrasiye olanak sağladığı yaşanmış olaylarla da örneklendirilmeye çalışılmıştır. Yazının amacı sosyal medyanın sivil toplum örgütlerinin eksik kalan yönlerini tamamlayarak onun işlevlerini kazanmış olmasıyla birlikte daha aktif bir demokrasi için yetersiz kaldığını ve kendi içindeki demokratlığını sorgulamaktan oluşmaktadır.

Notion of democracy has been criticized and plunged into a new quest with the questioning of many notions in

changing and transforming new world order. New media called is online technologies that people can communicate

with each other in an interactive manner replied to this quest. Today intensively used social media almost in all

areas led to the development of civil society awareness by influencing different political developments in all the

world. This approach has been begun to accept a system that can provide active participation insted of political

representation in other words criticized in many times cores of transition from representative democracy to

participatory democracy by people.

In this article, first, notions of representative and participatory democracy have been explained and transformation

of notion of citizenship has been mentioned. After social media enabled to participatory democracy with

globalization that removed the borders and this situation has been tried to exemplify with true to life. This article

has accepted social media completes lacking directions of non- governmental organization but they are not enough

for a more active democracy. Also this writing has aimed to questioning democracy in itself.

  • Akbıyık, Nihat ve Musa Öztürk, “Sivil Toplum ve Sosyal Medya Perspektifinde “Arap Baharı” ve “Wall Street’i İşgal Et” Eylemleri”, http://iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/1427/file/NihatAkbiyikMusaOztUrk.pdf ,26.12.2013. Akıncı Vural, Z. Beril ve Mikail Bat (2010), “Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma”, Journal of Yaşar University, s. 3356. Arslanel Nazan ve Berkan Hamdemir (2007), “Küreselleşmenin Sivil Toplum Siyaseti”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, No:2, s.20. Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği (2001), “Sivil Toplum İşbaşında”, http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/a/b/ab-komisyonu-stk-arastrimasi.doc, 28.12.2013. Castells, M. (1996), The Rise of the Network Society, Blackwell Publishers, Cambridge. Castells, M. (2005), Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür-Ağ Toplumunun Yükselişi(Cilt 1), E. Kılıç (çev.), Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Cohen, J. L. ve Andrew Arato (1992), Civil Society And Political Theory, MIT Pres, Cambridge. Dağtaş, Erdal (2007), “İnternet, Katılımcı Demokrasi ve Yurttaşlık Hakları”, XII. Türkiye’de İnternet Konferansı, Ankara. Dawley, Lisa (2009), Social Network Knowledge Construction: Emerging Virtual World Pedagogy, On The Horizon, Vol. 17, No. 2. Doğan, İ. (2002), Özgürlükçü ve Totaliter Düşünce Geleneğinde Sivil Toplum, Alfa yayınları, İstanbul. Erdoğan Tosun, G. (2001), Demokratikleşme Perspektifinden Devlet-Sivil Toplum İlişkisi, Alfa Yayınları, İstanbul. Erkilet, A. (2008), Sivil Toplum Kavramı Tartışmaları, Kaknüs Yayınları/Sivil İnisiyatif Dizisi, İstanbul. Kızılarslan, Asu (2012), Sosyal Medyanın Toplum Üzerindeki Etkilerine Eleştirel Bir Yaklaşım, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Milliyet, “Gezi Parkı’yla İlgili Sosyal Medyada Dolaşan 17 Yalan”, http://gundem.milliyet.com.tr/geziparki- yla-ilgili-sosyal/gundem/detay/1717549/default.htm, 31.12.2013. Niedzviecki, H. (2010), Dikizleme Günlüğü, G. Gündüç (çev.), Ayrıntı yayınları, İstanbul. NTV Önünde Gezi Parkı Protestosu, http://www.bianet.org/bianet/yasam/147168-ntv-onunde-geziparki- protestosu, 31.12.2013. Özer, M. Halis (2008), “Günümüz İtibariyle Sivil Toplum Kuruluşlarının İktisadi ve Sosyal Fonksiyonları”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, S:26, s.87-90, (26 Aralık 2013). Rızvanoğlu, Kerem(2005), “Bilişim Toplumlarında İnternet Üzerinden Kültürlerarası İletişim ve Kullanılabilirlik: Paradigmalar ve Parametreler”, İletişim (Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını), S:2, s.123. Rigel, N. ve Diğerleri (2005), Kadife Karanlık, 2.Basım, Su Yayınevi, İstanbul. Sosyal Medya nedir?, http://www.michaelfruchter.com/blog/2009/02/marketing-on-the-social-web-afew- key-ingredients/ , 25.11.2012. Street, John (1997), “Remote Control Politics, Technology and Electronic Democracy”, European Journal of Communication, 12(1), s.31-33. Tekeli, İlhan, “Katılımcı Demokrasi, Sivil Ağlar ve Sivil Toplum Kuruluşları”, 15. STK Sempozyumu Bildirisi, http://stk.bilgi.edu.tr/cd/01/doc/okuma_02-2.pdf, 25.12.2013. Tosun, Gülcan (2013), Sosyal Medyanın Yazılı Basında Gündem Oluşturmadaki Rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Türk, Gül Dilek, “Demokrasinin Dördüncü Kuvveti Yeni Medya Tekonojileri”, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, http://inet-tr.org.tr/inetconf18/bildiri/25.pdf , 26.12.2013. Türkiye İstatistik Kurumu (2013), “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”, http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13569 31.12.2013. WikiLeaks: U.S. secretly backed Syria opposition” (2011), http://www.cbsnews.com/news/wikileaksus- secretly-backed-syria-opposition/, 27.12.2013. Zaman, “Genelkurmay, kara propaganda için onlarca internet sitesi kurmuş”, http://www.zaman.com.tr/gundem_genelkurmay-kara-propaganda-icin-onlarca-internet-sitesikurmus_ 911830.html, 31.12.2013.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Zehra Hopyar

Bibtex @research article { icps489129, journal = {Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8539}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {65 - 74}, doi = {10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.06}, title = {Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye: Sosyal Medya}, key = {cite}, author = {Hopyar, Zehra} }
APA Hopyar, Z . (2016). Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye: Sosyal Medya. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 2 (1), 65-74. DOI: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.06
MLA Hopyar, Z . "Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye: Sosyal Medya". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 2 (2016): 65-74 <http://dergipark.org.tr/icps/issue/40644/489129>
Chicago Hopyar, Z . "Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye: Sosyal Medya". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 2 (2016): 65-74
RIS TY - JOUR T1 - Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye: Sosyal Medya AU - Zehra Hopyar Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.06 DO - 10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.06 T2 - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 74 VL - 2 IS - 1 SN - -2149-8539 M3 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.06 UR - https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.06 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye: Sosyal Medya %A Zehra Hopyar %T Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye: Sosyal Medya %D 2016 %J Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi %P -2149-8539 %V 2 %N 1 %R doi: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.06 %U 10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.06
ISNAD Hopyar, Zehra . "Temsili Demokrasiden Katılımcı Demokrasiye: Sosyal Medya". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 2 / 1 (April 2016): 65-74. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2016.2.1.06