Year 2019, Volume 5, Issue 1, Pages 27 - 39 2019-04-30

NEOLİBERALİZM ETKİSİNDE SAĞ POPÜLİZMİN YÜKSELİŞİ: ABD, MACARİSTAN VE FRANSA ÖRNEKLERİ
THE RİSE OF RİGHT POPULİSM UNDER THE EFFECT OF NEOLİBERALİSM: THE CASES OF USA, HUNGARY AND FRANCE

Ahmet Ziya Akın [1]

159 169

Avrupa’da 1990 sonrası yükselen sağ popülizmin  toplumsal ve ekonomik nedenleri incelendiğinde, 1980 yılından itibaren kapitalist üretim tarzının devamlılığını sağlamak amacıyla ortaya atılan neoliberal ekonomi politikalarının neden olduğu, yoksullaşma ve gelir adaletsizliği gibi olumsuz etkilerle toplumsal ayrışmaya doğru bir  eğilim olduğu göze çarpmaktadır. Bu çalışmada neoliberal ekonomi politikalarının neden olduğu krizlerin toplumsal ve ekonomik yansımalarının, popülizm tarafından nasıl yönlendirildiği, sağ popülizmin neoliberal karşıtı olduğunu iddia etse de aslında neoliberalizmin ne kadar merkezinde yer aldığı ABD, Macaristan ve Fransa örnekleri üzerinden savunulmaktadır.

When examine the social and economic reasons of the right populism in Europe after 1990, it is observed that there has been a tendency towards social segregation due to the negative effects such as impoverishment and income injustice caused by the neoliberal economic policies which have been initiated since 1980 to ensure the continuity of the capitalist mode of production. In this study, although the social and economic implications of the crises caused by neoliberal economic policies are directed by populism, the fact that neoliberalism is the center of neoliberalism is claimed by the examples of USA, Hungary and France.

 • BBC. (2018). Macaristan'da 'mülteci karşıtı önlemler' anayasaya girdi: Yardım edene ceza Erişim Adresi: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-44542375 (Erişim Tarihi: 21 Aralık 2018)
 • Bilgen, E. (2017, Mayıs 27). Macaristan: Liberalizm - Otoriteryanizm Kavgasından Demokrasi Çıkar mı? Birikim Dergisi: http://www.birikimdergisi.com/haftalik/8339/macaristan-liberalizm-otoriteryanizm-kavgasindan-demokrasi-cikar-mi adresinden alındı (Erişim Tarihi: 26 Aralık 2018)
 • Crouch, C. (2014). Neoliberalizmin Garip Ölümsüzlüğü. İstanbul: Açılım Kitap.
 • Durmuş, M. (2010). Kapitalizmin Krizi: 2008 Krizinin Eleştirel Bir Çözümlemesi (2.Baskı). Ankara: Tan Kitabevi Yayınları.
 • Encyclopaedia Britannica. (2016). Erişim Adresi: https://www.britannica.com/topic/Social-Credit-Party (Erişim Tarihi: 24 Kasım 2016)
 • Encylopaedia Britannica. (2018). Erişim Adresi: https://www.britannica.com/biography/George-C-Wallace (Erişim Tarihi: 24 Kasım 2018)
 • Harvey, D. (2015). Neoliberalizmin Kısa Tarihi. İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Trading Economics. (2018). Hungary Minimum Wages. Erişim Adresi: https://tradingeconomics.com/hungary/minimum-wages (Erişim Tarihi: 26 Aralık 2018) Trading Economics. (2018). Hungary Unemployment Rate. Erişim Adresi: https://tradingeconomics.com/hungary/unemployment-rate (Erişim Tarihi: 26 Aralık 2018)
 • Kaltwasser, C. M. (2012). Populism and (liberal) democracy: a framework for analysis. Populism in Europe and the Americas: Threat or corrective for democracy? (s. 1-26). içinde Cambridge Universtiy Press.
 • Kazin, Michael. (2016, Kasım-Aralık). Trump and American Populism. Foreign Affairs, s. 17-24.
 • Kreisky, Eva. (2002). Zum Wechselspiel zwischen Neoliberalismus und Rechtpopulismus. Neoliberalismus, Staat & Geschlecht. Avusturya Erişim Adresi: https://homepage.univie.ac.at/marion.loeffler/archiv/SS02/VO_05.pdf (Erişim Tarihi: 4 Ocak 2018).
 • Laclau, Ernesto. (2007). Popülist Akıl Üzerine. Ankara: Epos Yayınları.
 • Müller, Jan.-Werner. (2017). Popülizm Nedir? İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Patkos V, Körösenyi A. (2017). Liberal and Illiberal Populism: The Leadership Of Berlusconi and Orban. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 315-337.
 • Porta, D. Della. (2017). Geç Neoliberalizmde İlerici ve Gerici Siyaset. H. Geiselberger (Dü.) içinde, Büyük Gerileme: Zamanımızın Ruh Hali Üstüne Uluslararası Bir Tartışma (s. 44-58). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Rydgren, Jens. (2008). France: The Front National, Ethnonationalism and Populism. D. M. Danielle Albertazzi içinde, Twenty-First Century Populism: The Spectre of Western (s. 166-181). New York.
 • Saad-Filho, Alfredo. (2017). Neoliberalism. D. K.-G. David M. Brennan içinde, Routledge Handbook of Marxian Economics (s. 245-254). Routledge.
 • Saç, Selman. (2017). Front National: Radikal (Popülist) Sağdan (Ilımlı) Neo Popülist Sağa. Mülkiye Dergisi(41), 259-290.
 • Sputnik Haber. (2018). Erişim Adresi: https://tr.sputniknews.com/avrupa/201801271031988891-orban-soros-siginmaci-gibi-sinirlari-asti/ adresinden alındı (Erişim Tarihi: 22 Aralık 2018)
 • Sputnik Haber. (2018). “Orban, Müslüman sığınmacılar için 'istilacı' dedi” Erişim Adresi: https://tr.sputniknews.com/avrupa/201801091031731266-orban-musluman-siginmaci-istilaci-dedi/ (Erişim Tarihi: 24 Aralık 2018)
 • Toprak, Zafer. (2014). Dünden Bugüne Popülizm ve Demokrasi Paradoksu. Politus - Politik Kültür Dergisi(10), 22-27.
 • World Bank. (2018). Employment in industry (% of total employment) (modeled ILO estimate). International Labour Organization, ILOSTAT database. Erişim Adresi: https://data.worldbank.org/indicator/SL.IND.EMPL.ZS. (Erişim Tarihi: 28 Kasım 2018)
 • World Bank. (2018) Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate). Erişim Adresi: https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2017&locations=FR&start=2008 (Erişim Tarihi: 30 Kasım 2018)
 • World Bank. (2018). France GINI Index. Erişim Adresi: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=FR adresinden alınmıştır (Erişim Tarihi: 30 Aralık 2018)
 • Yabancı, Bilge. (2018,Ekim). Avrupa’nın Çeperinde Popülizm: Türkiye, Doğu Avrupa ve Balkanlar’da Çoğunluk. Birikim Dergisi (354), s. 9-21.
 • Yetkin, Barış. (2016). Popülizmin Gölgesinde Siyaseti ve Siyasal İletişimi Anlamak. Erciyes İletişim Dergisi, 4(3), 68-82.
 • Yılmaz, Zafer. (2017). Popülizm, Halk ve Demokrasi: Temsili Demokrasinin. Mülkiye Dergisi, 41(1), 33-66.
Primary Language tr
Subjects Political Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet Ziya Akın (Primary Author)
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 30, 2019

