Year 2016, Volume 1, Issue 1, Pages 24 - 35 2016-06-30

ANALYZING TEVFİK FİKRET’S POEMS ON HIS VIEWS ABOUT RELIGION AND COUNTRY
TEVFİK FİKRET’İN VATANİ ve DİNÎ KONULU ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Asuman KIRÇİÇEK [1]

204 562

Literature is a science that has to be considered with a political and social background. Tevfik Fikret who was a poet in the Servet-i Fünun Period, often made use of the arguments and features of this period in his poems. By using themes of the contradiction between reality and imagination, pessimism, escapology etc., the poet is known to have employed distinctive images and vocabularies in his poems.

In this study, Tevfik Fikret’s thematically categorized poems which include patriotic and religious elements will be examined. The effects of political issues and their results on his character during the period and how they were exerted in the poems considering patriotic and religious peculiarities will be explained in detail.

Edebiyat, siyasi ve sosyal arka planla değerlendirilmesi gereken bir bilimdir. Servet-i Fünûn dönemi şairlerinden olan Tevfik Fikret, bu dönemin gerektirdiği argümanları şiirinde sıklıkla kullanır. Hayalhakikat çatışması, kötümserlik, kaçış vb. birçok temayı şiirinde kullanan şair, kullandığı farklı imge yapısı, kelime hazinesi ile de dikkatleri üzerinde toplar.

Bu çalışmada Fikret’in tema açısından sınıflandırılmış olan şiirlerinden vatani ve dinî konulu şiirleri üzerinde bir inceleme yapılmıştır. Yaşadığı dönemdeki siyasi arka planın karakteri üzerinde yarattığı etki neticesinde vücuda getirdiği vatani ve dinî konulu şiirlerde nasıl etkilerin görüldüğü ifade edilmiştir.

  • DEVELLİOĞLU, Ferit, (2004), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara.
  • ERSOY, Mehmet Akif, (2007), Safahat, Elips Kitap, 1. Baskı, Ankara.
  • KANTER, M. Fatih, (2015), ‘’Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Kimlik İnşası, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:11, Tevfik Fikret Özel Sayısı, s.273-281.
  • KAPLAN, Mehmet, (2014), Tevfik Fikret Devir-Şahsiyet-Eser, Dergah Yayınları, İstanbul.
  • ŞAHİN, Seval, (2002), ‘’Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Renk Belirten Kelimelerin Kullanılması Üzerine Bir İnceleme ve Değerlendirilmesi’’, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
  • UÇMAN Abdullah -AKAY Hasan, (2007), Rübâb-ı Şikeste, Çağrı Yayınları, İstanbul.
  • ULUDAĞ, Mehmet Emin, (2013), ‘’ Düş Kırıklığı Bağlamında Tevfik Fikret ve Vatan’’, Turkish Studies, Ankara, p.2685-2695
  • PARLATIR İsmail - ÇETİN Nurullah, (2004), Tevfik Fikret Bütün Şiirleri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Asuman KIRÇİÇEK

Bibtex @art and literature { ijar339146, journal = {Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-215X}, address = {Hakan ARIDEMİR}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {24 - 35}, doi = {}, title = {TEVFİK FİKRET’İN VATANİ ve DİNÎ KONULU ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {KIRÇİÇEK, Asuman} }
APA KIRÇİÇEK, A . (2016). TEVFİK FİKRET’İN VATANİ ve DİNÎ KONULU ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 24-35. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijar/issue/18460/339146
MLA KIRÇİÇEK, A . "TEVFİK FİKRET’İN VATANİ ve DİNÎ KONULU ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 1 (2016): 24-35 <http://dergipark.org.tr/ijar/issue/18460/339146>
Chicago KIRÇİÇEK, A . "TEVFİK FİKRET’İN VATANİ ve DİNÎ KONULU ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 1 (2016): 24-35
RIS TY - JOUR T1 - TEVFİK FİKRET’İN VATANİ ve DİNÎ KONULU ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME AU - Asuman KIRÇİÇEK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 35 VL - 1 IS - 1 SN - -2602-215X M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 INTERNATIONAL JOURNAL OF AFRO-EURASIAN RESEARCH TEVFİK FİKRET’İN VATANİ ve DİNÎ KONULU ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %A Asuman KIRÇİÇEK %T TEVFİK FİKRET’İN VATANİ ve DİNÎ KONULU ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME %D 2016 %J Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi %P -2602-215X %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD KIRÇİÇEK, Asuman . "TEVFİK FİKRET’İN VATANİ ve DİNÎ KONULU ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 1 / 1 (June 2016): 24-35.