İklim Değişikliği ve Çevre
Cover Image
ISSN 1308-4372 | e-ISSN 2651-4753 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Su Vakfı | http://www.iklimdergisi.com/

3.142

22.867

Bu derginin hedefi, iklim değişikliği ve etkileri konuları için nitelikli bilimsel bir ortam sağlamak ve Türkçe sunulan makaleleri hakem denetiminden geçirdikten sonra yayınlayarak konuya ilgi duyanların istifadesine sunmaktır.

Basılan her makalenin yayın tarihinden başlamak üzere 6 ay içinde bilimsel eleştirilerinin de yayınlanmasına imkan verilecektir.

İklim Değişikliği ve Çevre

ISSN 1308-4372 | e-ISSN 2651-4753 | Period Biannually | Founded: 2008 | Publisher Su Vakfı | http://www.iklimdergisi.com/
Cover Image

3.142

22.867

Bu derginin hedefi, iklim değişikliği ve etkileri konuları için nitelikli bilimsel bir ortam sağlamak ve Türkçe sunulan makaleleri hakem denetiminden geçirdikten sonra yayınlayarak konuya ilgi duyanların istifadesine sunmaktır.

Basılan her makalenin yayın tarihinden başlamak üzere 6 ay içinde bilimsel eleştirilerinin de yayınlanmasına imkan verilecektir.