Accepted Submissions

 • İsveç’te Göçmenlerin Entegrasyonu: Avantajlar ve Dezavantajlar
  PINAR AKARÇAY Jan 2, 2019
 • Plastik Sanatlarda Kürator Figürü ve Sanatçının Araçsallaştırılması Süreci
  Metin Kuş Jan 17, 2019
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME DÜZEYİ İLE BENLİK SAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Dilek ERZENLİ ALTUNBAYRAK, Şule KAYA Jan 25, 2019
 • Batı Dışı Modernleşme Kavramı Temelinde Türkiye’de Cumhuriyetin İlk Yıllarında Modernleşme Çabaları
  Tacettin Gökhan Özçelik Feb 7, 2019
 • Moving from Traditional Intranet to Digital Workplace in Public Sector: The Success Story of TurkStat Intranet
  Furkan Metin Mar 5, 2019
 • Avrupa Komşuluk Politikası’nda Demokrasi Teşviki: Ermenistan Örneği ve İç Dinamiklerin Değerlendirilmesi
  Fulya Akgül Durakçay, Özge Bozkaya May 31, 2019
 • Kafkasya’da Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan İttifakının Bölgesel Güvenliğe Etkileri
  Doğan Şafak POLAT May 31, 2019
 • Türkiye’de İç Güvenlik Yapılanmasında Çoklu Genel Kolluk Sisteminin Kurumsallaşması
  Alper Bilgiç May 31, 2019
 • Conumers’ Acceptance of Internet of Things Technology
  Hande Begüm Bumin Doyduk, Ebru Beyza Bayarçelik Jun 12, 2019
 • TERÖRİZMLE MÜCADELEDE YENİ BİR TREND OLARAK TERÖR ÖRGÜTLERİYLE GÖRÜŞME TEKNİĞİ: PKK/KCK ÖRNEĞİ
  Emin Güneş Jul 1, 2019
 • Çin Propagandasında Çin-Tayvan İlişkilerinin Sunumu: Mao Zedong Dönemi Üzerine İnceleme
  Caner Çakı Jul 2, 2019
 • Bireylerin Akılcı İlaç Kullanım Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
  MUSTAFA MACİT, MESUT KARAMAN, MESUT PARLAK Jul 9, 2019
 • Algılanan Liderlik İletişiminin Çalışanların İş Performansına ve İş Tatminine Etkisi: 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma
  Ali DOĞANAY, Serdar ÇÖP Aug 15, 2019