Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
ISSN 2147-8414 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Toros Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/iisbf

Toros Üniversitesi IISBF Sosyal Bilimler Dergisi sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. Dergi Haziran ve Aralık sayısı olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayınlanmaktadır. Sosyal Bilimler Dergisinde yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu, yazarlarına aittir. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Toros Üniversitesi’ne ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz. Sosyal Bilimler Dergisi’de sosyal bilimlerle (iktisat, isletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler,  tarih, psikoloji, felsefe vb.) alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalımalar yer almaktadır. Dergide yayımlanan tüm  makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Sosyal Bilimler Dergisine yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada intihal denetiminden geçirilir. Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde intihal denetimi iThenticate paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir.  


Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2147-8414 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Toros Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/iisbf
Cover Image

23.547

71.736

Toros Üniversitesi IISBF Sosyal Bilimler Dergisi sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. Dergi Haziran ve Aralık sayısı olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayınlanmaktadır. Sosyal Bilimler Dergisinde yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu, yazarlarına aittir. Yayınlanan yazıların bütün yayın hakları Toros Üniversitesi’ne ait olup yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz veya elektronik ortama taşınamaz. Sosyal Bilimler Dergisi’de sosyal bilimlerle (iktisat, isletme, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler,  tarih, psikoloji, felsefe vb.) alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalımalar yer almaktadır. Dergide yayımlanan tüm  makale yayını için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Sosyal Bilimler Dergisine yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada intihal denetiminden geçirilir. Toros Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde intihal denetimi iThenticate paket programı aracılığıyla gerçekleştirilir ve intihal denetiminde, benzerlik oranının %20’nin üstüne çıkmaması gerekmektedir.  


Volume: 5 Issue : 9 Year: 2018 Last Issue
Volume 5 - Issue 9 - Dec 2018
 1. Siyasi Kontrol, Toplumsal Hareketler Ve Türk Sivil-Asker İlişkilerine Vatandaş Etkisi
  Pages 7 - 35
  Mustafa ULUÇAKAR, Ali ÇAĞLAR
 2. Örgüt Kuramları ve Değişim
  Pages 37 - 68
  Filiz BOZAGAÇ, Mert AKTAŞ
 3. Türkiye ve Azerbaycan Ticari İlişkilerine Yönelik Bir Değerlendirme
  Pages 69 - 85
  Meltem KESKİN KÖYLÜ
 4. Kıbrıs’taki Mülkiyet Davaları (Loizidou ve Xenides- Arestis Davası)
  Pages 87 - 108
  Halil İbrahim AYÇİÇEK
 5. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Analizi ve Norm Kadro Oluşturulmasına Yönelik Bir Uygulama
  Pages 109 - 130
  Abdullah ÇALIŞKAN, Çağlar ALTINEL
 6. Günümüzde Antropolojik açıdan Toplum Bireylerinin Diş Çürüğü Sıklığı ile Beslenme Alışkanlıkları arasındaki İlişki
  Pages 131 - 151
  Besime Ahu KAYNAK
 7. İnsan Kaynaklarının Seçiminde Genel Bilişsel Yetenek Testlerinin Uygulanması
  Pages 153 - 173
  Metin OCAK, Murat GÜLER, Rıza BAYRAK
 8. Lojistikte İnovasyonun Önemi
  Pages 175 - 192
  Mustafa BEKMEZCİ, Mert AKSUNGUR
 9. Tüketici Araştırmalarında Yeni Bir Alan Olarak Nöropazarlama
  Pages 193 - 209
  Aslıhan YAVUZALP MARANGOZ, Yağmur AYDIN
 10. Osmanlı Devleti’nde Niğdeli Gayr-i Müslim Memurlar
  Pages 211 - 228
  Şenay ATAM
 11. Psikolojik Sermayenin Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Üzerindeki Olumlayıcı Etkileri
  Pages 229 - 249
  Ayse GOKCEN KAPUSUZ, Mehmet BİÇER
 12. Sovyet Rusya Rejiminin Türkistan Halklarına Yönelik Asimile Politikası
  Pages 251 - 269
  Aysel ERDOĞAN
 13. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Felsefesinden Anayasal Demokrasi İdealinin Yansımaları
  Pages 271 - 288
  M.Fatih ÇINAR
 14. 21. Yüzyıl Afrika’sında ABD’nin Askeri Varlığı Üzerine Bir İnceleme
  Pages 289 - 313
  İbrahim ARSLAN
 15. Din ve Siyaset İlişkisi: 15 Temmuz Örneği
  Pages 315 - 340
  Murat KÖYLÜ
 16. Küresel Finansal Kriz Öncesi ve Sonrasında Türkiye'de Bankacılık Sektörünün Performansı
  Pages 341 - 368
  Özcan IŞIK
 17. Dilde, Fikirde ve Eylemde Birlik: Hasan Zerdabi, İsmail Gaspıralı ve Alimerdan Topçubaşov
  Pages 369 - 389
  Saffet AKKAYA, Haleddin İBRAHİMLİ
 18. Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Türkiye’deki Gelişimi Ve BIST Kurumsal Yönetim Endeks Performansının İncelenmesi
  Pages 391 - 406
  Seda TURNACIGİL, Hatice DOĞUKANLI
 19. Negative Attitudes toward Robots Scale: Validity and Reliability of Turkish Version
  Pages 407 - 418
  Serkan EREBAK, Tülay TURGUT
 20. Endüstri 4.0’ in İnsan Kaynakları Yönetimine Etkileri
  Pages 419 - 441
  Süleyman TÜRKEL, Filiz BOZAGAÇ
 21. Türkiye’de Sigorta Sahipliğinin Hanehalklarının Sağlık Harcamalarına Olan Etkisi: Sağlıkta Dönüşüm Programı Kapsamında bir Uygulama
  Pages 443 - 476
  Gökçe MANAVGAT