Year 2017, Volume 3, Issue 1, Pages 55 - 62 2017-08-01

MATEMATİK ÖĞRETİMİ İÇİN NOKTA BELİRLEME TEKNİĞİNE DAYALI BİR MOBİL UYGULAMA
MATEMATİK ÖĞRETİMİ İÇİN NOKTA BELİRLEME TEKNİĞİNE DAYALI BİR MOBİL UYGULAMA

Eren Deniz GENÇ [1] , Hilal Nur ISSI [2] , Oktay YILDIZ [3]

192 575

Matematik, günlük yaşantımızda kullandığımız, öğreniminde de zorluklar yaşadığımız temel bir eğitim alanıdır. Pek çok birey ilköğretimden itibaren klasik sistemlerle matematik becerilerini edinmeye başlarlar. “Nokta Belirleme Tekniği ile Matematik Öğretimi” de öğrenciler için matematik becerilerini kolay, çabuk, eğlenceli, ilgi çekici hale getirip görsel, işitsel ve dokunsal duyularını kullanmalarını sağlar. Çalışma kapsamında, özellikle farklı düzeylerde yetersizliği olan öğrencilerin, matematik becerileri kazanmaları ve hesaplama işlemlerini sembolik düzeyde yaparak öğrenmeleri için geliştirilen nokta belirleme tekniğine dayalı bir mobil uygulama hakkında bilgi verilmektedir. Geliştirilen mobil uygulama, özel eğitimde kullanılabileceği gibi, okul öncesi eğitim, normal eğitim ve ihtiyacı olan tüm bireylerin eğitiminde kullanılabilecektir. Eğitmenler, sözel ve görsel farklı teknikleri bu uygulama ile kullanabilecekler, bu sayede öğrenciler daha kolay matematik öğrenebileceklerdir. Ayrıca, öğrencilerin düzenli takibini sağlayan eğitmenler, gözlemlerini ailelere de aktararak çocuk, eğitmen ve aile üçgeninde iletişimin artmasını da sağlayabileceklerdir. 

Mathematics is a basic area of education which we use in our daily lives and which we are slow in learning. Many individuals begin acquiring mathematical skills with classic systems starting from primary education. “Teaching Mathematics with Touch Math Technique” makes mathematical skills easy, fast, fun and interesting for students, enabling them to use their visual, aural and tactile senses. In this study, a mobile application based on point identification technique has been developed, which will enable particularly those students with incompetencies at different levels to acquire mathematical skills and to learn calculation operations by performing them at symbolic level. The mobile application that has been developed can be used in both mainstream and special education. Instructors can use different verbal and visual techniques with this application, thus enabling students to learn mathematics more easily. Furthermore, instructors, following up students regularly, can communicate their observations to families as well, enhancing communications in child-instructor-family triangle. 

