Year 2018, Volume 4, Issue 3, Pages 1 - 17 2018-12-30

DIŞ POLİTİKA ANALİZİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNİN SORUNLARINA KATKILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
A STUDY ON FOREIGN POLICY ANALYSIS AND ITS CONTRIBUTIONS TO PROBLEMS IN THE DISCIPLINE OF INTERNATIONAL RELATIONS

Nurhak Gürel [1]

76 193

Uluslararası İlişkilerdeki temel tartışmaları şekillendiren sorunları konu edinen bu çalışma, Dış Politika Analizinin katkılarına yönelik bir inceleme sunmayı amaçlamıştır. Nitekim Dış Politika Analizi, gerek dış politika çalışmalarına getirdiği yeni yaklaşımlarla gerekse diğer sosyal bilimlerle olan bağlantısıyla, Uluslararası İlişkiler disiplininin gelişmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Fakat disiplin içindeki konumu üzerinde yapılan tartışmalar halen devam etmektedir. Bu yüzden çalışmada, öncelikle Dış Politika Analizinin kavramsal çerçevesi ve disiplin içerisindeki yeri incelenmiştir. Dış politikayı konu edinen Dış Politika Analizinin, Uluslararası İlişkilerin bir alt alanı olduğu ön kabulünden hareket edilmiştir. Çalışmanın odak noktasında ise Uluslararası İlişkiler disiplinin merkezinde yer alan “aktör-yapı” “analiz düzeyi”, “dış politika yapımı” ve “dış politikada rasyonellik” sorunları yer almaktadır. Bu sorunlar ele alınırken alanda ön plana çıkan çalışmaların bahsedilen sorunlara yönelik eleştirilerinden faydalanılmıştır. Bu eleştirilerden hareketle, Dış Politika Analizinin disipline sağladığı teorik ve metodolojik katkıların geçerliliğini koruduğu; yeni bakış açılarının gelişmesine olanak sağladığı tespit edilmiştir. 

This study, which focuses on the problems shaping the main approaches in International Relations, aims to present a study on the contributions of Foreign Policy Analysis. As a matter of fact, Foreign Policy Analysis is a field whose position has been discussed in the International Relations discipline, both as its new approaches to foreign policy studies and its connection with other social sciences. In this respect, this article firstly discusses the conceptual framework of Foreign Policy Analysis and its position in the discipline. It starts from assumption that Foreign Policy Analysis, as a foreign policy-based field, is a subfield of International Relations discipline. In the study, “agent-structure”, “level of analysis”, “foreign policy making” and “rationality in foreign policy” problems, which are at the canter of International Relations discipline, are discussed. The followed method is to reveal the criticisms of the prominent studies in the field, about these problems. Through criticism made by Foreign Policy Analysis to these problems, the study concludes that the field has remained forefront both by providing theoretical and methodological contributions and by allowing the developments of new perspectives.  

