Year 2018, Volume 1, Issue 1, Pages 1 - 15 2018-12-30

Tekvandoda Fiziksel ve Motorik Özellikler

Sevde Mavi var [1]

70 366

Bu araştırmanın amacı tekvandocuların fiziksel özellikler ve motorik özelliklerini araştırmaktır. Olimpik bir branş olan tekvando ülkemizde ve dünyanın bir çok ülkesinde severek yapılarak geniş kitlelere hitap eden bir spordur. Günümüzde tekvandoda değişen ve sürekli yenilenen kurallar tekvandocuların üst düzey performansa ulaşabilmeleri açısından tekvandoda ihtiyaç duyulan fiziksel ve motorik özelliklerde bir takım değişiklikler oluşmasına sebep olmuştur. Günümüz tekvandosunda uzun boylu olmak ve alt ekstremitenin uzun olması özellikle kafa bölgesine yapılan tekniklerin daha yüksek puan değerine sahip olmasından dolayı önemli hale gelmiştir. Tekvando sporunda fiziksel olarak ince ve uzun bir yapıya sahip olmak özellikle kafa bölgesine uygulanacak tekniklerde kolaylık sağlayarak avantaj sağlayabilir. Tekvandocuların iyi bir fiziksel özelliğe sahip olmasıyla beraber mutlaka motorik özelliklerinin de tekvando sporunun ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olması önemlidir. Alan yazın incelendiğinde tekvando sporunda eskiden sporcuların müsabakayı kazanabilmeleri için çok güçlü ve çok hızlı tekniklere ihtiyacı varken, günümüz tekvandosunda sporcuların çok güçlü ve çok hızlı olmalarına gerek olmadığı, sadece uyguladıkları tekniklerin isabetli olması yeterli olabildiği görülmektedir. Ayrıca değişen teknik puanlamalardan dolayı kafa bölgesine yapılan vuruşların daha çok puan getirmesi ve böylelikle esneklik özelliğinin iyi olması kafa bölgesine yapılan vuruşlarını daha rahat yapabilme açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle bu derleme çalışmasının amacı yeni sistemde tekvandoda ihtiyaç duyulan fiziksel yapı ve motorik özellikleri incelemek ve bu konuyla ilgili yapılan çalışmaları bir araya getirmektir.

