Year 2017, Volume 3, Issue 1, Pages 63 - 76 2017-08-01

OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN MOBİL UYGULAMA
OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN MOBİL UYGULAMA

Elif ŞENYÜREK [1] , Deniz YILMAZ [2] , Hatice KÖSE [3]

183 1757

Bu çalışmada önerilen uygulamanın amacı otizmli çocukların görsel hafızasını kullanmasını ve bununla birlikte olay sıralama örgüsünü oluşturup oluşturamadığının görülebilmesini sağlamaktır. Otizmli çocukların oynadıkları oyunlar tekdüzeliğini korur, bu sebeple onları geliştirmek için yetersiz kalmaktadır. Oyunlara katılıp diğer insanlarla etkileşime girmedikleri için taklit yetenekleri de gelişmez. Bu özelliklerini arttırmak amacıyla kullanılabilecek bir oyun uygulaması tasarlanmıştır. Uygulama, otizmli çocukların, verilen senaryodaki resimleri senaryoya uygun olarak sıralamasına dayanır. Uygulama içinde verilen bilgilendirme sayfası ile uygulamayı kullanan çocukların gelişimleri takip edilebilir, oynayan diğer çocukların gelişimleri arasında karşılaştırma yapılabilir. Hedef kitle olarak 3-6 yaş aralığındaki otizmli çocuklar seçilmiştir. Bahsedilen uygulamanın testleri sonucunda, otizmli çocukların uygulamanın geri bildirim özelliği ve sesli uyarılarına olumlu yönde tepkiler verdiği gözlemlenmiştir. 

The aim of the proposed application is to enable children with autism to use their visual memory and to observe if they are able to do event sequencing at the same time. The games that children with autism often play are monotonous, therefore they are inadequate in improving the children’s abilities. In addition, the children can not improve their ability to imitate, since they cannot interact with other people by participating to the games. This game application is designed with the aim of improving these features. It is based on the order in accordance with the scenario pictures in the given scenario. The Information Page that is shown in the application is used for monitoring the progress of the children and making comparisons between them. Autistic children in the 3-6 age are designated as the target audience. After testing the application with the children, it is observed that they react the feedback mechanism and audible warning positively.

  • Bayram, S. (2006, 14 Mayıs), Bilgisayar Destekli Özel Eğitim. Erişim tarihi: 29 Ağustos 2016, http://www.servetbayram.com/otizmce/http/kongre_makale.doc.
  • Cafiero, J. M. (2012). Technology supports for individuals with autism spectrum disorders. Journal of Special Education Technology, 27 (1), 64.
  • Özdemir, Ş., Akadal, E., Çelik, S., Reis, Z. A. (2013), Uygulama marketlerinin eğitim kategorisi altındaki uygulamalarının incelenmesi. Erişim tarihi: 29 Ağustos 2016, http://ab.org.tr/ab13/bildiri/262.pdf .
  • Tohum Otizm Vakfı (2014), Otizm spektrum bozukluğu: şimdi ne olacak?. Erişim tarihi: 29 Ağustos 2016, http://www.tohumotizmportali.org/docs/OSB-simdi-neolacak-PEMBE-KITAPCIK.pdf .
  • Tripp, S.D. & Bichelmeyer, B. (1990). Rapid Prototyping: An alternative instructional design strategy. Educational Technology Research and Development, 38(1), 3144.
  • Yılmaz, D., Polat, F., Adıgüzel, T. (2014). Otizmli çocuklar için geliştirilen tablet bilgisayar yazılımların eğitsel nitelikleri açısından incelenmesi. Erişim tarihi: 29 Ağustos 2016, https://www.academia.edu/9929465/ Otizmli_Bireyler_i%C3%A7in_Geli%C5%9Ftirilen_Tablet_Bilgisayar_ Yaz%C4%B1l%C4%B1mlar%C4%B1n%C4%B1n_E%C4%9Fitsel_ Nitelikleri_A%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan_%C4%B0ncelenmesi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section ARTICLES
Authors

Author: Elif ŞENYÜREK

Author: Deniz YILMAZ

Author: Hatice KÖSE

Dates

Publication Date: August 1, 2017

Bibtex @research article { ieyd396312, journal = {ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION}, issn = {2458-8024}, eissn = {2458-8024}, address = {Istanbul University}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {63 - 76}, doi = {}, title = {OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN MOBİL UYGULAMA}, key = {cite}, author = {ŞENYÜREK, Elif and YILMAZ, Deniz and KÖSE, Hatice} }
APA ŞENYÜREK, E , YILMAZ, D , KÖSE, H . (2017). OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN MOBİL UYGULAMA. ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION, 3 (1), 63-76. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ieyd/issue/30767/396312
MLA ŞENYÜREK, E , YILMAZ, D , KÖSE, H . "OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN MOBİL UYGULAMA". ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION 3 (2017): 63-76 <http://dergipark.org.tr/ieyd/issue/30767/396312>
Chicago ŞENYÜREK, E , YILMAZ, D , KÖSE, H . "OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN MOBİL UYGULAMA". ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION 3 (2017): 63-76
RIS TY - JOUR T1 - OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN MOBİL UYGULAMA AU - Elif ŞENYÜREK , Deniz YILMAZ , Hatice KÖSE Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 76 VL - 3 IS - 1 SN - 2458-8024-2458-8024 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN MOBİL UYGULAMA %A Elif ŞENYÜREK , Deniz YILMAZ , Hatice KÖSE %T OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN MOBİL UYGULAMA %D 2017 %J ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION %P 2458-8024-2458-8024 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD ŞENYÜREK, Elif , YILMAZ, Deniz , KÖSE, Hatice . "OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN MOBİL UYGULAMA". ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION 3 / 1 (August 2017): 63-76.
AMA ŞENYÜREK E , YILMAZ D , KÖSE H . OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN MOBİL UYGULAMA. ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION. 2017; 3(1): 63-76.
Vancouver ŞENYÜREK E , YILMAZ D , KÖSE H . OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ İÇİN MOBİL UYGULAMA. ISTANBUL JOURNAL OF INNOVATION IN EDUCATION. 2017; 3(1): 76-63.