Year 2017, Volume 3, Issue 3, Pages 84 - 94 2017-12-15

POGGE VE HELD’DE KOZMOPOLİTİZM VE EGEMENLİK İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN COSMOPOLITANISM AND SOVEREIGNTY IN POGGE AND HELD

M.Zahit BÖCEK [1]

5 55

Bu çalışmanın amacı kozmopolitizm düşüncesiyle egemenlik kavramının ilişkisini iki çağdaş düşünür üzerinden açıklamaya ve tartışmaya çalışmaktır. Stoacı felsefe ile belirgin çerçevesini kazanan kozmopolitizm kavramı, aydınlanmayla beraber uluslararası hukuki ve politik bağlamlarda işlev kazanmaya başlamıştır. Thomas Pogge’nin küresel yoksulluk sorunları üzerine yaptığı çalışmada ve David Held’in küreselleşme tartışmaları çerçevesinde geliştirdiği çözümlemelerde, Westphaliacı egemenlikten ulus devlete, oradan da günümüz liberal demokrasilerinin sorunlarına yönelik kozmopolit kurgulara dayalı yeni yaklaşımlar geliştirilmiştir. Pogge insan hakları alanında bir reform geliştirme düşüncesiyle tüm kozmopolit yaklaşımların varsaydığı unsurları dikkate alarak, egemenliğin dikey olarak yeniden düzenlenmesi için kurumsal bir yaklaşım geliştirmeyi denemiştir. Held ise klasik ve liberal egemenlik biçimlerinde ayrıma giderek, mevcut sorunları betimlemiş ve bir takım kozmopolit ilkeler öne sürerek kozmopolit bir egemenlik kavramı önermiştir. Sonuç olarak Held’in de Pogge’nin de geliştirdiği yaklaşımların genişletilmesiyle, insan hakları başlığı altında toplanacak güncel sorunlara dair çözümlerin üretilebilmesi mümkün görünmektedir.

The purpose of this study is to discuss and elaborate the relationship between cosmopolitanism and

sovereignty in the works of two contemporary thinkers. The concept of cosmopolitanism, which took

its shape within stoic philosophy, began to be used in juridical and political contexts with the advent

of Enlightenment. In Thomas Pogge’s study on the problems of global poverty and within the

analyses that David Held develops around globalization discussions, new approaches are

developed based on the cosmopolitan narratives ranging from Westphalian sovereignty to nationstates

and today’s liberal democracies. Pogge attempts to develop an institutional approach to

rearrange the concept of sovereignty in the vertical dimension by taking all the cosmopolitan

elements into consideration in order to reform the human rights. Held, on the other hand,

differentiates the classical and liberal forms of sovereignties and depicts the present problems. Also

he puts forward cosmopolitan principles and proposes a concept of sovereignty. By elaborating on

the approaches developed by Held and Pogge, it seems possible to create solutions to the

contemporary problems regarding human rights.

  • BENHABİB, Ş. (2013). Buhran Çağında Haysiyet: Zor Zamanlarda İnsan Hakları. B. Yıldırım (çev.). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. CEVİZCİ, A. (2010). Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları DENLi, Ö . (2015). Bir İnsan Hakları Meselesi Olarak Küresel Yoksulluk. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2), 113-130. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/acusbd/issue/24115/255994 HABERMAS, J. (2004). ‘Öteki’ Olmak, ‘Öteki’yle Yaşamak. Aka, İ. (çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları HAMMARBERG, T. (2012). Avrupa’da İnsan Hakları. A. Ekmekci (çev.). İstanbul: İletişim Yayınları. HELD, D. (2008a). Kozmopolitanizm: Küreselleşmeyi Evcilleştirmek. Held, D ve McGrew Anthony (Hzl.). Sarıtaş, E. (çev.). Küresel Dönüşümler: Büyük Küreselleşme Tartışması içinde. Ankara: Phoenix Yayınevi, 2008, 609-627 HELD, D. (2008b). Uluslararası Hukukun Değişen Yapısı: Egemenlik Dönüştü Mü?. Held, D ve McGrew Anthony (Hzl.). Boyraz, C. (çev.). Küresel Dönüşümler: Büyük Küreselleşme Tartışması içinde. Ankara: Phoenix Yayınevi, 2008, 196-214 KANT, I. (2008). Sürekli Barış Üstüne Felsefi Bir Deneme (Toplu Eserleri). N. Bozkurt (çev.). İstanbul: Say Yayınları. KLEİNGELD, Pauline and BROWN, Eric (2002), "Cosmopolitanism", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/cosmopolitanism/>. MENDİETA, E. (2016). İmparatorluk Kozmopolitliğinden Diyalojik Kozmopolitliğe. M. Lutz- Bachmann ve A. Nascimento (drl.). A. E. Pilgir (çev.). İnsan Hakları, İnsan Haysiyeti ve Kozmopolit İdealler içinde. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2016, 129-156 NASCİMENTO, A. (2016). İnsan Hakları ve Kozmopolitlik Paradigmaları: Haklardan İnsanlığa. M. Lutz-Bachmann ve A. Nascimento (drl.). A. E. Pilgir (çev.). İnsan Hakları, İnsan Haysiyeti ve Kozmopolit İdealler içinde. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2016, 99-128 ÖZMEN, R. (hzl.). (2016). İnsan Hakları Mevzuatı. Ankara: Seçkin Yayıncılık. POGGE, T. (2006). Küresel Yoksulluk ve İnsan Hakları: Kozmopolit Sorumluluklar ve Reformlar. G. Kömürcüler (çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: M.Zahit BÖCEK

Bibtex @research article { icps498557, journal = {Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8539}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {84 - 94}, doi = {10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.09}, title = {POGGE VE HELD’DE KOZMOPOLİTİZM VE EGEMENLİK İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {BÖCEK, M.Zahit} }
APA BÖCEK, M . (2017). POGGE VE HELD’DE KOZMOPOLİTİZM VE EGEMENLİK İLİŞKİSİ. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 3 (3), 84-94. DOI: 10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.09
MLA BÖCEK, M . "POGGE VE HELD’DE KOZMOPOLİTİZM VE EGEMENLİK İLİŞKİSİ". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 3 (2017): 84-94 <http://dergipark.org.tr/icps/issue/41270/498557>
Chicago BÖCEK, M . "POGGE VE HELD’DE KOZMOPOLİTİZM VE EGEMENLİK İLİŞKİSİ". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 3 (2017): 84-94
RIS TY - JOUR T1 - POGGE VE HELD’DE KOZMOPOLİTİZM VE EGEMENLİK İLİŞKİSİ AU - M.Zahit BÖCEK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.09 DO - 10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.09 T2 - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 84 EP - 94 VL - 3 IS - 3 SN - -2149-8539 M3 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.09 UR - https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.09 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi POGGE VE HELD’DE KOZMOPOLİTİZM VE EGEMENLİK İLİŞKİSİ %A M.Zahit BÖCEK %T POGGE VE HELD’DE KOZMOPOLİTİZM VE EGEMENLİK İLİŞKİSİ %D 2017 %J Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi %P -2149-8539 %V 3 %N 3 %R doi: 10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.09 %U 10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.09
ISNAD BÖCEK, M.Zahit . "POGGE VE HELD’DE KOZMOPOLİTİZM VE EGEMENLİK İLİŞKİSİ". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 3 / 3 (December 2017): 84-94. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2017.3.3.09