Year 2013, Volume 1, Issue 1, Pages 12 - 25 2013-03-01

Comparison of Turkey with Developed Countries in Terms of R&D Indicators
Ar-Ge Göstergeleri Açısından Türkiye ve Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslaması

Targan Ünal [1] , Nisa Seçilmiş [2]

380 455

The new economic understanding based on science and technology R&D providing firms' competitive advantage, has become a necessary condition for a way to continue their activities profitable. Such information science and technology to achieve new or existing materials, products and tools, the software to include the production of new systems, processes and services to improve or existing ones to create, is possible to perform R&D activities on a regular basis. In case it is taken the holistic sense companies with a collection of these activities are to be carried out, constitute to the wheels of an economic growth. The country's economy in order to compete with the economies of other countries, intensity of R&D activities must be sensible. In this study, it has been aimed determination of Turkey’s situations in terms of R&D activities in Turkey compared to developed countires in the world.
Bilim ve teknoloji temeline dayalı olan yeni ekonomik anlayışta Ar-Ge, firmaların rekabet üstünlüğü sağlayarak, karlı bir biçimde faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli bir koşul haline gelmiştir. Söz konusu bilim ve teknolojiyi elde etmek ya da mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek; yazılım üretimini kapsamak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler yaratmak veyahut mevcutları geliştirmek Ar-Ge faaliyetlerinin düzenli şekilde yapılabilmesi ile mümkündür. Firmaların gerçekleştirmiş olduğu bu faaliyetler topluluğu, bütünsel anlamda ele alındığında bir ekonominin büyüme çarklarını oluşturmaktadır. Ülke ekonomisinin diğer ülke ekonomileri ile rekabet edebilmesi için, Ar-Ge faaliyetlerinin ağırlığının hissedilir oranda olması gerekmektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin Ar-Ge faaliyetleri açısından dünyadaki gelişmiş ekonomilere göre yerinin tespiti amaçlanmıştır.
Other ID JA64HC69DV
Journal Section Research Article
Authors

Author: Targan Ünal

Author: Nisa Seçilmiş

Dates

Publication Date: March 1, 2013

APA Ünal, T , Seçilmiş, N . (2013). Ar-Ge Göstergeleri Açısından Türkiye ve Gelişmiş Ülkelerle Kıyaslaması. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 1 (1), 12-25. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iicder/issue/31639/347008