Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 16 - 25 2018-07-27

INVESTIGATION OF THE USAGE POSSIBILITIES OF THREE-DIMENSIONAL PRINTING IN PRODUCT DESIGN IN FURNITURE INDUSTRY
ÜÇ BOYUTLU BASKININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE ÜRÜN TASARIMINDA KULLANIM İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI

Ebru GEDİK [1] , Abdullah TOGAY [2] , Merve ÇOŞKUN [3] , Emrah DEMİRHAN [4]

170 281

Over the last years a significant increase has been observed in the use of 3D printing technologies, which have been around for 30 years. With the reduction of printing costs and time and the increase in the variety of materials that can be printed, the use of technology in the industry by means of rapid prototyping and rapid production is widespread and its application areas are diversified. In product design, one of the important application areas of 3D printing, the use of technology differs depending on the product to be designed for its purposes and effects and this requires the technology to be integrated into different forms of design processes for products with different qualities in different sectors. Thus, the importance of studies on the researching the possibility of using 3D printing technologies in product design processes in different sectors and determining the areas where they are effective is increasing. From this point of view, within the context of this study, the possibilities for the use of 3D printing in product design in the furniture sector will be tried to be presented through the practical examples based on literature and industry experiences.

Yaklaşık 30 yıllık geçmişi olan 3 Boyutlu (3B) baskı teknolojilerinin kullanımında son yıllarda önemli bir artış gözlemlenmektedir. Baskı maliyetlerinin ve sürelerinin azalması, baskı yapılabilen malzeme çeşitliliğinin artması sonucu teknolojinin hızlı prototipleme ve hızlı üretim yoluyla endüstride kullanımı yaygınlaşmakta ve uygulama alanları çeşitlenmektedir. 3B baskının önemli uygulama alanlarından biri olan ürün tasarımında ise teknolojinin kullanımı, amaçları ve etkileri bakımından tasarlanacak ürüne bağlı olarak farklılık göstermekte, farklı sektörlerde farklı niteliklere sahip ürünlerin tasarım süreçlerine teknolojinin farklı şekillerde entegre edilmesini gerektirmektedir. Bu durum, 3B baskı teknolojilerinin farklı sektörlerde ürün tasarım süreçlerindeki kullanım imkanlarının araştırılması ve etkin olduğu alanların belirlenmesi üzerine çalışmaların önemini arttırmaktadır. Buradan hareketle bu çalışma kapsamında, 3B baskının mobilya sektöründe ürün tasarımındaki kullanım imkanları literatür ve sektör deneyimlerine dayanan uygulamalı örnekler üzerinden ortaya konmaya çalışılacaktır.

