Year 2018, Volume 4, Issue 1, Pages 1 - 25 2018-04-15

E-DEVLET KULLANIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE VATANDAŞLARIN E - DEVLET ALGISI
FACTORS AFFECTİNG THE USE OF E-GOVERNMENT AND THE E-GOVERNMENT PERCEPTİON OF CİTİZENS

Oğuz DEMİR [1]

30 64

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan büyük değişim, vatandaşların gündelik hayatlarını etkilemekle kalmayıp devlet ile olan ilişkilerini bilgi toplumu temelinde yeniden tanımlamıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin özelinde internet kullanımının artması ve yaygınlaşması kamu yönetimlerini de değişim ve dönüşüme uğratmıştır. Bu değişim ve dönüşümün başat aktörü olan e-devlet geleneksel kamu yönetimine karşı değişimin simge haline gelmiştir. Vatandaşların elektronik devlet kullanmamasında etkili olan faktörlerin neler olduğu, vatandaşların e-devlet uygulamalarını nasıl algıladığı, vatandaşların e-devlet uygulamalarına ne ölçüde güvendiği ve e-devletin kamu yönetimi üzerindeki etkisinin nasıl olduğu belirlemeye yönelik Düzce il merkezinde 100 kişi üzerinde bir alan araştırması yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, e-devlet uygulamalarını kullanan katılımcıların “e-devlet algısı” pozitif yönde iken, kullanmayan katılımcıların algısı negatif yöndedir. Ayrıca e-devletin kullanım amaçları cinsiyet, yaş, eğitim ve istihdam durumuna göre farklılaşmaktadır. Toplumda benzer koşulları yaşan kişilerin benzer hizmet kategorilerinde hizmet alımının yoğunlaştığı görülmektedir.

Today, the great change in information and communication technologies not only affects the daily

lives of the citizens, but also redefines the relations with the state on the basis of the information

society. Increasing use of the Internet and the widespread use of information and communication

technologies in particular have caused public administrations to undergo change and

transformation. The e-government, which is the dominant actor of this change and transformation,

has become a symbol of change towards traditional public administration.

A survey of more than 100 people was conducted at the Düzce center to determine what factors are

effective for citizens to use electronic state, how citizens perceive e-government applications, how

much citizens trust e-government applications, and how e-government affects public

administration. According to research findings, "e-government perception" of participants using egovernment

applications is in the positive direction whereas the perception of the participants who

do not use is in the negative direction. In addition, e-government uses vary according to gender,

age, education and employment status. It is seen that people who have similar conditions in the

society are concentrated in the purchase of services in similar service categories.

