Year 2019, Volume 77, Issue 1, Pages 49 - 70 2019-07-19

The Opportunity of the Shareholder, Who Has Used the Right of Leave/Appraisal Right in PubliclyHeld Joint-Stock Companies, to Benefit From the Regulations Regarding Group of Companies (Mutual/ Comparative Scopes of TCC art. 202/2 and CML art. 24)
Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Ayrılma Hakkını Kullanan Pay Sahibinin, Şirketler Topluluğu Düzenlemelerinden Yararlanma Olanağı (TTK m. 202/2 ve SerPK m. 24 Hükümlerinin Karşılıklı Uygulama Alanı)

Ali Paslı [1] , Hasan Onur Akay [2]

78 92

Commercial Code (TCC) art. 202/2, hence it is still an open discussion whether the shareholder, who has used the right of leave regulated in CML art. 24, could also have a demand arising from TCC art. 202/2 or not. It should be stated that, a shareholder, who has used the right of leave arising from CML art. 24, can also demand a recalculation of the seperation fee according to TCC art. 202/2, undoubtably by providing the other terms of TCC art. 202/2. This demand can only contain the recalculation of the seperation fee, in other words the shareholder cannot exercise the right of leave according to TCC art. 202/2, by using the right of demand according to CML art. 24 as he/she is no longer a shareholder. Even the TCC art. 202/2 itself states that the aforementioned regulation is also applicable to public companies as well, hence TCC art. 202/2 and CML art. 24 can be applied cummulatively. CML art. 27 is also another sign of this result, as it forbids TCC art. 208 to be applied to public companies, when CML art. 24 does not regulate the same for TCC art. 202/2. Capital Market Board (CMB) has no administrative discretion whether the separation fee calculated in accordance to CML art. 24 reflects the real value of the shares or not; this has to be clarified by courts on demand of the shareholder. 

Ayrılma hakkı bir boyutuyla, şirketler topluluğu kapsamında TTK m. 202/2; halka açık şirketler kapsamında ise SerPK m. 24 hükmü kapsamında düzenlenmiş olup anılan hükümlerin birlikte uygulanıp uygulanamayacağı ve uygulanabileceğinin kabulü hâlinde bu uygulamanın ne şekilde olabileceği tartışması, güncelliğini korumaktadır. Belirtelim ki, pay sahibi SerPK m. 24 hükmü uyarınca ayrılma hakkını kullansa dahi, ayrılma hakkı bedelinin ayrıca TTK m. 202/2 hükmüne göre hesaplanmasını da talep edebilecektir. Bu talep, payların yeniden satın alınması niteliğinde değildir; zira ayrılma hakkı yenilik doğuran bir hak olması nedeniyle kullanılmakla tükenmektedir; talep, sadece ayrılma bedelinin yeniden hesaplanmasına ilişkin olacaktır. Ayrılma hakkı doğuran işlemlerin sınırlı sayıda olup olmadığına yönelik tartışma bir yana, bu işlemlerin neler olduğu ve özellikle şirket işlemi niteliğinde olmasının gerekip gerekmediği bu çalışmanın konusunu oluşturmamaktadır. Pay sahibinin ayrılma bedelinin (yeniden/TTK m. 202/2 hükmüne göre) hesaplanmasına yönelik bu talebi, mahkemeler aracılığıyla ileri sürülebilmekte olup SPK’nın bu hususta idari bir yetkisi bulunmamaktadır; pay sahibi de bu hususta SPK’ya müracaat etme hakkını haiz değildir. SerPK m. 24 ve TTK m. 202/2 hükümlerinin birlikte uygulanıp uygulanamayacağı noktasında muhtelif ihtimaller gündeme gelmekteyse de, TTK m. 202/2 hükmünün lafzı ve SerPK m. 27 hükmünün TTK m. 208 hükmüne yönelik öngördüğü düzenlemenin SerPK m. 24 hükmünde TTK m. 202/2 hükmü için öngörülmemiş olması, SerPK m. 24 ve TTK m. 202/2 hükümlerinin birlikte uygulanabileceğine işaret eden başlıca hususlardır. 

 • Adıgüzel B, Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Ayrılma Hakkı (GaziÜHFD, C. XVIII, Ankara 2014).
 • Akdağ Güney N, Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu (İstanbul 2010).
 • Akın İ, Şirketler Topluluğu Sorumluluk Hukuku (Ankara 2014). Buz V, Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar (Ankara 2005).
 • Çamoğlu E, Şirketler Topluluğunda Hakimiyetin Kötüye Kullanılmasından Doğan Sorumluluk Davaları (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul 2013).
 • Değirmenci C, Anonim Ortaklıkta Iskat (İstanbul 2006). Göktürk K, Şirketler Topluluğunda Sorumluluk Esasları (Ankara 2015).
 • Helvacı M, Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Sorumluluğu (İstanbul 2001).
 • Karacan A İ, Ortaklıktan Çıkarma-Sermaye Piyasası Hukuku Açısından Bir İnceleme (İstanbul 2015).
 • Karacan A İ, Sermaye Piyasası Hukuku-Yazılar C. I (İstanbul 2017). Kaya B, Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Pay Sahiplerinin Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (İstanbul 2018).
 • Okutan Nilsson G, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Şirketler Topluluğu Hukuku (İstanbul 2009).
 • Paslı A, Anonim Ortaklığın Devralınması (İstanbul 2009). Semerci Vuraloğlu T, Sermaye Piyasası Kanunu’na Göre Anonim Ortaklıkta Ayrılma Hakkı (İstanbul 2018).
 • Sönmez Y Z, Anonim Ortaklıklarda Pay Sahibinin Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (İstanbul 2009).
 • Tekinalp Ü, Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku (İstanbul 2015). Tekinalp Ü, et al., Ortaklıklar Hukuku II (İstanbul 2017).
 • Turan G, SPKn m. 24’e İstinaden Ayrılma Hakkını Kullanan Ortak, Ayrıca TTK m. 202/2’ye Dayanarak Dava Açabilir mi? (İÜHFM, C. LXXV, İstanbul 2017).
 • Velioğlu A, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Anonim Ortaklıkların Önemli Nitelikteki İşlemleri (Ankara 2019).
 • Yasaman H, Şirketler Topluluğu Hukukunun Sermaye Piyasası Hukukuna Yansımaları (Ed.: Okutan Nilsson, G., Karşılaştırmalı Şirketler Topluluğu Hukuku İstanbul 2018).
 • Yeşiltepe S Ö, Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Çıkarma ve Satma Hakları (Ankara 2015).
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6393-4167
Author: Ali Paslı (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1881-7812
Author: Hasan Onur Akay
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 19, 2019

