Author Guidelines

YAZIM KURALLARIMIZ

  • Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilecek çalışmalar Ulakbim Dergipark üzerinden http://dergipark.gov.tr/sbsebd sisteme giriş yapıldıktan sonra yüklenmelidir. Diğer yollarla gönderilen çalışmalar dikkate alınmayacaktır.

ÇALIŞMA YAZIM KURALLARI

  • Yazı Tipi: Times New Roman

  • Yazı Büyüklüğü:  Başlık 12, Özet  10, Metin 12 (tablolar 9)

  • Satır Aralığı: Tek

  • Kenar Boşlukları: her taraftan 2,5 cm

Türkçe olarak hazırlanan çalışmalar dilin doğru kullanımı ve açıklığının yanı sıra doğru bir gramer yapısına sahip olmalıdır. Türkçe olarak hazırlanan çalışmalarda sırasıyla şu başlıklar bulunmalıdır.

Özet: Çalışmanın özeti 250 kelimeyi geçmemelidir. Özet kısmında açık olmayan kısaltmalar ve alıntılardan kaçınılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çalışmanın içeriği hakkında 3-5 arasında anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimeler virgül ile ayrılmalıdır.

Giriş: Çalışmanın giriş kısmı, çalışmanın gerekli temel bilgilerini, teorik alt yapısını ve önemini içermeli, literatürde yapılan önceki çalışmalar hakkında bilgi vermelidir.

Yöntem: Bu bölümde çalışmada izlenen bilimsel süreç detaylı ve anlaşılır bir şekilde açıklanmalı.

Tartışma ve Sonuç: Bu bölümde çalışma neticesinde elde edilen sonuçlar sırasıyla açıklanmalı, literatürde yer alan çalışmalarla kıyaslamalar yapılarak bilime ve literatüre katkısı detaylı şekilde anlatılmalıdır.

Kaynakça:  Çalışmada kaynak gösterimi şu şekilde yapılmalıdır:

Metin içi kaynak gösterimi:           Ustun (2013)’ e göre; (Ustun ve Ekinci 2010, Demirel ve ark., 2001)

Kaynakçada:
Alıntı bilimsel bir dergiden ise; Ustun UD, Kalkavan A, Demirel M. (2013). Investigating Free Time Motivation Scores of Physical Education and Faculty of Education Students According to Different Variables, The Online Journal of Recreation and Sport, 2(1).

Alıntı bilimsel bir toplantıda da sunulmuş bir bildiri ise; Üstün ÜD, Demirel M, Kalkavan A. (2011). The Effects of Participation in    Recreational Activities on Environmental Attitudes of School of Physical Education and Sport Students, 11. TAFISA World Congress, Antalya.

Alıntı kitaptan ise; Eren E. (1998). Yönetim ve Organizasyon, Beta Basım Yayım Dağıtım Aş, İstanbul:   120.

Alıntı internetten ise; Lee J. (2005). Marketing and Promotion of the Olympic Games, http://www.thesportjournal.org/2005Journal/Vol8-No3/lee-aug1.asp

 

TELİF HAKKI VE İZİNLER
Dergiye yayınlanması için gönderilen çalışmaların telif hakkı yazarlara aittir. Yazarlar, -yayınlandıktan sonra- çalışmalarını, saklama, dağıtma ve yeniden kullanma haklarına sahiptirler. Dergi/yayıncı çalışmaların sonraki kullanımları için sorumlu değildir.