 • Savaş, E., Obay, M. ve Duru, A. (2006). Öğrenme Etkinliklerinin Öğrencilerin Matematik Başarıları Üzerindeki Etkisi, Qafqaz Üniversitesi Dergisi, 17: 35-41.
 • Yıkmış, A., Öncül, N. ve Acar, Ç. (2013). Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklarla Çalışan Özel Eğitim Öğretmenlerinin Matematik Dersine Yönelik Yapılan Çalışmalarla İlgili Görüş ve Önerileri, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25: 35-59.
 • Eliçin, Ö. ve Nuhoğlu, H. (2013). Nokta Belirleme Tekniğinin (Touch math) Matematik Becerilerinin Öğretiminde Kullanımı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 14(1): 21-36.
 • Tok, H. ve Berk, S. (2014). Otizmli Çocuklarda Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler, Asya Öğretim Dergisi, 2(1): 157-171.
 • Eliçin, Ö., Emecen Dağseven D., Yıkmış, A. (2013). Zihin Engelli Çocuklara Doğrudan Eğitim Yöntemiyle Temel Toplama İşlemlerinin Öğretiminde Nokta Belirleme Tekniği Kullanılarak Yapılan Öğretimin Etkililiği, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 37: 118-136.
 • Uçar, Ö. (2007). Engelli Çocuklar İçin Yapay Zeka Tabanlı Eğitim-Destek Araçları Geliştirilmesi, Doktora Tezi, Edirne: Trakya Üniversitesi.
 • Tekin-İftar, E. ve Kırcaali-İftar, G. (2006). Özel Eğitimde Yanlışsız Eğitim Yöntemleri (3.baskı). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kırcaali-İftar, G. (2008). İlköğretim Çağındaki Otistik Çocukların Eğitsel Özellikleri, Gereksinimleri ve Bunların Karşılanması. 3. İstanbul Otizm Eğitim Günlerinde sunulan bildiri, İstanbul.
 • Çuhadar, S. (2008). Otistik Çocukların Eğitiminde Yardımcı Teknolojilerin Kullanımı. 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Çolak A. ve Uzuner Y. (2004). Zihin Özürlü Çocukların Okuma Yazma Öğrenmeleri ve Özel Eğitim Öğretmenleri: Yarı Yapılandırılmış Görüşme Araştırması, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Dergisi, 4(2): 241-270.
 • Karataş E. (2014). Eğitimde Oyunlaştırma: Araştırma Eğilimleri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2): 315-333.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section ARTICLES
Authors

Author: Eren Deniz GENÇ

Author: Hilal Nur ISSI

Author: Oktay YILDIZ

Bibtex @research article { ieyd396311, journal = {ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION}, issn = {2458-8024}, eissn = {2458-8024}, address = {Istanbul University}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {55 - 62}, doi = {}, title = {MATEMATİK ÖĞRETİMİ İÇİN NOKTA BELİRLEME TEKNİĞİNE DAYALI BİR MOBİL UYGULAMA}, key = {cite}, author = {GENÇ, Eren Deniz and ISSI, Hilal Nur and YILDIZ, Oktay} }
APA GENÇ, E , ISSI, H , YILDIZ, O . (2017). MATEMATİK ÖĞRETİMİ İÇİN NOKTA BELİRLEME TEKNİĞİNE DAYALI BİR MOBİL UYGULAMA. ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION, 3 (1), 55-62. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ieyd/issue/30767/396311
MLA GENÇ, E , ISSI, H , YILDIZ, O . "MATEMATİK ÖĞRETİMİ İÇİN NOKTA BELİRLEME TEKNİĞİNE DAYALI BİR MOBİL UYGULAMA". ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION 3 (2017): 55-62 <http://dergipark.org.tr/ieyd/issue/30767/396311>
Chicago GENÇ, E , ISSI, H , YILDIZ, O . "MATEMATİK ÖĞRETİMİ İÇİN NOKTA BELİRLEME TEKNİĞİNE DAYALI BİR MOBİL UYGULAMA". ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION 3 (2017): 55-62
RIS TY - JOUR T1 - MATEMATİK ÖĞRETİMİ İÇİN NOKTA BELİRLEME TEKNİĞİNE DAYALI BİR MOBİL UYGULAMA AU - Eren Deniz GENÇ , Hilal Nur ISSI , Oktay YILDIZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 62 VL - 3 IS - 1 SN - 2458-8024-2458-8024 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION MATEMATİK ÖĞRETİMİ İÇİN NOKTA BELİRLEME TEKNİĞİNE DAYALI BİR MOBİL UYGULAMA %A Eren Deniz GENÇ , Hilal Nur ISSI , Oktay YILDIZ %T MATEMATİK ÖĞRETİMİ İÇİN NOKTA BELİRLEME TEKNİĞİNE DAYALI BİR MOBİL UYGULAMA %D 2017 %J ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION %P 2458-8024-2458-8024 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD GENÇ, Eren Deniz , ISSI, Hilal Nur , YILDIZ, Oktay . "MATEMATİK ÖĞRETİMİ İÇİN NOKTA BELİRLEME TEKNİĞİNE DAYALI BİR MOBİL UYGULAMA". ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION 3 / 1 (August 2017): 55-62.