 • [1]Gebhardt, A. (2011). Understanding additive manufacturing. (First edition). Munich: Carl Hanser Verlag, 2.
 • [2]Weinmann, J. (2014). Makerspaces In The University Community, Master Thesis, Stanford University Institute of Product Development, Stanford.
 • [3]Jones, R., Haufe, P., Sells, E., Iravani, P., Olliver, V., Palmer, C., and Bowyer, A. (2011). RepRap–the replicating rapid prototype, Robotica, 29(01), 177-191.
 • [4]Yılmaz, F., Arar, M. E., ve Koç, E. (2014). 3D baskı ile hızlı prototip ve son ürün üretimi. Metalurji Dergisi, 168, 35-40.
 • [5]Vardhan, G. H., Charan, G. H., Reddy, P. V. S., Kumar, K. S. (2014). 3D printing: The dawn of a new era in manufacturing. International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication, 2(8), 2373–2376.
 • [6]Prince, J. D. (2013). 3D Printing: An Industrial Revolution. Journal of Electronic Resources in Medical Libraries, 11(1), 39–45.
 • [7]Berman, B. (2012). 3D Printing: The New Industrial Revolution. Business Horizons, 55(2), 155-162.
 • [8]Barnatt, C. (2013). 3D Printing The Next Industrial Revolution. (First edition). USA: ExplaningTheFuture.com., 23-27, 45, 54,127.
 • [9]Ulrich, K. T., Eppinger, S. D. (2008) Product design and development, (Fourth edition), Newyork: McGraw-Hill, 98, 189, 197, 200.
 • [10]Norman, D. (2005). The Design of Everyday Things. (The revised and expanded edition). Newyork: Basic Books, 5.
 • [11]Evans, M. A. (2002). The integration of rapid prototyping within industrial design practice, Doctoral dissertation, Lougbrough University, London.
 • [12]Gedik, E. (2017). Endüstri Ürünleri Tasarımında Dijitalleşme: Üç Boyutlu Baskı Teknolojilerinin Ürün Tasarım Pratiğinde Kullanımı, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • [13]Tütüncü, D. (2011). Mobilya Tasarımını Değerlendirmede Kullanılan Temel Kriterlerin Kullanıcı Algısı Açısından Önceliklerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • [14]Kaya, E., Eti Proto, M. (2016). Türkiye’de Mobilya sektöründe tasarım algısı ve tasarımcının rolü. Uluslararası Hakemli Mimarlık ve Tasarım Dergisi, 7, 197- 210.
 • [15]Er, H. A. (1996). Türk Mobilya Endüstrisinde Yeni Ürün Tasarımı. Yapı Dergisi, (173), 111-120.
 • [16]Chua, C. K., Leong, K. F., and Lim, C. S. (2003). Rapid prototyping: Principles and applications. (Second edition). Singapore: World Scientific Publishin Co., 8.
 • [17]3D Printing: Consumer vs Professional. http://cdn2.hubspot.net/hubfs/340051/Design_Guides/Xometry__Consumer_vs_Professional_3D_Printing.pdf/. Accessed 2017.
 • [18]Ağar, H. (2008). Prototipleme Teknolojilerinin Ürün Tasarımına Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • [19]Rischau, J. J. (2011). Custom digital fabrication in industrial design, Master Thesis, University of Illinois, Urbana.
 • [20]Karagöl, B. (2015) 3D Printing: What does it offer and for whom? http://stps.metu.edu.tr/sites/stps.metu.edu.tr/files/STPS-WP-15-02_0.pdf. Accessed 2016.
 • [21]Pwc Technology Forecasts. (2014). The future of 3-D printing: Moving beyond prototyping to finished products, (2).
 • [22]Lumans, C. Z. (2014). Printable Products: Investigating Three- Dimensional Printing in the Design Process of Interior Products, Master Thesis, The University of North Carolina, Greensboro.
 • [23]The Latest Models from Zortrax Library – Samuel Bernier’s Jonction-P. https://zortrax.com/stories/blog/the-latest-models-from-zortrax-library-samuel-berniers-jonction/. Accessed 2018.
 • [24]Design 3.0 Hybrid Production. https://www.designlibero.com/portfolio/design-3-0-hybrid-production-xxi-t/. Accessed 2018.
 • [25]https://www.drawn.fr/. Accessed 2018.
 • [26]Üreticiler Hızlı Prototipleme için 3D Yazıcılarını kullanıyorlar! URL:https://www.3bfab.com/kullanim-alanlari/hizli-prototipleme/. Accessed 2018.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Ebru GEDİK
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Abdullah TOGAY
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Merve ÇOŞKUN (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Emrah DEMİRHAN
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @review { ij3dptdi420405, journal = {International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry}, issn = {2602-3350}, address = {KERİM ÇETİNKAYA}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {16 - 25}, doi = {}, title = {ÜÇ BOYUTLU BASKININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE ÜRÜN TASARIMINDA KULLANIM İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {GEDİK, Ebru and TOGAY, Abdullah and ÇOŞKUN, Merve and DEMİRHAN, Emrah} }
APA GEDİK, E , TOGAY, A , ÇOŞKUN, M , DEMİRHAN, E . (2018). ÜÇ BOYUTLU BASKININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE ÜRÜN TASARIMINDA KULLANIM İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI. International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 2 (2), 16-25. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ij3dptdi/issue/38540/420405
MLA GEDİK, E , TOGAY, A , ÇOŞKUN, M , DEMİRHAN, E . "ÜÇ BOYUTLU BASKININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE ÜRÜN TASARIMINDA KULLANIM İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI". International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry 2 (2018): 16-25 <http://dergipark.org.tr/ij3dptdi/issue/38540/420405>
Chicago GEDİK, E , TOGAY, A , ÇOŞKUN, M , DEMİRHAN, E . "ÜÇ BOYUTLU BASKININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE ÜRÜN TASARIMINDA KULLANIM İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI". International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry 2 (2018): 16-25
RIS TY - JOUR T1 - ÜÇ BOYUTLU BASKININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE ÜRÜN TASARIMINDA KULLANIM İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI AU - Ebru GEDİK , Abdullah TOGAY , Merve ÇOŞKUN , Emrah DEMİRHAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 25 VL - 2 IS - 2 SN - 2602-3350- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry ÜÇ BOYUTLU BASKININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE ÜRÜN TASARIMINDA KULLANIM İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI %A Ebru GEDİK , Abdullah TOGAY , Merve ÇOŞKUN , Emrah DEMİRHAN %T ÜÇ BOYUTLU BASKININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE ÜRÜN TASARIMINDA KULLANIM İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI %D 2018 %J International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry %P 2602-3350- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD GEDİK, Ebru , TOGAY, Abdullah , ÇOŞKUN, Merve , DEMİRHAN, Emrah . "ÜÇ BOYUTLU BASKININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE ÜRÜN TASARIMINDA KULLANIM İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI". International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry 2 / 2 (July 2018): 16-25.