Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 46 - 58 2018-07-27

KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE 3B BASKI TASARIM ÖZGÜRLÜĞÜNDEN FAYDALANMAYA İLİŞKİN BİR PERSPEKTİF

Ceren KİRAZ [1] , Hüseyin Kürşad SEZER [2] , İsmail ŞAHİN [3]

117 507

Günümüzde, kuyumculuk endüstrisindeki artan rekabet, yaratıcı ve özgün tasarımları gerekli kılmaktadır. Hızlı prototipleme teknolojileri (Sık kullanımıyla 3 Boyutlu yazıcı) bu amaçla tasarımcıların baş asistanı olarak öne çıkmaktadır. Bu teknolojiler, tüm süreci, sadece kalıp üretimini değil aynı zamanda modellerin doğrudan üretilmesini kolaylaştırır ve tasarım özgürlüğünü üretim endişeleri olmaksızın artırır. Takı üretim sürecine kullanıcıyı dahil etmeye imkân sağlayan hızlı prototipleme teknolojileri, bu sayede, kullanıcı memnuniyetinin artırılmasında önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada, kuyumculuk endüstrisinde sıkça kullanılan hızlı prototipleme teknolojilerinden olan SLA (Stereolitografi), FDM(Fused Deposition Modeling), SLS/SLM (Selective Laser Sintering/ Selective Laser Modeling), MJM (Multi Jet Modeling) yöntemleri incelenmiş ve takı üretim sürecine dahil oldukları aşamalar belirtilmiştir. Bu hızlı prototipleme yöntemlerinin, üretim süresi, verimliliği ve kalitesi açısından geleneksel yöntemler ile takı üretimi ile karşılaştırması yapılmıştır. Çalışma, 3B baskı yönteminin geleneksel üretim yöntemlerine kıyasla, işçilikte kalite, harcanan uzun zaman, verimlilik, orijinallik, kolay taklit edilebilirlik ve kişiselleştirme eksikliği gibi takı tasarımı ve üretimi problemlerini çözebileceğini göstermektedir.

3B yazıcı, takı endüstrisi, prototip üretimi, takı tasarımı
 • http://www.turkcadcam.net/rapor/kuyumculukta-cadcam-3dp/. 06.02.2018 ‘de erişildi.
 • Yanar H. , Afyon İli Halk Eğitim Merkezindeki Takı Tasarımı Dersinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi) Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü El Sanatları Eğitimi Bölümü Dekoratif Sanatlar Anabilim Dalı, 2011
 • Başlangıç A. B. , Kuyumculuk Sektörünün Vizyonu, Araştırma ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü A&G Bülten, Mart.
 • Çukur B. , Kuyumculuk Sanatında Mum Kalıba Alma Ve Döküm Tekniği (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009.
 • Şaman N. , Duru M.N. , Yirminci Yüzyıldan Günümüze Takı, ABMYO Dergisi, 2015; Sayı 40: 95-112
 • Kuyumculuk Teknolojisi Takı Tasarımı 1, MEGEP, Ankara, 2007
 • Karoğlu A. , Kara S. , Estetik Bir Obje Olarak Takı, İDİL dergisi, 2014; Cilt 3, Sayı 13: 69-79
 • https://www.astm.org/industry/additive-manufacturing-overview.html 04.03.2018 tarihinde erişildi.
 • Yıldıran M. , Moda Giyim Sektöründe Üç Boyutlu Yazıcılarla Tasarım Ve Üretim, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi ART-E, Mayıs-Haziran’16 Sayı:17: 155-172
 • Özsoy K. , Duman B. , Eklemeli İmalat (3 Boyutlu Baskı) Teknolojilerinin Eğitimde Kullanılabilirliği, Internatıonal Journal Of 3d Prıntıng Technologıes And Dıgıtal Industry, 2017; 1(1) 36-48
 • Kılıç S. , Eski Türklerde Kuyumculuk Geleneği Ve Metal Süsleme Teknikleri, Akademik Bakış Dergisi, Kasım - Aralık 2016, Sayı: 58: 23-55
 • Hohkraut U. , Rapıd Prototypıng And Jewelry Desıgn, Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium, Volume 21, No. 1
 • Yaşar O. , Türkiye'de Kuyumculuk Ve Benzeri Üretim Sanayinin Sanayi Coğrafyası Prensipleri Çerçevesinde İncelenmesi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Eylül 2016, 4(30): 1-19
 • Ferreira T., Almeida H.A., Bártolo B.J., Campbell I., Addıtıve Manufacturıng In Jewellery Desıgn, Proceedings of the ASME 2012 11th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis ESDA2012, 2012 July 2-4, Nantes, France
 • Yap, Y. L., Yeong, W.Y., Additive Manufacture Of Fashion And Jewellery Products: A Mini Review, Virtual and Physical Prototyping, 2014, 9(3): 195–201
 • Ağar H. , Prototipleme Teknolojilerinin Ürün Tasarımına Etkileri (Yüksek Lisans Tezi) , Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı Endüstri Ürünleri Tasarımı, Ocak 2008
 • Çelik İ. , Karakoç F. , Çakır M. Cemal, Duysak A. , Hızlı Prototipleme Teknolojileri Ve Uygulama Alanları, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Ağustos 2013, Sayı 31: 53-70
 • http://www.3ddt.com.tr/tr/uygulamalar/yasam-tarzi-urunleri/mucevher-ve-saat/3d-yazici-ile-mucevher-ve-saat-uretimi 09.02.2018’de erişildi.
 • Apak S. , Farklı Hızlı Prototipleme Cihazlarında Üretilen Parçaların Üretim Zamanı Ve Maliyet Açısından Karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2010
 • https://tr.pinterest.com/pin/739505201286908250/ 26.02.2018 tarihinde erişildi.
 • http://bassilcreations.com.au/why-go-with-custom-handmade-rings/ 26.02.2018 tarihinde erişildi.
 • http://www.turkcadcam.net/rapor/autofab/appl-jewelry.html 03.03.2018 tarihinde erişildi.
 • https://hist-materialer-og-energi.wikispaces.com/Stereolitografi 02.03.2018 tarihinde erişildi.
 • http://3d-labs.de/mjm/?lang=en , 13.02.2018’de erişildi.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6690-5270
Author: Ceren KİRAZ (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Hüseyin Kürşad SEZER
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8566-3433
Author: İsmail ŞAHİN
Country: Turkey