  • Alden, C., & Aran, A. (2016), Foreign Policy Analysis: New Approaches, 1st edition, Routledge, New York. Allison, G. T., & Zelikow, P. (1999), Essence of Decision: Explaining The Cuban Missile Crisis, 2nd Edition, Longman, New York. Arı, Tayyar (2013), Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, 10. Basım, MKM Yayıncılık, Bursa. Breuning, M. (2007), Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction, 1st. Edition, Palgrave Macmillan, New York. Efegil, Ertan (2012), Dış Politika Analizi Ders Notları, Nobel Yayınları, Ankara. Emerson, R. (1958), “Man-Milieu Relationship Hypotheses in the Context of International Politics. By Harold and Margaret Sprout”, American Political Science Review, Issue:52, p.210–211, https://doi.org/10.2307/1953028 Ereker, Fulya (2013), “Dış Politikayı Analiz Etmek: Dış Politika Analizinde Yapan-Yapı Sorunu”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt:9, Sayı:36, s.45–71. Erişen, Cengiz (2014), “Dış Politika Analizi”, Uluslararası İlişkilere Giriş: Tarih, Teori, Kavram Ve Konular, Editörler: Ş. Kardaş, Ali Balcı ve N. Tenekeci, 4. Basım, Küre Yayınları, İstanbul. Hart, Paul't (1991), “Irving L. Janis’ Victims of Groupthink”, Political Psychology, Volume:12, Issue:2, pp.247–280. Heywood, Andrew (2013), Küresel siyaset, Çeviren: N. Uslu ve H. Özdemir, Adres Yayınları, Ankara. Hill, C. (2015), Foreign Policy In The Twenty-First Century, 2nd Edition, Palgrave Macmillan, New York. Hudson, Valerie M., & Vore, C. S. (1995), “Foreign Policy Analysis Yesterday, Today, and Tomorrow”, Mershon International Studies Review, Volume:39, Issue:2, p.209–238. Hudson, Valerie. M. (2005), “Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the Ground of International Relations”, Foreign Policy Analysis, Volume:1, Issue:1, p.1–30. https://doi.org/10.1111/j.1743-8594.2005.00001.x Hudson, Valerie. M. (2012), “The History and Evolution Of Foreign Policy Analysis”, Foreign Policy: Theories, Actors and Cases, Eds: S. Smith, A. Hadfield, and T. Dunne, Oxford University Pres, Oxford. Hudson, Valerie. M. (2014), Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory, 2nd Edition, ROWMAN & LITTLEFIELD, Plymouth. Mintz, A., and DeRouen, K. R. (2010), Understanding Foreign Policy Decision Making, Cambridge University Press, Cambridge. Morin, J.-F., and Paquin, J. (2018), Foreign Policy Analysis: A Toolbox., Palgrave Macmillan, Cham. SMİTH, S., HADFIELD, A., & DUNNE, T. (Eds.). (2012), Foreign Policy: Theories, Actors and Cases, 2nd edition, Oxford University Press, Oxford. Snyder, R. C., Bruck, H. W., & Sapin, B. (1954), Decision-Making as An Approach To The Study Of International Politics, Princeton University Press, Princeton, N.J. Snyder, R. C., Bruck, H. W., & Sapin, B. (Eds.). (2002), Foreign Policy Decision-Making (Revisited), Palgrave Macmillan, New York. Sönmezoğlu, Faruk (2014), Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, 6. Basım, DER Yayınları, İstanbul. Sprout, H. H., & Sprout, M. (1956), Man-Milieu Relationship Hypotheses in The Context Of International Politics, Centre For International Studies, Princeton. Starr, H. (Ed.). (2006), Advances in Foreign Policy Analysis. Approaches, Levels, And Methods Of Analysis in İnternational Politics: Crossing Boundaries, Palgrave Macmillan, New York. Tayfur, M. F. (2014), “Dış Politika”, Devlet Ve Ötesi: Uluslararası Ilişkilerde Temel Kavramlar, Editör: A. Eralp, 8. Basım, İletişim Yayınları, İstanbul
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Nurhak Gürel
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { icps511020, journal = {Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8539}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {1 - 17}, doi = {10.25272/j.2149-8539.2018.4.3.01}, title = {DIŞ POLİTİKA ANALİZİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNİN SORUNLARINA KATKILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Gürel, Nurhak} }
APA Gürel, N . (2018). DIŞ POLİTİKA ANALİZİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNİN SORUNLARINA KATKILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 4 (3), 1-17. DOI: 10.25272/j.2149-8539.2018.4.3.01
MLA Gürel, N . "DIŞ POLİTİKA ANALİZİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNİN SORUNLARINA KATKILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 4 (2018): 1-17 <http://dergipark.org.tr/icps/issue/42431/511020>
Chicago Gürel, N . "DIŞ POLİTİKA ANALİZİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNİN SORUNLARINA KATKILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 4 (2018): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - DIŞ POLİTİKA ANALİZİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNİN SORUNLARINA KATKILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME AU - Nurhak Gürel Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2018.4.3.01 DO - 10.25272/j.2149-8539.2018.4.3.01 T2 - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - 4 IS - 3 SN - -2149-8539 M3 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2018.4.3.01 UR - https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2018.4.3.01 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi DIŞ POLİTİKA ANALİZİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNİN SORUNLARINA KATKILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME %A Nurhak Gürel %T DIŞ POLİTİKA ANALİZİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNİN SORUNLARINA KATKILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2018 %J Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi %P -2149-8539 %V 4 %N 3 %R doi: 10.25272/j.2149-8539.2018.4.3.01 %U 10.25272/j.2149-8539.2018.4.3.01
ISNAD Gürel, Nurhak . "DIŞ POLİTİKA ANALİZİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNİN SORUNLARINA KATKILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 4 / 3 (December 2019): 1-17. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2018.4.3.01
AMA Gürel N . DIŞ POLİTİKA ANALİZİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNİN SORUNLARINA KATKILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi. 2018; 4(3): 1-17.
Vancouver Gürel N . DIŞ POLİTİKA ANALİZİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİNİN SORUNLARINA KATKILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi. 2018; 4(3): 17-1.