Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 30 - 39 2018-11-22

Tolstoy’un Hacı Murat Romanında İnsan ve Mekân İlişkisi

Ferhat ÇİFTÇİ [1]

77 112

Dünya edebiyatının önemli isimlerinden Tolstoy’un Hacı Murat romanında başkahramanın Müslüman olması, romanı birçok açıdan merkezileştirir. Romanda Tolstoy, Hacı Murat ile Şeyh Şamil arasındaki ihtilaftan hareketle Hacı Murat’ı Şamil’e karşı kullanmayı ön plana çıkarırken ihanet ile vicdan arasındaki çetin gelgitleri sorgular. Özellikle samimi bir Hristiyan olan Tolstoy’un Müslüman iki şahsiyeti eserin merkezine yerleştirmesi, dinsel ötekileştirmelerin naif bir eleştirisi olarak okunabilir. Diğer taraftan Kafkasya ile romanın başkarakterleri arasındaki ilgi de özellikle 19. yüzyıl düşünürlerince belirtilen kişilik ile mekân ilişkisini hatırlatır.  Bu eserde Tolstoy, savaşın arka planında hayata ilişkin ortak insanî öz’ün izini sürmekte ve okuyucuya iletmek istediği insaniliği Kafkas insanı üzerinden vermektedir. 19. yüzyılın klasik roman biçimiyle yazılan eserde, karakterler ile mekân arasında sıkı bir özdeşlik görülür. Tolstoy, Kafkas halklarının belleklerinde taze olan epik-mitik öğeleri de merkezi şahsiyetlerin kimi davranışlarına ekler. Savaş gerçekliğinin ve mekân estetiğinin beraber düşünüleceği bu çalışmada Kafkasya’ya dair roman malzemesi tartışılacak ve ulaşılan bulgular roman-mekân-insan ilişkisi üzerinden yorumlanacaktır.

Tolstoy, Hacı Murat, Kafkasya, roman
  • Aykut, A. http://www.littera.hacettepe.edu.tr/TURKCE/21_cilt/aykut.pdf adresinden 03.09.2014 tarihinde alınmıştır.Çotuksöken, Y. (2012). Türkçe Dil ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Papatya Yayıncılık.Felski, R. (2010). Edebiyat Ne İşe Yarar? (çev. Emine Ayhan). İstanbul: Metis Yayınları. Forster, E.M. (1985). Roman Sanatı (çev. Ünal Aytür) (2. bs.). İstanbul: Adam Yayınları. Karataş, T. (2004). Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü (2. bs.). Ankara: Akçağ Yayınları. Kundera, M. (2009). Roman Sanatı (çev. Aysel Bora) (3. bs.). İstanbul: Can Yayınları. Lukács, G. (2011). Roman Kuramı (çev. Cem Soydemir) (3. bs.). İstanbul: Metis Yayınları.Moran, B. (2012). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri (22. bs.). İstanbul: İletişim Yayınları. Narlı, M. (2002). Romanda Zaman ve Mekân Kavramları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 5, S.7, 91-106. Potto, V. (2017). Hacı Murat: Biyografi Denemesi. (çev. Murat Topçu). Kafkasya Çalışmaları-Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Caucasian Studies (JOCAS), Y. 2, No. 4, 71-100. Stevick, P. (2010). Roman Teorisi (çev. Sevim Kantarcıoğlu) ( 3. bs.). Ankara: Akçağ Yayınları. Şengül, M. B. (2010). Romanda Mekân Kavramı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social Research, 3 / 11, 528-538. Tekin, M. (2012). Roman Sanatı Romanın Unsurları 1 (10. bs.). İstanbul: Ötüken Yayınları.Tolstoy, L.N. (2013). Hacı Murat (çev. Mazlum Beyhan) (3. bs.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.Tolstoy, L.N. (2012). Sanat Nedir? (çev. Mazlum Beyhan) (4. bs.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Uygur, N. (1999). İnsan Açısından Edebiyat. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Literature
Journal Section Orjinal Makale
Authors

Orcid: 0000-0003-4117-2477
Author: Ferhat ÇİFTÇİ
Institution: EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ictimaiyat464123, journal = {İçtimaiyat}, issn = {}, eissn = {2602-3377}, address = {Hidayet KARA}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {30 - 39}, doi = {10.33709/ictimaiyat.464123}, title = {Tolstoy’un Hacı Murat Romanında İnsan ve Mekân İlişkisi}, key = {cite}, author = {ÇİFTÇİ, Ferhat} }
APA ÇİFTÇİ, F . (2018). Tolstoy’un Hacı Murat Romanında İnsan ve Mekân İlişkisi. İçtimaiyat, 2 (2), 30-39. DOI: 10.33709/ictimaiyat.464123
MLA ÇİFTÇİ, F . "Tolstoy’un Hacı Murat Romanında İnsan ve Mekân İlişkisi". İçtimaiyat 2 (2018): 30-39 <http://dergipark.org.tr/ictimaiyat/issue/40546/464123>
Chicago ÇİFTÇİ, F . "Tolstoy’un Hacı Murat Romanında İnsan ve Mekân İlişkisi". İçtimaiyat 2 (2018): 30-39
RIS TY - JOUR T1 - Tolstoy’un Hacı Murat Romanında İnsan ve Mekân İlişkisi AU - Ferhat ÇİFTÇİ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33709/ictimaiyat.464123 DO - 10.33709/ictimaiyat.464123 T2 - İçtimaiyat JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 39 VL - 2 IS - 2 SN - -2602-3377 M3 - doi: 10.33709/ictimaiyat.464123 UR - https://doi.org/10.33709/ictimaiyat.464123 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İçtimaiyat Tolstoy’un Hacı Murat Romanında İnsan ve Mekân İlişkisi %A Ferhat ÇİFTÇİ %T Tolstoy’un Hacı Murat Romanında İnsan ve Mekân İlişkisi %D 2018 %J İçtimaiyat %P -2602-3377 %V 2 %N 2 %R doi: 10.33709/ictimaiyat.464123 %U 10.33709/ictimaiyat.464123
ISNAD ÇİFTÇİ, Ferhat . "Tolstoy’un Hacı Murat Romanında İnsan ve Mekân İlişkisi". İçtimaiyat 2 / 2 (November 2018): 30-39. https://doi.org/10.33709/ictimaiyat.464123