Year 2017, Volume 2, Issue 4, Pages 33 - 51 2017-12-17

ÇED SÜRECİNİN PAYDAŞLARI AÇISINDAN ÇED YÖNETMELİĞİNİN İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ
CONTENT ANALYSIS OF EIA REGULATION FROM EIA PARTNERS’ PERSPECTIVE

Volkan TURAN [1]

104 746

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), “tahmin ve önleme” stratejisi izlenerek ekonomik gelişme ve çevrenin bağdaştırılmasında kullanılan en önemli çevre yönetim araçlarından biridir. Ülkemizde ilk kez 07.02.1993 tarihinde yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği, ortaya çıkan ihtiyaçlar ve Avrupa Birliğine uyum süreci içerisinde birçok kez değiştirilmiştir. Bu çalışmada, özellikle yerli ve yabancı yatırımcılara, Bakanlıkça yetki verilmiş kurum/kuruluşlara, ÇED uygulayıcılarına ve halka yani ÇED sürecinin “paydaşlarına” (taraflarına) uygulamada kolaylık sağlayacak çizelgeler ve yöntemler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Uygulamada olan ÇED yönetmeliği esas alınarak, ÇED sürecinin Türkiye’de etkin, verimli ve kaliteli yürütülebilmesi için olması/kullanılması gereken örnek “sıralı denetim dizelgeleri” örnekleri sürecin paydaşlarının kullanımına sunulmuştur.

EIA is one of the most important environment management tools used in economic progress and association of environment by following “prediction and monitoring” strategy. EIA regulation came in to force firstly on 07.02.1993 was changed many times according to immediate needs and within the frame of European Union access period. In this paper, it was aimed to develop charts and methods which make it easy in application especially for local and foreign investors, institutions and organizations authorised by Ministry, EIA implementers and public that is “shareholders” of EIA process. Based on present EIA regulation, necessary samples of “ordered control lists” were presented to partners of the process in order to make EIA process effective and productive in Turkey.

  • Çevre Ve Orman Bakanliği. (2006). Ulusal Çevre Stratejisi ve Eylem Planı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara, www.cevreorman.gov.tr: http://www.cevreorman.gov.tr/belgeler4/uces_tr, (14.11.2006).
  • Çevre Ve Şehircilik Bakanliği. (2014). Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, RG:25.11.2014/29186, www.mevzuat.gov.tr: www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20235&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Çevresel Etki, (15.06.2015).
  • Çevre Ve Şehircilik Bakanliği. (2017). Yönetmelikler, www.csb.gov.tr: http://www.csb.gov.tr/gm/ced/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=11223, (20.06.2017).
  • European Commission. (2001a). Guidance on EIA EIS Screening, Office for Official Publications of the European Communities, June, ISBN 92-894-1334-4, Luxembourg, www.europa.eu.int: http://www.europa.eu.int/comm/environment/eia/eia-guidelines/gscreening-fulltext.pdf, (05.02.2007).
  • European Commission. (2001c). Guidance on EIA EIS Rewiew, Office for Official Publications of the European Communities, June, ISBN 92-894-1336-0 02, Luxembourg, www.europa.eu.int: http://www.europa.eu.int/comm/environment/eia/eiaguidelines/g-review-fulltext.pdf, (05.02.2007).
  • European Commission. (2001b). Guidance on EIA EIS Scoping, Office for Official Publications of the European Communities, June, ISBN 92- 894-1335-2, Luxembourg, www.europa.eu.int: http://www.europa.eu.int/comm/environment/eia/eiaguidelines/g-scoping-fulltext.pdf, (05.02.2007).
  • Karataş E. M., & PİRİ, Ö., & Usta U., & Polat, F. (2013). Uluslararası ÇED Uygulamalarında Hastaneler, Irak/Basra 446 Yataklı Üniversite Hastane Projesi ÇED Raporu ve Atık Yönetimi Planlaması. Uluslararası ÇED Kongresi Bildiri Kitabı (57-66). ISBN 605-5294-14-4, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Ankara.
  • Keleş, R., & HamaMCI, C. (1997). Çevrebilim, İmge Kitabevi, Ankara.
  • Şengül, M. (2002). Türkiye’de ÇED ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin İçerik Çözümlemesi, Detay Yayıncılık, Ankara.
  • Turan, V. (2007). Türkiye’nin ÇED Uygulama Deneyimi Üzerine Bir Değerlendirme: 1993-2007. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı, Ankara.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Volkan TURAN (Primary Author)

Bibtex @research article { ijar367396, journal = {Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-215X}, address = {Hakan ARIDEMİR}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {33 - 51}, doi = {}, title = {ÇED SÜRECİNİN PAYDAŞLARI AÇISINDAN ÇED YÖNETMELİĞİNİN İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ}, key = {cite}, author = {TURAN, Volkan} }
APA TURAN, V . (2017). ÇED SÜRECİNİN PAYDAŞLARI AÇISINDAN ÇED YÖNETMELİĞİNİN İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 2 (4), 33-51. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijar/issue/33037/367396
MLA TURAN, V . "ÇED SÜRECİNİN PAYDAŞLARI AÇISINDAN ÇED YÖNETMELİĞİNİN İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 2 (2017): 33-51 <http://dergipark.org.tr/ijar/issue/33037/367396>
Chicago TURAN, V . "ÇED SÜRECİNİN PAYDAŞLARI AÇISINDAN ÇED YÖNETMELİĞİNİN İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 2 (2017): 33-51
RIS TY - JOUR T1 - ÇED SÜRECİNİN PAYDAŞLARI AÇISINDAN ÇED YÖNETMELİĞİNİN İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ AU - Volkan TURAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 51 VL - 2 IS - 4 SN - -2602-215X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 INTERNATIONAL JOURNAL OF AFRO-EURASIAN RESEARCH ÇED SÜRECİNİN PAYDAŞLARI AÇISINDAN ÇED YÖNETMELİĞİNİN İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ %A Volkan TURAN %T ÇED SÜRECİNİN PAYDAŞLARI AÇISINDAN ÇED YÖNETMELİĞİNİN İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ %D 2017 %J Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi %P -2602-215X %V 2 %N 4 %R %U
ISNAD TURAN, Volkan . "ÇED SÜRECİNİN PAYDAŞLARI AÇISINDAN ÇED YÖNETMELİĞİNİN İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 2 / 4 (December 2017): 33-51.