Bibtex @research article { icps543708, journal = {Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-8539}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {27 - 39}, doi = {10.25272/j.2149-8539.2019.5.1.03}, title = {NEOLİBERALİZM ETKİSİNDE SAĞ POPÜLİZMİN YÜKSELİŞİ: ABD, MACARİSTAN VE FRANSA ÖRNEKLERİ}, key = {cite}, author = {Akın, Ahmet Ziya} }
APA Akın, A . (2019). NEOLİBERALİZM ETKİSİNDE SAĞ POPÜLİZMİN YÜKSELİŞİ: ABD, MACARİSTAN VE FRANSA ÖRNEKLERİ. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 5 (1), 27-39. DOI: 10.25272/j.2149-8539.2019.5.1.03
MLA Akın, A . "NEOLİBERALİZM ETKİSİNDE SAĞ POPÜLİZMİN YÜKSELİŞİ: ABD, MACARİSTAN VE FRANSA ÖRNEKLERİ". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 5 (2019): 27-39 <http://dergipark.org.tr/icps/issue/44980/543708>
Chicago Akın, A . "NEOLİBERALİZM ETKİSİNDE SAĞ POPÜLİZMİN YÜKSELİŞİ: ABD, MACARİSTAN VE FRANSA ÖRNEKLERİ". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 5 (2019): 27-39
RIS TY - JOUR T1 - NEOLİBERALİZM ETKİSİNDE SAĞ POPÜLİZMİN YÜKSELİŞİ: ABD, MACARİSTAN VE FRANSA ÖRNEKLERİ AU - Ahmet Ziya Akın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2019.5.1.03 DO - 10.25272/j.2149-8539.2019.5.1.03 T2 - Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 39 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-8539 M3 - doi: 10.25272/j.2149-8539.2019.5.1.03 UR - https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2019.5.1.03 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi NEOLİBERALİZM ETKİSİNDE SAĞ POPÜLİZMİN YÜKSELİŞİ: ABD, MACARİSTAN VE FRANSA ÖRNEKLERİ %A Ahmet Ziya Akın %T NEOLİBERALİZM ETKİSİNDE SAĞ POPÜLİZMİN YÜKSELİŞİ: ABD, MACARİSTAN VE FRANSA ÖRNEKLERİ %D 2019 %J Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi %P -2149-8539 %V 5 %N 1 %R doi: 10.25272/j.2149-8539.2019.5.1.03 %U 10.25272/j.2149-8539.2019.5.1.03
ISNAD Akın, Ahmet Ziya . "NEOLİBERALİZM ETKİSİNDE SAĞ POPÜLİZMİN YÜKSELİŞİ: ABD, MACARİSTAN VE FRANSA ÖRNEKLERİ". Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi 5 / 1 (April 2019): 27-39. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2019.5.1.03
AMA Akın A . NEOLİBERALİZM ETKİSİNDE SAĞ POPÜLİZMİN YÜKSELİŞİ: ABD, MACARİSTAN VE FRANSA ÖRNEKLERİ. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi. 2019; 5(1): 27-39.
Vancouver Akın A . NEOLİBERALİZM ETKİSİNDE SAĞ POPÜLİZMİN YÜKSELİŞİ: ABD, MACARİSTAN VE FRANSA ÖRNEKLERİ. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi. 2019; 5(1): 39-27.