Aim

İçtimaiyat, yılda iki defa yayımlanan ulusal standartlarda hakemli bir dergidir. Derginin asıl amacı sosyal bilimler alanında nitelikli akademik çalışmaların yayımlanmasına katkı yapmaktır.

Dergide yayınlanan makaleler yazı işlerinin izni olmaksızın başka hiç bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan makaleler kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz. Dergiye gönderilen makalelerin içerikleri özgün, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makaledeki yazarlar isim sırası konusunda fikir birliğine sahip olmalıdır.

Yayımlanan tüm yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir.

içtimaiyat Dergisi, gelen yazılarda düzeltme yapmak, kabul etmek veya reddetmek hakkına sahiptir.

Scope

İçtimaiyat Dergisi, Tarih, Edebiyat, Sosyoloji, Felsefe, Siyaset Bilimleri alanlarında yazıları kabul etmektedir.