  • BÜKE Ahmet (2002), E-Devlet Kavramı ve Türkiye’de E-Devlet, İzmir Ticaret Odası Enformasyon ve Dokümantasyon Müdürlüğü, İzmir. GARCİA Ramon.J Gil ve PARDO Theresa. A (2005), “E-government success factors: Mapping Pratical Tools to Theoretical Foundations”, Government Information Quartery, 22(2) GRÖNLUND Åke ve HORAN Thomas A (2004), “Introducing e-gov: History, definitions, and issues”, Communications of the Association for Information Systems (Volume 15). HEEKS Rıchard (2003), “Most E-Government for Development Projects Fail How Can Risks be Reduced?” iGovernment Working Paper Series, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester. HEEKS Richard (2001), “Understanding E-Governance For Development”, i-Government Working Paper Series, Institute for Development Policy and Management, http://www.man.ac.uk/idpm/idpm_dp.htm#ig, Erişim:5.06.2017. İNCE N. Murat (2002), “Elektronik Devlet: Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında Yeni İmkanlar”, DPT Yayınları. LEİNG Andrew ve ATKİNSON Robert D(2001), “Breaking Down Bureaucratic Barriers” Progressive Policy Institute Technology & New Economy Project, https://pdfs.semanticscholar.org/14c9/86088b2d26ef4641d76802b6d90586c90561.pdf ÖRSELLİ Erhan ve TAŞPINAR Yasin (2016), “E-Devlet: Fırsatlar ve Tehditler Bağlamında Bir Analiz”, Teoriden Uygulamaya E-Devlet, ed. Ali Şahin-Erhan Örselli, Atlas Akademi, Konya, ss.343-356. RANA Nripendra P, DWİVEDİ Yogesh K. ve WİLLİAMS Michael D (2013), “Analysing challenges, barriers and CSF of egov adoption”, Transforming Government: People, Process and Policy Vol. 7 No. 2,. 177-198. SCHWESTER Richard (2009), “Examining the Barriers to e-Government Adoption”, Electronic Journal of e-Government, Volume 7 Issue 1. SOBACI Mehmet Zahid (2012), “E-Devlet: Kuramsal Bir Bakış”, E-Devlet Kamu Yönetimi ve Teknoloji İlişkisinde Güncel Gelişmeler, ed. Mehmet Zahid Sobacı-Mete Yıldız, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.3-39. ŞAHİN Ali (2007), “Kamu Çalışanlarının E-Devleti Algılayış Biçimleri: Beklentiler ve Sorunlar”, Kamu Yönetimi Yazıları, ed. Bilal Eryılmaz ve Diğerleri, Nobel Yayıncılık, Ankara. ŞAHİN Ali ve ÖRSELLİ Erhan (2003), “E-Devlet Anlayışı Sürecinde Türkiye”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s.343-356 United Nations (2008). UN E-Government Survey 2008 From E-Government to Connected Governance. Department of Economic and Social Affairs, New York: United Nations Publication. United Nations / American Society for Public Administration (2002). Benchmarking EGovernment: A Global Perspective - Assessing the Progress of the UN Member States. New York: UN / ASPA, Division Public Economics and Public Administration. WEST Darrell M (2004), “E-Government and the Transformation of Service Delivery and Citizen Attitudes”, Public Administration Review, Vol. 64, No. 1 (Jan. - Feb., 2004), pp. 15-27.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Oğuz DEMİR

Bibtex @research article { icps499262, journal = {Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8539}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {1 - 25}, doi = {10.25272/j.2149-8539.2018.4.1.01}, title = {E-DEVLET KULLANIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE VATANDAŞLARIN E - DEVLET ALGISI}, key = {cite}, author = {DEMİR, Oğuz} }
APA DEMİR, O . (2018). E-DEVLET KULLANIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE VATANDAŞLARIN E - DEVLET ALGISI. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 4 (1), 1-25. DOI: 10.25272/j.2149-8539.2018.4.1.01
MLA DEMİR, O . "E-DEVLET KULLANIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE VATANDAŞLARIN E - DEVLET ALGISI". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 4 (2018): 1-25 <http://dergipark.org.tr/icps/issue/41312/499262>
Chicago DEMİR, O . "E-DEVLET KULLANIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE VATANDAŞLARIN E - DEVLET ALGISI". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 4 (2018): 1-25
RIS TY - JOUR T1 - E-DEVLET KULLANIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE VATANDAŞLARIN E - DEVLET ALGISI AU - Oğuz DEMİR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2018.4.1.01 DO - 10.25272/j.2149-8539.2018.4.1.01 T2 - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 25 VL - 4 IS - 1 SN - -2149-8539 M3 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2018.4.1.01 UR - https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2018.4.1.01 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi E-DEVLET KULLANIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE VATANDAŞLARIN E - DEVLET ALGISI %A Oğuz DEMİR %T E-DEVLET KULLANIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE VATANDAŞLARIN E - DEVLET ALGISI %D 2018 %J Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi %P -2149-8539 %V 4 %N 1 %R doi: 10.25272/j.2149-8539.2018.4.1.01 %U 10.25272/j.2149-8539.2018.4.1.01
ISNAD DEMİR, Oğuz . "E-DEVLET KULLANIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE VATANDAŞLARIN E - DEVLET ALGISI". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 4 / 1 (April 2018): 1-25. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2018.4.1.01