Tekvando, Fiziksel özellik, Motorik özellik
 • Arabacı R, Çankaya C, Çatıkkaş F, Şahin S. (2011). Assessment body composition and leg reaction time of elite taekwondo athletes. Sport Sciences, 6(2), 139-147.
 • Ball N, Nolan E, Wheeler K. (2011). Anthropometrical, physiological, and tracked power profiles of elite taekwondo athletes 9 weeks before the olympic competition phase. Journal of Strength and Conditioning Research. 25(10), 2752–2763.
 • Bezci Ş. (2007). Elit taekwondocularda antrenman öncesi ve sonrası bazı hematolojik ve biyokimyasal parametrelerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi.
 • Bompa TO. (1998). Antrenman Kuramı ve Yöntemi. Bağırgan Yayınevi, Ankara
 • Bompa TO. (2013). Sporda Çabuk Kuvvet Antrenmanı.(Çev:Tüzemen,E.) Bağırgan Yayınevi, Ankara.
 • Boyalı E, Görücü A, Çakmakçı E. (2008). 18-22 Yaş taekwondocularda kuvvet antrenmanlarının anaerobik güce etkisi, S.Ü. BES Bilim Dergisi, 10(3), 36–44.
 • Bridge CA, Silva Santos da JF, Chaabene H, Pieter W, Franchini E. (2014) Physical and physiological profiles of taekwondo athletes. Sports Med, 44,713–733.
 • Brown AG, Wells TJ, Schade ML, Smith Dl, Fehling PG. (2007). Effects of plyometric training versus traditional weight training on strength, power, and aesthetic jumping ability in female collegiate dancers. Journal of Dance Medicine of Science, 11,38-44.
 • Butios S, Tasika N. (2007). Changes in heart rate and blood lactate concentration as intensity parameters during simulated taekwondo competition. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 47(2),179-185.
 • Çetin C, Keçeci AD, Erdoğan A, Baydar ML. (2009). Influence of custom-made mouth guards on strength, speed and anaerobic performance of taekwondo athletes. Dent Traumatol, 25 (1), 272–276.
 • Çelenk Ç, Çumrugil B. (2005). Takım sporcuları ile ferdi sporcuların bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7 (3).
 • Ekblom B. (1986). Applied Physiology of Soccer. Sports Medicine, 3(1), 50-66.Gao B, Zhao Q. Liu B. (1998). Measurement and evaluation on body composition and figure of taekwondo athlete. J Xi an Insitute Phys Edu,. 15 (1), 29–33.
 • Ghorbanzadehkoshi B. (2009). Milli olan ve olmayan taekwondocuların bazı fiziksel özelliklerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Heller J, Peric T, Dlouha R, Kohlikova E, Melichna J, Novakova H. (1998). Physiological profiles of male and female taekwon-do (ITF) black belts. J Sports Sci. 1998; 16:243– 249.
 • Kalyon TA. (1990). Spor Hekimliği Sporcu Sağlığı Ve Spor Sakatlıkları. Gata Yayınları, Ankara.
 • Kazemi M, Perri G, Soave D. (2010). A profile of 2008 Olympic Taekwondo competitors. J Can Chiropr Assoc, 54(4),243-249.
 • Kim HB, Stebbins Cl, Chai JH, Song JK. (2011).Taekwondo training and fitness in female adolescents. J Sports Sci. 29(1),133–138.
 • Kim JH, Cho HS, Jeon HS, Lee HJ. (2009). Design development of the taekwondo uniform; historical research. Journal of the Korean Society of Costume, 59(6), 82-93.
 • Kürkçü R, Çakmak A, Zeyrek D. (2012). taekwondo antrenmanlarının çocuklarda oksidatif stres üzerine etkisi. Erciyes Med J, 34(1), 7-9.
 • Lee MG, Kim YG. (2007). Effects of short-term weight loss on physical fitness, isokinetic leg strength, and blood variables in male high school taekwondo players. The 1st International Symposium for Taekwondo Studies, 2007 May 16–17; Beijing, China. P. 47–57.
 • Markovic G, Misigoj-Durakovic M, Trninic S. (2005). Fitness profile of elite croatian female taekwondo athletes. Coll Antropol, 29 (1), 93–99.
 • Markovic G, Vucetic V, Cardinale M. (2008). Heart rate and lactate responses to taekwondo fight in elite women performers. Biol Sport, 25(2):135–146.
 • Melhim AF. (2001). Aerobic and anaerobic power responses to the practice of taekwon-do. Br J Sports Med, 35 (1), 231-234.
 • Menescardi C, Lopez-Lopez JA, Falco C, Hernandez-Mendo A, & Estevan I. (2015). Tactical aspects of a National University Taekwondo Championship in relation to round and match outcome. The Journal of Strength & Conditioning Research, 29(2), 466-471.
 • Muratlı S. (1998). Çocuk ve Spor. Bağırgan Yayınevi, Ankara.
 • Pulur A. (1991). Üst düzey basketbolcuların bazı fizyolojik ve kondisyonel düzeyleri. Yükseklisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ramazanoğlu N. (1989). Taekwondoda motorik özelliklerden esnekliğin performans üzerindeki rolü. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Sadowski J, Gierczuk D, Miller J, Cieslinski I, Buszta M. (2012). Success factors in male WTF taekwondo juniors. Journal of Combat Sports and Martial Arts, 1(2),47- 51.
