Author Guidelines

1.   Dergiye makaleler sistem üzerinden gönderilmelidir. Sistem üzerinden gönderi yapabilmeniz için öncelikle IJAL'e kayıtlı olmanız gerekir. Sistemde kaydınız yoksa öncelikle 'yazar'  rolünde kaydınızı gerçekleştiriniz.  Kaydolduktan sonra 'Makale gönder' menüsünden giriş yaparak  gönderi işlemine başlanabilir.    

2. Dergiye gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

3. Çalışmalar APA’6 Publication Manual (http://www.apa.org) yayın biçimine  uygun olarak hazırlanmalıdır.

4. Çalışmalar Türkçe ya da İngilizce olarak yazılabilir. Makalenin her biri 250 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmış Öz (Abstract’ı, örnek yayın kalıbında yer aldığı biçimde verilmelidir. Yazının başlığı kısa olmalı ve 15 sözcüğü geçmemelidir. Ayrıca 5 – 7 arasında Anahtar Sözcükler (Key Words) verilmelidir.

5. Dergiye gönderilen çalışmalar üzerinde yazar veya yazarlara ait hiç bir ifade yer almamalıdır.

6. Araştırma makalelerinde problem giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü sırasıyla yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri izlemelidir. Deneme-derleme türü makalelerdeki bölüm başlıkları ise içeriğe uygun olarak belirlenmelidir.

7. Çalışmalar herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından desteklenmişse, bu kurum veya kuruluş çalışmada dipnot olarak belirtilmelidir

8. Çalışmalar aşağıda belirtilen şablonuna uygun olarak hazırlanmış olması ve yazar isim ve adresleri makale metnine yazılmaksızın sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

10- Yazarlarımızın başvuru yapmadan önce Makale formatı  ,  Yazım kurallarını  okumaları ve Başvuru Videosu'nuizlemeleri önerilmektedir.