Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 76 - 87 2018-07-27

TOPOLOJİK NESNELERİN FDM YÖNTEMİYLE ÜRETİMİ

Seher Demir [1] , Hüseyin Kürşad Sezer [2] , Veysel Özdemir [3]

111 472

Görselleştirme her zaman matematiğin zihinde canlandırılmasında önemli bir bileşen olmuştur. Soyut yapısından dolayı zor anlaşılan matematik, çakıl taşları, abaküsler, grafikler, diyagramlar ve çeşitli geometrik şekil ya da modeller yardımı ile yıllar boyunca daha anlaşılır hale getirilmek istenmiştir. Bu yardımcı elemanlar ile insan, dış dünya ile soyut kavramlar arasında ilişki kurabilmektedir. Cebirsel yapıların geometrik ifadelerle sunulması, öğrencilere bir fiziksel modelden hareketle mantıki teorinin nasıl kurulduğunu göstermeye yardımcı olmaktadır. 3 Boyutlu (3B) Baskı Teknolojisi, matematiğin ispatlarını görselleştirmeye yardımcı olan yeni bir yöntem olarak görülmektedir. Bu teknoloji normal üretim yöntemleriyle üretilemeyecek topolojik nesnelerin şimdiye kadar olduğundan daha erişilebilir olmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada, 3B baskı teknolojilerinden FDM yöntemi incelenmiş ve topoloji hakkında genel bilgiler ile birlikte örnek bir çalışma olarak Klein Şişesinin bu yöntemle üretim süreçlerinde karşılaşılan duruma özel problemler ele alınmıştır.
FDM, Ergiyik Biriktirme Modelleme, Klein Şişesi, Topoloji
 • http://hlavolam.maweb.eu/three-dimensions-too-many-or-too-little Son Erişim Tarihi: 02.03.2018
 • “Boyut”, Güncel Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a9c0d148c58d4.82545069 Son Erişim Tarihi: 02.03.2018
 • http://mathforum.org/mathimages/index.php/Tesseract Son Erişim Tarihi: 02.03.2018
 • http://zacharydillon.net/3d-shadows/ Son Erişim Tarihi: 02.03.2018
 • https://bathsheba.com/math/borromean Son Erişim Tarihi: 02.03.2018
 • https://bathsheba.com/math/120cell/ Son Erişim Tarihi: 02.03.2018
 • https://bathsheba.com/math/gyroid Son Erişim Tarihi: 02.03.2018
 • https://bathsheba.com/math/ Son Erişim Tarihi: 02.03.2018
 • Hart G., Creating a Mathematical Museum on Your Desk Mathematical Intelligencer, 27, No 4, Winter, 2005
 • http://www.georgehart.com/rp/10-3.html Son Erişim Tarihi: 02.03.2018
 • http://www.georgehart.com/rp/chiral-2-layer-sphere.html Son Erişim Tarihi: 02.03.2018
 • http://www.georgehart.com/rp/rp.html] Son Erişim Tarihi: 02.03.2018
 • http://www.georgehart.com/rp/rp.html Son Erişim Tarihi: 02.03.2018
 • http://www.3dprintmath.com/about Son Erişim Tarihi: 02.03.2018
 • https://www.shapeways.com/shops/henryseg Son Erişim Tarihi: 02.03.2018
 • Prof. Dr. İsmet KARACA Topoloji Ders Notları, Ege Üniversitesi,2013
 • http://www.map.mpim-bonn.mpg.de/2-manifolds Son Erişim Tarihi: 02.03.2018
 • https://plus.maths.org/content/os/issue26/features/mathart/index Son Erişim Tarihi: 02.03.2018
 • Shahrabi M., Javadi M., Selection of Rapid Prototyping Process Using Combined AHP and TOPSIS Methodology, International Journal of Information Science and System, 2014, 3(1): 15-22 ISSN: 2168-5754
 • Çelik, İ.,Karakoç, F.,Çakır,M.C., Duysak, A., Hızlı Prototipleme Teknolojileri Ve Uygulama Alanları, Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilim Enstitüsü Dergisi, 2013
 • https://www.dddrop.com/fdm-technology/ Son Erişim Tarihi: 02.03.2018
 • Durgun,İ.,Başaran, D. FDM Katmanlı Üretim Teknolojisinin Araç Geliştirme Sürecindeki Uygulamaları, 5.Otomotiv Teknolojileri Kongresi, 2010, BURSA
 • http://www.stratasys.com/3d-printers/idea-series/uprint-se-plus Son Erişim Tarihi: 01.03.2018
 • İpek S, Doğru Mesh Üretiminin Çözüm Üzerindeki Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011, s11-13
 • Yrd. Doç. Dr. H.Kürşad SEZER, Hızlı Prototipleme ve Tersine Mühendislik Ders Notları, Gazi Üniversitesi, 2017
 • http://www.meccanismocomplesso.org/en/check-stl-files-3d-printing/ Son Erişim Tarihi: 05.03.2018
 • http://www.materialise.com/en/blog/10-basic-3d-model-repair-functions-every-data-prepper-should-know- part-1 Son Erişim Tarihi: 05.03.2018
 • https://cloud.materialise.com/tools/model-repair Son Erişim Tarihi: 05.03.2018
 • http://www.carima.com/wp-content/uploads/2017/04/Magicsforcarima_User_Guide_en.pdf Son Erişim Tarihi: 05.03.2018
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Articles
Authors

Author: Seher Demir (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Hüseyin Kürşad Sezer
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Author: Veysel Özdemir
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Bibtex @conference paper { ij3dptdi427325, journal = {International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry}, issn = {2602-3350}, address = {KERİM ÇETİNKAYA}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {76 - 87}, doi = {}, title = {TOPOLOJİK NESNELERİN FDM YÖNTEMİYLE ÜRETİMİ}, key = {cite}, author = {Demir, Seher and Sezer, Hüseyin Kürşad and Özdemir, Veysel} }
APA Demir, S , Sezer, H , Özdemir, V . (2018). TOPOLOJİK NESNELERİN FDM YÖNTEMİYLE ÜRETİMİ. International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, 2 (2), 76-87. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ij3dptdi/issue/38540/427325
MLA Demir, S , Sezer, H , Özdemir, V . "TOPOLOJİK NESNELERİN FDM YÖNTEMİYLE ÜRETİMİ". International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry 2 (2018): 76-87 <http://dergipark.org.tr/ij3dptdi/issue/38540/427325>
Chicago Demir, S , Sezer, H , Özdemir, V . "TOPOLOJİK NESNELERİN FDM YÖNTEMİYLE ÜRETİMİ". International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry 2 (2018): 76-87
RIS TY - JOUR T1 - TOPOLOJİK NESNELERİN FDM YÖNTEMİYLE ÜRETİMİ AU - Seher Demir , Hüseyin Kürşad Sezer , Veysel Özdemir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 87 VL - 2 IS - 2 SN - 2602-3350- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry TOPOLOJİK NESNELERİN FDM YÖNTEMİYLE ÜRETİMİ %A Seher Demir , Hüseyin Kürşad Sezer , Veysel Özdemir %T TOPOLOJİK NESNELERİN FDM YÖNTEMİYLE ÜRETİMİ %D 2018 %J International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry %P 2602-3350- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Demir, Seher , Sezer, Hüseyin Kürşad , Özdemir, Veysel . "TOPOLOJİK NESNELERİN FDM YÖNTEMİYLE ÜRETİMİ". International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry 2 / 2 (July 2018): 76-87.