Year 2019, Volume 4, Issue 7, Pages 36 - 46 2019-01-31

SİGORTA SEKTÖRÜNÜN HAYAT DIŞI BRANŞININ FİNANSAL VE TEKNİK PERFORMANSLARININ ANALİZİ

İnci Merve ALTAN [1] , Murat YILDIRIM [2]

59 157

Sigorta sektörü, mikro bazda hasarların karşılanması, makro bazda finansal
piyasalara kaynak oluşturması açısından oldukça önemli bir sektördür. Bu nedenle sigorta
sektörünün finansal performansının belirlenmesi ihtiyacı duyulur. Bu çalışmanın amacı,
2012-2016 yılları arasında sigorta sektörünün hayat dışı branşına ait finansal
performansının entropi ağırlıklandırmalı TOPSIS (Technique for Order Preference by
Similarity to Ideal Solution) Yöntemi ile analizi ve değerlendirilmesidir. Sigorta sektörünün
mali tabloları diğer sektörlerden farklı olduğundan literatürde yapılan çalışmalardan farklı
olarak hem finansal oranlar hem de teknik oranlar ayrı ayrı kriter alınıp Entropi
Ağırlıklandırmalı TOPSIS yöntemi ile hayat dışı branşı için tek bir puana çevrilerek iki kriter
seti için başarılı ve başarısız olduğu yıllar sıralanmıştır. Çalışmanın sonucunda finansal ve
teknik oranlar için elde edilen finansal performans sıralamalarında %60 benzerlik elde
edilmiştir. Ayrıca en etkili finansal oran Aktif karlılık oranı, en etkili teknik oran ise Teknik
karlılık oranı olduğu belirlenmiştir.

The insurance sector is a very important sector for the economy

in terms of covering the micro-damages and creating resources for financial markets on

a macro basis. Therefore, the financial performance of the insurance sector needs to be

determined. The aim of this study is to analyze and evaluate the financial performance of

the non-life branch of the insurance sector in the period between 2012 and 2016 by using

Entropy Weighted TOPSIS (Technique for Order). Since the financial statements of the

insurance sector are different from other sectors, both financial ratios and technical ratios

are converted into a single score for the non-life branch by means of the TOPSIS method

with the Entropy Weighted (TOPSIS) method by taking the criteria separately, and the

years are successful and unsuccessful for the two set of criteria. As a result of the study,

60% similarity was obtained for the financial and technical ratios. In addition, the most

effective financial ratio is Asset profitability ratio and the most effective technical ratio is

Technical allowance ratio.

Finansal Performans, Sigorta Sektörü, Çok Kriterli Karar Verme, TOPSIS Yöntemi, Entropi Yöntemi
 • Akyüz, Y. ve Kaya, Z. (2013). “Türkiye’de Hayat Dışı ve Hayat/Emeklilik Sigorta Sektörünün Finansal Performans Analiz ve Değerlendirilmesi” Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 26, 355-370
 • Altan, İ.M. ve Yıldırım, M. (2018) “Sigorta Sektörünün Finansal Performansının Entropi Ağırlıklandırmalı TOPSIS Yöntemiyle Analizi ve Değerlendirilmesi” 3. Lisansüstü İşletme Sempozyumu, 285-290, Tokat
 • Başkaya, Z. ve Akar, C. (2005). “Sigorta Şirketlerinin Satış Performanslarının Veri Zarflama Analizi yöntemiyle Belirlenmesi”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İlke), 15, 38-51.
 • Başpınar, A. (2005). “Finansal Analiz Tekniklerinin Sigorta Şirketi Mali Tablolarına Uygulanması”, Maliye Dergisi, (149)
 • Bülbül, S. ve Köse, A. (2016). “Türk Sigorta Sektörünün Promethee Yöntemi İle Finansal Performans Analizi” M U İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 38 (1), 187-210
 • Çakır, S. (2016). “Türk Sigortacılık Sektöründe Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri (ÇKKV) ile Performans Ölçümü: BİST Uygulaması”, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (1), 127-147
 • Çiftçi, H. (2004). “Türk Sigorta Sektörünün Sorunları; Dea Analizi ile Türk Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Düzeylerinin Belirlenmesi” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 121-149
 • Elitaş, C., Eleren, A., Yıldız, F. ve Doğan, M. (2012). “Gri İlişkisel Analiz ile Sigorta Şirketlerinin Performanslarının Belirlenmesi”, 16. Finans Sempozyumu, 521-530, Erzurum
 • Köse, A. (2010). “Türk Sigorta Sektörü Hayat ve Emeklilik Şirketlerinin Etkinlik Analizi”, Akademik Araştırmalar Dergisi, 44, 85-100
 • Ömürbek, N. ve Mercan, Y. (2014). “İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleriyle Belirlenmesi” Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 237-266
 • Özcan, N. ve Ömürbek, A. (2016). “BIST’de İşlem Gören Sigorta Şirketlerinin Multimoora Yöntemiyle Performans Ölçümü”, International Journal of Business Economics and Management Perspectives, 1(2), 65-75
 • Perçin, S. ve Sönmez, Ö. (2018). “Bütünleşik Entropi Ağırlık ve TOPSIS Yöntemleri Kullanılarak Türk Sigorta Şirketlerinin Performansının Ölçülmesi” Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 565-582
 • Yıldırım, M, Altan, İ.M. ve Gemici, R. (2018). “Kurumsal Yönetim ile Finansal Performans Arasındaki İlişkinin Entropi Ağırlıklandırmalı TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi: BIST’te İşlem Gören Gıda ve İçecek Şirketlerinde Bir Araştırma”. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 11 (2), 130-152.
 • 2012-2016 “Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Raporu” Hazine Müsteşarlığı, https://www.hazine.gov.tr/sigortacilik-ve-ozel-emeklilik-raporlari (07.10.2018)
 • 2012-2016 “Sigortacılık Sektörü Piyasa Analiz Raporu” Hazine Müsteşarlığı, https://www.hazine.gov.tr/sigortacilik-ve-ozel-emeklilik-raporlari (07.10.2018)
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-6269-7726
Author: İnci Merve ALTAN (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8582-8365
Author: Murat YILDIRIM (Primary Author)
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 31, 2019

