Author Guidelines

Dergiye gönderilecek makale ve kitap incelemelerinde, Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır. 

 

Ana başlık 16 punto Türkçe, 14 Punto İngilizce ve koyu (bold); “Öz” ve “Abstract” başlıkları 12 punto ve koyu (bold); öz ve abstract 12 punto olmalıdır. Ana metin 10 Punto ve iki yana hizalı (justify) verilmelidir.

 

Temel başlıklar tamamen büyük harflerle ve koyu (bold); alt başlıklar ilk harfleri büyük olacak şekilde ve sonraki alt başlıklar ise, sadece ilk harfi büyük ve italik olacak şekilde verilmelidir. İstenildiği kadar alt başlık kullanılabilir. Tüm başlıklar 12 Punto olmalıdır.

 

Çalışmada, giriş, ana metin ve sonuç bölümlerine yer verilmelidir. Çalışma ile ilgili, 3-6 arası anahtar kelime/keywords verilmelidir.


Soldan ve üstten 3; sağdan ve alttan ise 2,5 boşluk bırakılmalıdır.


Uluslararası Sanat Kültür ve İletişim Dergisi, dipnotlu ya da dipnotsuz kaynak gösterimi yöntemlerinin her ikisini de benimsemektedir.

Dipnotsuz kaynak gösterimi Paragraf içerisinde kaynak göstermek isteyen yazarlar, sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan APA formatını kullanmalıdır. Bu yöntemle ilgili detaylı bilgi için http://www.apastyle.org sitesine müracaat edilebilir. 

Dipnotlu kaynak gösterimi Dipnotlu kaynak gösteriminde akademik çevrelerde genel kabul gören şartlara uymak esastır.

Bütün makaleler, Turn-it in intihal tespit programı ile taranmaktadır.