Bibtex @research article { ij3dptdi424855, journal = {International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry}, issn = {2602-3350}, address = {KERİM ÇETİNKAYA}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {46 - 58}, doi = {}, title = {KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE 3B BASKI TASARIM ÖZGÜRLÜĞÜNDEN FAYDALANMAYA İLİŞKİN BİR PERSPEKTİF}, key = {cite}, author = {KİRAZ, Ceren and SEZER, Hüseyin Kürşad and ŞAHİN, İsmail} }
APA KİRAZ, C , SEZER, H , ŞAHİN, İ . (2018). KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE 3B BASKI TASARIM ÖZGÜRLÜĞÜNDEN FAYDALANMAYA İLİŞKİN BİR PERSPEKTİF. International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 2 (2), 46-58. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ij3dptdi/issue/38540/424855
MLA KİRAZ, C , SEZER, H , ŞAHİN, İ . "KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE 3B BASKI TASARIM ÖZGÜRLÜĞÜNDEN FAYDALANMAYA İLİŞKİN BİR PERSPEKTİF". International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry 2 (2018): 46-58 <http://dergipark.org.tr/ij3dptdi/issue/38540/424855>
Chicago KİRAZ, C , SEZER, H , ŞAHİN, İ . "KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE 3B BASKI TASARIM ÖZGÜRLÜĞÜNDEN FAYDALANMAYA İLİŞKİN BİR PERSPEKTİF". International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry 2 (2018): 46-58
RIS TY - JOUR T1 - KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE 3B BASKI TASARIM ÖZGÜRLÜĞÜNDEN FAYDALANMAYA İLİŞKİN BİR PERSPEKTİF AU - Ceren KİRAZ , Hüseyin Kürşad SEZER , İsmail ŞAHİN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 58 VL - 2 IS - 2 SN - 2602-3350- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE 3B BASKI TASARIM ÖZGÜRLÜĞÜNDEN FAYDALANMAYA İLİŞKİN BİR PERSPEKTİF %A Ceren KİRAZ , Hüseyin Kürşad SEZER , İsmail ŞAHİN %T KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE 3B BASKI TASARIM ÖZGÜRLÜĞÜNDEN FAYDALANMAYA İLİŞKİN BİR PERSPEKTİF %D 2018 %J International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry %P 2602-3350- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD KİRAZ, Ceren , SEZER, Hüseyin Kürşad , ŞAHİN, İsmail . "KUYUMCULUK SEKTÖRÜNDE 3B BASKI TASARIM ÖZGÜRLÜĞÜNDEN FAYDALANMAYA İLİŞKİN BİR PERSPEKTİF". International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry 2 / 2 (July 2018): 46-58.