 • Satılmış N. (2009). Adolesan Taekwondocuların Fiziksel ve Motor Gelişimlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Sevim Y. (2007). Antrenman Bilgisi, 8. Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara.
 • Sheppard JM, Young WB. (2006). Agility literature review: classifications, training and testing. J Sports Sci, 24 (1), 919–932.
 • Suzana M, Pieter W. (2009). Motor ability profile of junior and senior taekwondo club athletes. Brazilian J Biomotricity. 3 (1), 325–333.
 • Şahin A. (1999). Elit Türk taekwondocuların seçilmiş fiziksel parametrelerinin ölçülüp Koreli elit taekwondocularla kıyaslanması. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Şahin M, Şahin A, Coşkuner Z, Çoban O. (2011). Taekwondo sporu yapan 7 ve 8 yaşlarındaki erkek çocukların bazı fiziksel ve antropometrik ölçümlerinin incelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 6 (2), 148-158.
 • Şahin Ş. (2011). Taekwondocularda kalp atım hızı ve kan laktat konsantrasyonundaki değişimlerin müsabaka süresince incelenmesi. Yükseklisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Tel M. (1996). Türk taekwondo milli takım sporcularının seçilen bazı fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin analizi. Yüksek Lisans Tezi ,Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Tornello F, Capranica L, Chiodo S, Minganti C, & Tessitore A. (2014). Time-motion analysis of youth Olympic Taekwondo combats. The Journal of Strength & Conditioning Research, 27(1), 223-228.
 • Tutal V. (2005). Malatya’da bulunan ulusal seviyedeki taekwondo sporcuları ile bölgesel seviyedeki taekwondo sporcularının fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Triplett NS. (2012). Speed and Agility. In: Miller T. editors. National Strength and Conditioning Association: NSCA’s guide to tests and assessments, Human Kinetics. 253–274.
 • Üstündağ B, Kocahan T, Tortu E, Karaman G, Deliceoğlu, G. (2017). Farklı branşlardaki erkek milli takım sporcularının anaerobik özelliklerinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi, Spor Bilimleri Dergisi. 2 (2), 57-65.
 • Wtf (2018). Taekwondo competition rules and techniquies. Retrieved May 5 2018. Web:http://www.worldtaekwondofederation.net/images/Final_Competition_Rules
 • Zorba E, Saygın Ö. (2009). Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk. Fırat Matbaacılık, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0767-0985
Author: Sevde Mavi var
Institution: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @review { igdirsbd499165, journal = {Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2667-5056}, address = {Igdir University}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {1 - 15}, doi = {}, title = {Tekvandoda Fiziksel ve Motorik Özellikler}, key = {cite}, author = {Mavi var, Sevde} }
APA Mavi var, S . (2018). Tekvandoda Fiziksel ve Motorik Özellikler. Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1 (1), 1-15. Retrieved from http://dergipark.org.tr/igdirsbd/issue/42047/499165
MLA Mavi var, S . "Tekvandoda Fiziksel ve Motorik Özellikler". Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1 (2018): 1-15 <http://dergipark.org.tr/igdirsbd/issue/42047/499165>
Chicago Mavi var, S . "Tekvandoda Fiziksel ve Motorik Özellikler". Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1 (2018): 1-15
RIS TY - JOUR T1 - Tekvandoda Fiziksel ve Motorik Özellikler AU - Sevde Mavi var Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 15 VL - 1 IS - 1 SN - 2667-5056- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Tekvandoda Fiziksel ve Motorik Özellikler %A Sevde Mavi var %T Tekvandoda Fiziksel ve Motorik Özellikler %D 2018 %J Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2667-5056- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Mavi var, Sevde . "Tekvandoda Fiziksel ve Motorik Özellikler". Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1 / 1 (December 2019): 1-15.
AMA Mavi var S . Tekvandoda Fiziksel ve Motorik Özellikler. Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 1(1): 1-15.
Vancouver Mavi var S . Tekvandoda Fiziksel ve Motorik Özellikler. Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2018; 1(1): 15-1.