Bibtex @research article { ihm594051, journal = {İstanbul Hukuk Mecmuası}, issn = {2636-7734}, eissn = {2667-6974}, address = {Istanbul University}, year = {2019}, volume = {77}, pages = {49 - 70}, doi = {}, title = {Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Ayrılma Hakkını Kullanan Pay Sahibinin, Şirketler Topluluğu Düzenlemelerinden Yararlanma Olanağı (TTK m. 202/2 ve SerPK m. 24 Hükümlerinin Karşılıklı Uygulama Alanı)}, key = {cite}, author = {Paslı, Ali and Akay, Hasan Onur} }
APA Paslı, A , Akay, H . (2019). Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Ayrılma Hakkını Kullanan Pay Sahibinin, Şirketler Topluluğu Düzenlemelerinden Yararlanma Olanağı (TTK m. 202/2 ve SerPK m. 24 Hükümlerinin Karşılıklı Uygulama Alanı). İstanbul Hukuk Mecmuası, 77 (1), 49-70. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ihm/issue/47190/594051
MLA Paslı, A , Akay, H . "Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Ayrılma Hakkını Kullanan Pay Sahibinin, Şirketler Topluluğu Düzenlemelerinden Yararlanma Olanağı (TTK m. 202/2 ve SerPK m. 24 Hükümlerinin Karşılıklı Uygulama Alanı)". İstanbul Hukuk Mecmuası 77 (2019): 49-70 <http://dergipark.org.tr/ihm/issue/47190/594051>
Chicago Paslı, A , Akay, H . "Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Ayrılma Hakkını Kullanan Pay Sahibinin, Şirketler Topluluğu Düzenlemelerinden Yararlanma Olanağı (TTK m. 202/2 ve SerPK m. 24 Hükümlerinin Karşılıklı Uygulama Alanı)". İstanbul Hukuk Mecmuası 77 (2019): 49-70
RIS TY - JOUR T1 - Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Ayrılma Hakkını Kullanan Pay Sahibinin, Şirketler Topluluğu Düzenlemelerinden Yararlanma Olanağı (TTK m. 202/2 ve SerPK m. 24 Hükümlerinin Karşılıklı Uygulama Alanı) AU - Ali Paslı , Hasan Onur Akay Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İstanbul Hukuk Mecmuası JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 70 VL - 77 IS - 1 SN - 2636-7734-2667-6974 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İstanbul Hukuk Mecmuası Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Ayrılma Hakkını Kullanan Pay Sahibinin, Şirketler Topluluğu Düzenlemelerinden Yararlanma Olanağı (TTK m. 202/2 ve SerPK m. 24 Hükümlerinin Karşılıklı Uygulama Alanı) %A Ali Paslı , Hasan Onur Akay %T Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Ayrılma Hakkını Kullanan Pay Sahibinin, Şirketler Topluluğu Düzenlemelerinden Yararlanma Olanağı (TTK m. 202/2 ve SerPK m. 24 Hükümlerinin Karşılıklı Uygulama Alanı) %D 2019 %J İstanbul Hukuk Mecmuası %P 2636-7734-2667-6974 %V 77 %N 1 %R %U
ISNAD Paslı, Ali , Akay, Hasan Onur . "Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Ayrılma Hakkını Kullanan Pay Sahibinin, Şirketler Topluluğu Düzenlemelerinden Yararlanma Olanağı (TTK m. 202/2 ve SerPK m. 24 Hükümlerinin Karşılıklı Uygulama Alanı)". İstanbul Hukuk Mecmuası 77 / 1 (July 2019): 49-70.
AMA Paslı A , Akay H . Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Ayrılma Hakkını Kullanan Pay Sahibinin, Şirketler Topluluğu Düzenlemelerinden Yararlanma Olanağı (TTK m. 202/2 ve SerPK m. 24 Hükümlerinin Karşılıklı Uygulama Alanı). İstanbul Hukuk Mecmuası. 2019; 77(1): 49-70.
Vancouver Paslı A , Akay H . Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Ayrılma Hakkını Kullanan Pay Sahibinin, Şirketler Topluluğu Düzenlemelerinden Yararlanma Olanağı (TTK m. 202/2 ve SerPK m. 24 Hükümlerinin Karşılıklı Uygulama Alanı). İstanbul Hukuk Mecmuası. 2019; 77(1): 70-49.