Year 2016, Volume 4, Issue 3, Pages 106 - 116 2016-09-01

Testing the Firm-Size Anomaly Existence in Istanbul Stock Exchange
Firma Büyüklüğü Anomalisinin Varlığının BİST’te Test Edilmesi

Murat UĞURLU [1] , Yusuf DEMİR [2]

89 180

The purpose of this study is to search whether there is fir-size anomaly in BIST or not. The application of this study includes the shares in BIST Ulusal 100 stock market between July 1993 and June 2013. In this study, the existence of firm-size anomaly is searched in 20 years, 10 years, 5 years periods. In 20 years test period, July 1993-June 2003 in 10 years test period and July 1993-June 1998 in first 5 years test period, to determine the existence of firm-size anomaly , t test and Jensen method results is used to find the results between the portfolios according to firm-size and expected monthly gains. Besides in March the prim is relatively higher then the avarage other months.
Bu çalışmanın amacı firma büyüklüğü anomalisinin BİST’te var olup olmadığının araştırılmasıdır. Çalışmanın örneklemi Temmuz 1993 ve Haziran 2013 yıllarında BİST Ulusal Pazarda işlem gören hisse senetlerini kapsamaktadır. Çalışmada 20 yıllık, 10 yıllık ve 5 yıllık dönemlerde firma büyüklüğü anomalisinin varlığı araştırılmıştır. Firma büyüklüğü anomalisinin varlığını tespit etmek için t testi ve Jensen (Alfa) Yöntemi uygulanmıştır. Çalışmada uygulanan t testi ve Jensen (Alfa) yöntemi sonuçları, 20 yıllık test döneminde, Temmuz 1993-Haziran 2003 yıllarını kapsayan 10 yıllık test döneminde ve Temmuz 1993-Haziran 1998 yıllarını kapsayan birinci 5 yıllık test döneminde firma büyüklüğüne göre oluşturulan portföylerin ortalama aylık getirileri arasında anlamlı farklar olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca Mart ayında büyüklük primi diğer ayların ortalamalarına göre anlamlı biçimde fazladır.
Other ID JA55MZ96FZ
Journal Section Research Article
Authors

Author: Murat UĞURLU

Author: Yusuf DEMİR

Dates

Publication Date: September 1, 2016

APA UĞURLU, M , DEMİR, Y . (2016). Firma Büyüklüğü Anomalisinin Varlığının BİST’te Test Edilmesi. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 4 (3), 106-116. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iicder/issue/31653/347057