Year 2016, Volume 2, Issue 3, Pages 74 - 89 2016-12-15

SON DÖNEM ALMANYA’SINDA YABANCI HAKLARI TARTIŞMALARI
FOREIGN RIGHTS DEBATES IN GERMANY IN THE LAST PERIODS

Soner Tauscher [1] , Bünyamin Bezci [2]

20 59

Avrupa’ya uzun zamandır İtalya ve İspanya üzerinden belli periyotlarla ve neredeyse rutin sayılabilecek bir Kuzey Afrikalı göçü yaşanmaktadır. Bu göçmenlerin hedefi genellikle Afrika kıtasıyla geçmişe dayalı kolonyal ilişkileri bulunan Fransa olmaktadır. Kuzey Afrikalı göçünün devam etmesine rağmen son on yıl içerisinde çevre ülkelerden Avrupa’ya gelen mülteci profillerinde önemli bir değişme meydana gelmektedir. Bu değişmenin sebepleri arasında ikisi önem arz etmektedir. Bunlardan ilki 11 Eylül ile ABD öncülüğünde işgal edilen Afganistan ve Irak’tan Avrupa’ya başlayan önemli göç dalgasıdır. İkincisi ise Suriye’de çıkan iç savaş neticesinde -özellikle 2014 yılından itibaren- Suriyelilerin de bu göç dalgasına katılmasıdır. Birleşen bu iki göç dalgası zamanla adeta bir göçmen “seline” dönüşmüştür. Dikkate değer bir muhafazakâr Müslüman kitleye sahip bu göçmenler Avrupa’nın yıllardır alışık olduğu kontrollü işçi göçünden ve ekonomik motivasyonlu mülteci profilinden farklılık göstermektedir. Sayıları milyonları geçen bu mültecilerin hedeflerinde artık sadece AB’nin ekonomik olarak büyük ülkeleri yer almamaktadır. Hayatta kalabilecekleri tüm AB ülkelerine sığınma talep etmektedirler. Kültürel ve dini olarak Avrupalının alıştığı göçmen karakterinden farklılık gösteren bu mültecilerin varlığı ve DAEŞ’in terör eylemlerinde Avrupa’yı hedef almaya başlamasıyla birlikte, Avrupa toplumu yabancı olana karşı panikle karışık bir korkuyla aşırı sağ ideolojiye kaymaktadır. Avrupa toplumsal tabanında bulunan yabancı önyargısından beslenen bu ideolojik kaymanın mağdurları bir yanda sığınma talep eden mülteciler, bir yandan da artık Avrupa’nın yerlisi sayılabilecek Türk Diasporasına mensup göçmenler olmaktadır. Ortak Müslüman kimliğine sahip Türkler ile mülteciler zaman zaman aynı kefeye konarak toplumdan birlikte dışlanmakta, zaman zaman da mültecilerin dini, kültürel ve siyasi haklarına getirilen kısıtlamalar Türk Diasporasına mensup insanları da etkilemektedir. Bu bağlamda bu çalışma Almanya’da yerleşik bulunan Türk Diasporasına mensup insanların ve mültecilerin özellikle son dönemde siyasi, dini, kültürel ve sosyal alanda yaşadıkları sorunların tespitine ve bunların olası çözümlerine odaklanmaktadır.

Europe has long been experiencing a North African migration on a routine

basis via Italy and Spain. The target country of these immigrants is mostly

France which had got colonial relations with Africa. Despite continued North

African immigration, there has been a significant change in the refugee profile

that have been coming to Europe from periphery countries over the past decade.

One of the reasons of this change is the migrants coming from Afghanistan and

Iraq since 9/11 and Syria since 2014 due to civil wars. These immigrants, who

have a considerable conservative Muslim mass, have different profile from the

controlled migrant workers and the economically motivated refugee that

Europe has been accustomed to for many years. The targets of these refugees,

whose numbers exceed millions, are not only the economically large countries

of the EU. They can claim asylum in all the EU countries where they can

survive. The existence of these refugees which are culturally and religiously

differing from the North African immigrants and DAEŞ’s terrorist acts all over

lead European society to extreme right ideology with panic mixed fear against

the stranger. The victims of this ideological tributary fed by the foreign

prejudice on the European social base are refugees seeking asylum, and

immigrants belonging to the Turkish Diaspora, which can now be regarded as

the native of Europe. The Turkish Diaspora and refugees coming from

Afghanistan, Iraq and Syria, because of their common Muslim identity are

sometimes excluded from the society which puts them in the same category, as

a result, from time to time, restrictions on the religious, cultural and political

rights of refugees also affect the Turkish Diaspora. In this context, this study

focuses on the identification of the problems that the Turkish Diaspora and

refugees residents in Germany have experienced in recent political, religious,

cultural and social situations and their possible solutions.