Bibtex @research article { ijar468391, journal = {Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-215X}, address = {Hakan ARIDEMİR}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {36 - 46}, doi = {}, title = {SİGORTA SEKTÖRÜNÜN HAYAT DIŞI BRANŞININ FİNANSAL VE TEKNİK PERFORMANSLARININ ANALİZİ}, key = {cite}, author = {ALTAN, İnci Merve and YILDIRIM, Murat} }
APA ALTAN, İ , YILDIRIM, M . (2019). SİGORTA SEKTÖRÜNÜN HAYAT DIŞI BRANŞININ FİNANSAL VE TEKNİK PERFORMANSLARININ ANALİZİ. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 4 (7), 36-46. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijar/issue/43278/468391
MLA ALTAN, İ , YILDIRIM, M . "SİGORTA SEKTÖRÜNÜN HAYAT DIŞI BRANŞININ FİNANSAL VE TEKNİK PERFORMANSLARININ ANALİZİ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 4 (2019): 36-46 <http://dergipark.org.tr/ijar/issue/43278/468391>
Chicago ALTAN, İ , YILDIRIM, M . "SİGORTA SEKTÖRÜNÜN HAYAT DIŞI BRANŞININ FİNANSAL VE TEKNİK PERFORMANSLARININ ANALİZİ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 4 (2019): 36-46
RIS TY - JOUR T1 - SİGORTA SEKTÖRÜNÜN HAYAT DIŞI BRANŞININ FİNANSAL VE TEKNİK PERFORMANSLARININ ANALİZİ AU - İnci Merve ALTAN , Murat YILDIRIM Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 46 VL - 4 IS - 7 SN - -2602-215X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 INTERNATIONAL JOURNAL OF AFRO-EURASIAN RESEARCH SİGORTA SEKTÖRÜNÜN HAYAT DIŞI BRANŞININ FİNANSAL VE TEKNİK PERFORMANSLARININ ANALİZİ %A İnci Merve ALTAN , Murat YILDIRIM %T SİGORTA SEKTÖRÜNÜN HAYAT DIŞI BRANŞININ FİNANSAL VE TEKNİK PERFORMANSLARININ ANALİZİ %D 2019 %J Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi %P -2602-215X %V 4 %N 7 %R %U
ISNAD ALTAN, İnci Merve , YILDIRIM, Murat . "SİGORTA SEKTÖRÜNÜN HAYAT DIŞI BRANŞININ FİNANSAL VE TEKNİK PERFORMANSLARININ ANALİZİ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 4 / 7 (January 2019): 36-46.
AMA ALTAN İ , YILDIRIM M . SİGORTA SEKTÖRÜNÜN HAYAT DIŞI BRANŞININ FİNANSAL VE TEKNİK PERFORMANSLARININ ANALİZİ. IJAR. 2019; 4(7): 36-46.
Vancouver ALTAN İ , YILDIRIM M . SİGORTA SEKTÖRÜNÜN HAYAT DIŞI BRANŞININ FİNANSAL VE TEKNİK PERFORMANSLARININ ANALİZİ. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(7): 46-36.