Year 2017, Volume 2, Issue 4, Pages 142 - 149 2017-12-17

ENERJİ TÜKETİMİNİN SOSYO EKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: AFRİKA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
SOCIO ECONOMIC DETERMINANTS OF ENERGY CONSUMPTION: AN ANALYSIS ON AFRICAN COUNTRIES

Hüseyin ÖNDER [1]

161 344

Enerji tüketimi, özellikle enerji tüketiminde dışa bağımlılığı yüksek olan ülkeler açısından önem arz eden bir konudur. Çalışmanın amacı, Afrika ülkelerinde enerji tüketimini belirleyen sosyo-ekonomik etkenleri Panel Data Analizi kullanarak tahmin etmektir. Çalışmada Kuzey Afrika’nın 22 ülkesine ait 2000-2014 yılları arasını kapsayan 15 yıllık dönem, örneklem olarak alınmıştır. Eviews ve Stata programları kullanılarak gerçekleştirilen Panel Data Analizi sonucunda, enerji tüketimi üzerinde sadece elektriğe ulaşan nüfusun yüzdesinin, istatistiki olarak anlamlı çıktığı görülmüştür. Bu sonuç Afrika ülkelerinin henüz ekonomik gelişmenin altyapısını kurma aşamasında oldukları şeklinde yorumlanmıştır.

Energy consumption is a matter of particular importance for countries with high external dependence on energy consumption. The aim of the study is to estimate the socio-economic factors that determine energy consumption in African countries. Panel data analysis performed using Eviews and State programs showed that the percentage of population that reached only electricity on energy consumption was statistically significant. This result is interpreted as the fact that African countries are still in the process of establishing the infrastructure of economic development

 • Akinlo, E. A. (2008). Energy Consumption and Economic Growth: Evidence From 11 Sub-Sahara African Countries. Energy Economics, 30(5), 2391-2400.
 • Azam, M., Abdul, Q. K., Q., Z. E., A. G. (2016). Socio-Economic Determinants of Energy Consumption: An Empirical Survey for Greece. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 57(1), 1556-1567.
 • Çınar, S., Yılmazer, M. (2015). Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belirleyicileri ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(1), 55-78.
 • Eggoh, J. C., Bangake, C., Rault, C. (2011). Energy Consumption and Economic .Growth Revisited in African Countries. Energy Policy, 39(1), 7408-7421.
 • Ersoy, A. Y. (2012). OECD Ülkelerinde Ekonomik Büyüme Odaklı Enerji Tüketiminin Ekonometrik Modeli. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 339-356.
 • Ertuğrul, H. M. (2013). Türkiye’de Enerji Tüketimi GSYH İlişkisi: Dinam,k Bir Analiz. Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(25), 249-265.
 • Güvenek, B., Alptekin, V. (2010). Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisi: OECD Ülkelerine İlişkin Bir Panel Veri Analizi. Enerji, Piyasa ve Düzenleme Dergisi, 1(2), 172-193.
 • Huang, B.-N., Hwang, M. J., Yang, C. W. (2008). Causal Relationship Between Energy Consumption and GDP Growth Revisited: A Dynamic Panel Data Approach. Ecological Economics, 67(1), 41-54.
 • Korkmaz, T., Yıldız, B., Gökbulut, R. İ. (2010). FVFM’nin İMKB Ulusal 100 Endeksindeki Geçerliliğinin Panel Veri Analizi İle Test Edilmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 39(1), 95-105.
 • Usta, C. (2016). Türkiye’de Enerji Tüketimi Ekonomik Büyüme İlişkisinin Bölgesel Analizi. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 2(2), 181-201.
 • Wolde-Rufael, Y. (2009). Energy Consumption and Economic Growth: The Experience of African. Energy Economics, 31(1), 217-224.
 • Yanar, R., Kerimoğlu, G. (2011). Türkiye'de Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme ve Cari Açık İlişkisi. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3(2), 191-201.
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hüseyin ÖNDER (Primary Author)

Bibtex @research article { ijar367408, journal = {Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-215X}, address = {Hakan ARIDEMİR}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {142 - 149}, doi = {}, title = {ENERJİ TÜKETİMİNİN SOSYO EKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: AFRİKA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ}, key = {cite}, author = {ÖNDER, Hüseyin} }
APA ÖNDER, H . (2017). ENERJİ TÜKETİMİNİN SOSYO EKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: AFRİKA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 2 (4), 142-149. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijar/issue/33037/367408
MLA ÖNDER, H . "ENERJİ TÜKETİMİNİN SOSYO EKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: AFRİKA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 2 (2017): 142-149 <http://dergipark.org.tr/ijar/issue/33037/367408>
Chicago ÖNDER, H . "ENERJİ TÜKETİMİNİN SOSYO EKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: AFRİKA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 2 (2017): 142-149
RIS TY - JOUR T1 - ENERJİ TÜKETİMİNİN SOSYO EKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: AFRİKA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ AU - Hüseyin ÖNDER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 142 EP - 149 VL - 2 IS - 4 SN - -2602-215X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 INTERNATIONAL JOURNAL OF AFRO-EURASIAN RESEARCH ENERJİ TÜKETİMİNİN SOSYO EKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: AFRİKA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ %A Hüseyin ÖNDER %T ENERJİ TÜKETİMİNİN SOSYO EKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: AFRİKA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ %D 2017 %J Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi %P -2602-215X %V 2 %N 4 %R %U
ISNAD ÖNDER, Hüseyin . "ENERJİ TÜKETİMİNİN SOSYO EKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: AFRİKA ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 2 / 4 (December 2017): 142-149.