  • Clapham, Andrew (2010), İnsan Hakları, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara. Demir, Zekiye (2010), Almanya’da Yaşayan Türk Kadınları –Durumları, Sorunları, Din ve Diyanet Algıları-, DİB Yayınları, Ankara. Gencer, Mustafa (2014), Almanya’da Türkler ve İslam –Kanaat Önderlerinin Kimlik, Uyum ve Gelecek Tasavvurları-, Emin Yayınları, Bursa. Kula, Onur Bilge (2012), Almanya’da Türk Kültürü, Çok-kültürlülük ve Kültürlerarası Eğitim, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Yeğenoğlu, Meyda (2016), Avrupa’da İslam, Göçmenlik ve Konukseverlik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. İnternet Kaynakları Aktuelle Zahlen zu Asyl Oktober 2016, http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zuasyl- oktober-2016.pdf?__blob=publicationFile, Erişim Tarihi 30.11.2016. Arnsdorf: Hier rechtfertigt ein CDU-Politiker, warum er einen Flüchtling fesselte, http://www.bento.de/politik/arnsdorf-cdu-mann-detlef-oelsner-spricht-ueber-angriff-auf-fluechtling- 603408/, Erişim Tarihi 05.12.2016. Bevölkerung nach Migrationshintergrund im engeren Sinne nach erweiterter Staatsangehörigkeit in ausgewählten Staaten, https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Migr ationshintergrund/Tabellen/MigrationshintergrundStaatsangehoerigkeitStaaten.html, Erişim tarihi 02.12.2016. Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Einbürgerungen, Fachserie 1 Reihe 2.1, https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Einbuerger ungen2010210157004.pdf?__blob=publicationFile, Erişim tarihi 02.12.2016. Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Fachserie 1 Reihe 2, https://www.destatis.de/GPStatistik/servlets/MCRFileNodeServlet/DEHeft_derivate_00023450/20102 00157004_korr03082016.pdf, Erişim Tarihi 30.11.2016. BKA zählt fast 800 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, http://www.zeit.de/gesellschaft/2016- 10/asylunterkuenfte-angriffe-800-straftaten-fluechtlingsheime, Erişim Tarihi 04.12.2016. Das darf nicht sein, http://www.zeit.de/2014/14/islamischer-religionsunterricht-kopftuch, Erişim Tarihi 08.12.2016. Eurostat Verileri, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/73995/umfrage/auslaenderanteil-an-derbevoelkerung- der-laender-der-eu27/, Erişim tarihi 07.12.2016. Islamvertrag Hamburg, http://www.hamburg.de/contentblob/3551370/data/download-muslimverbaende. pdf, Erişim Tarihi 08.12.2016. Islamvertrag stärkt Integration, http://www.senatspressestelle.bremen.de/detail.php?gsid=bremen146.c.60265.de, Erişim Tarihi 08.12.2016. Kaum Religionsunterricht für Muslime, http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/islamunterrichtin- den-bundeslaendern-ein-ueberblick-a-1015021.html, Erişim Tarihi 08.12.2016. Laut BKA 877 Angriffe gegen Flüchtlingsunterkünfte bis Ende November, http://www.sueddeutsche.de/news/panorama/kriminalitaet-laut-bka-877-angriffe-gegenfluechtlingsunterkuenfte- bis-ende-november-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-161203-99-403456, Erişim Tarihi 04.12.2016. Mediendienst İntegration, http://mediendienst-integration.de/integration/politik.html, Erişim Tarihi 08.12.2016. Mehr Angriffe auf Moscheen, http://www.taz.de/!5350476/, Erişim Tarihi 05.12.2016. Merkel: “Deutschland ist ein Einwanderungsland”, http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/angela-merkel-sieht-deutschland-alseinwanderungsland- 13623846.html, Erişim Tarihi 29.11.2016. Mikrozensus 2015, https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2016/09/PD16_327_122.html, Erişim Tarihi 29.11.2016. Moscheen in Deutschland werden häufiger Ziel von Anschlägen, http://www.sueddeutsche.de/politik/fremdenfeindlichkeit-moscheen-in-deutschland-werden-haeufigerziel- von-anschlaegen-1.3181276, Erişim Tarihi 05.12.2016. Nationaler Integrationsplan, https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Bundesregierung/BeauftragtefuerIntegration/nap/inte grationsgipfel/Integrationsgipfel1/_node.html, Erişim Tarihi 29.11.2016. Polizisten wegen rechter Zeitschrift in Einsatzwagen versetzt, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/compact-im-fahrzeug-thueringer-polizisten-versetzt-a- 1081693.html, Erişim Tarihi 05.12.2016. Racial Profiling Positionspapier Kurzfassung, https://www.amnesty.de/files/Racial_Profiling_Positionspapier_Kurzfassung_September_2014.pdf, Erişim Tarihi 05.12.2016. Son 25 yılın en büyük 10 saldırısı, http://www.dw.com/tr/son-25-y%C4%B1l%C4%B1n-enb% C3%BCy%C3%BCk-10-sald%C4%B1r%C4%B1s%C4%B1/a-18987413, Erişim Tarihi 05.12.2016. Uluslararası İşgücü Anlaşmaları, https://www.csgb.gov.tr/media/2075/isgucuanlasmalari.pdf, Erişim Tarihi 28.11.2016. Umstrittenes Ausländerrecht, http://www.zeit.de/1978/20/umstrittenes-auslaenderrecht, Erişim Tarihi 29.11.2016. Wahl zum Abgeordnetenhaus Berlin, https://www.welt.de/themen/abgeordnetenhauswahlen-berlin/, Erişim Tarihi 08.12.2016.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Soner Tauscher (Primary Author)

