Ihlara Journal Educational Research
Cover Image
ISSN 2528-9624 | e-ISSN 2528-9632 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Aksaray University |

Değerli meslektaşlarım,

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi (IHEAD), yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası, hakemli bir dergidir. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi’nde, eğitim alanıyla ilgili özgün araştırma makalelerine ve alanyazını kapsamlı bir biçimde değerlendiren derleme çalışmalarına yer verilmektedir.

Dergimizin amacı, eğitim ve alan eğitimi alanında görev yapan akademisyen, öğretmen ve ilgili alanlarda lisansüstü öğrenim yapan öğrencilerin hem kendi aralarında hem de politika belirleyicileri ve eğitimin diğer paydaşlarıyla bir araya gelerek, gelecek nesillere daha iyi bir eğitim olanağının sağlanabilmesi için yapılması gereken yenilikleri tartışabilecekleri, uluslararası bir platform oluşturmaktır.

Her ne kadar eğitim alanında çok sayıda dergi olsa da, dergimizin alana yeni bir soluk getireceğini ve alana katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi çalışmaların güncel olmasına özel bir önem vermektedir. Bu amaçla gerek yazar gerekse okuyucuların çalışma çıktılarından erken istifade etmelerinin teminini sağlamak için hakem süreci sona eren makaleler, takip eden sayının çıkması beklenmeden elektronik ortamda erken görünüm (online first) olarak takip eden sayının cilt ve sayı numaraları kullanılarak yayımlanır. Sözü edilen sayının yayımlanma zamanı geldiğinde ise çalışmalar erken görünümden kaldırılarak çıkan sayıda yerini alır.

Değerli meslektaşlarım, IHEAD'ın 3. cilt 2. sayısı yayımlanmıştır. Bir sonraki 4. cilt 1. sayımızın en geç Haziran 2019'da yayımlanması planlanmaktadır. Değerli çalışmalarınızı bu sayımızda yayımlayabilirsiniz. 

IHEAD'ta makale yükleme aşamasında ya da makale yayıma kabul edildikten sonra hiç bir şekilde yazar(lar)dan ücret talep edilmemektedir.

IHEAD'ın sosyal medya hesaplarını takip ederek hakkımızda daha fazla bilgiye anlık ulaşabilirsiniz. 

Facebook : https://www.facebook.com/ihlaraegitimarastirmalaridergisi
Twitter      : https://twitter.com/iheaddergi
Instagram : https://www.instagram.com/iheaddergi
LinkedIn   : linkedin.com/in/ihead-dergi-ba0974125

Dr. Hasan Özcan

IHEAD Editor

ihead.editor@aksaray.edu.tr

Ihlara Journal Educational Research

ISSN 2528-9624 | e-ISSN 2528-9632 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Aksaray University |
Cover Image

9.040

28.681

Değerli meslektaşlarım,

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi (IHEAD), yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası, hakemli bir dergidir. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi’nde, eğitim alanıyla ilgili özgün araştırma makalelerine ve alanyazını kapsamlı bir biçimde değerlendiren derleme çalışmalarına yer verilmektedir.

Dergimizin amacı, eğitim ve alan eğitimi alanında görev yapan akademisyen, öğretmen ve ilgili alanlarda lisansüstü öğrenim yapan öğrencilerin hem kendi aralarında hem de politika belirleyicileri ve eğitimin diğer paydaşlarıyla bir araya gelerek, gelecek nesillere daha iyi bir eğitim olanağının sağlanabilmesi için yapılması gereken yenilikleri tartışabilecekleri, uluslararası bir platform oluşturmaktır.

Her ne kadar eğitim alanında çok sayıda dergi olsa da, dergimizin alana yeni bir soluk getireceğini ve alana katkı sağlayacağını ümit ediyoruz.

Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi çalışmaların güncel olmasına özel bir önem vermektedir. Bu amaçla gerek yazar gerekse okuyucuların çalışma çıktılarından erken istifade etmelerinin teminini sağlamak için hakem süreci sona eren makaleler, takip eden sayının çıkması beklenmeden elektronik ortamda erken görünüm (online first) olarak takip eden sayının cilt ve sayı numaraları kullanılarak yayımlanır. Sözü edilen sayının yayımlanma zamanı geldiğinde ise çalışmalar erken görünümden kaldırılarak çıkan sayıda yerini alır.

Değerli meslektaşlarım, IHEAD'ın 3. cilt 2. sayısı yayımlanmıştır. Bir sonraki 4. cilt 1. sayımızın en geç Haziran 2019'da yayımlanması planlanmaktadır. Değerli çalışmalarınızı bu sayımızda yayımlayabilirsiniz. 

IHEAD'ta makale yükleme aşamasında ya da makale yayıma kabul edildikten sonra hiç bir şekilde yazar(lar)dan ücret talep edilmemektedir.

IHEAD'ın sosyal medya hesaplarını takip ederek hakkımızda daha fazla bilgiye anlık ulaşabilirsiniz. 

Facebook : https://www.facebook.com/ihlaraegitimarastirmalaridergisi
Twitter      : https://twitter.com/iheaddergi
Instagram : https://www.instagram.com/iheaddergi
LinkedIn   : linkedin.com/in/ihead-dergi-ba0974125

Dr. Hasan Özcan

IHEAD Editor

ihead.editor@aksaray.edu.tr