Aim

  • Hakemli ve akademik bir elektronik dergi olarak 2018 yılında yayın hayatına başlayan  Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri  Dergisi açık erişime uygun, kar amacı gütmeden spor ve eğitim bilimleri camialarına katkı sağlamayı amaç edinmiştir. Dergi ULAKBİM DERGİPARK bünyesinde yer almaktadır.

Scope

Spor Bilimleri Dergisi 2018 yılında ULAKBİM DERGİPARK bünyesinde kurulmuştur. Yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçedir ancak yabancı yazarların İngilizce yazılarına da yer verilmektedir. Dergi, ülkemizde spor bilimlerine  ilişkin olarak her alanda yapılan özgün araştırmaları ve derleme (review) makaleleri yayımlamaktadır.