Author: Bünyamin Bezci

Bibtex @research article { icps498376, journal = {Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8539}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {74 - 89}, doi = {10.25272/j.2149-8539.2016.2.3.08}, title = {SON DÖNEM ALMANYA’SINDA YABANCI HAKLARI TARTIŞMALARI}, key = {cite}, author = {Tauscher, Soner and Bezci, Bünyamin} }
APA Tauscher, S , Bezci, B . (2016). SON DÖNEM ALMANYA’SINDA YABANCI HAKLARI TARTIŞMALARI. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 2 (3), 74-89. DOI: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.3.08
MLA Tauscher, S , Bezci, B . "SON DÖNEM ALMANYA’SINDA YABANCI HAKLARI TARTIŞMALARI". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 2 (2016): 74-89 <http://dergipark.org.tr/icps/issue/41254/498376>
Chicago Tauscher, S , Bezci, B . "SON DÖNEM ALMANYA’SINDA YABANCI HAKLARI TARTIŞMALARI". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 2 (2016): 74-89
RIS TY - JOUR T1 - SON DÖNEM ALMANYA’SINDA YABANCI HAKLARI TARTIŞMALARI AU - Soner Tauscher , Bünyamin Bezci Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.3.08 DO - 10.25272/j.2149-8539.2016.2.3.08 T2 - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 89 VL - 2 IS - 3 SN - -2149-8539 M3 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.3.08 UR - https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2016.2.3.08 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi SON DÖNEM ALMANYA’SINDA YABANCI HAKLARI TARTIŞMALARI %A Soner Tauscher , Bünyamin Bezci %T SON DÖNEM ALMANYA’SINDA YABANCI HAKLARI TARTIŞMALARI %D 2016 %J Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi %P -2149-8539 %V 2 %N 3 %R doi: 10.25272/j.2149-8539.2016.2.3.08 %U 10.25272/j.2149-8539.2016.2.3.08
ISNAD Tauscher, Soner , Bezci, Bünyamin . "SON DÖNEM ALMANYA’SINDA YABANCI HAKLARI TARTIŞMALARI". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 2 / 3 (December 2016): 74-89. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2016.2.3.08