Year 2019, Volume 4, Issue 7, Pages 230 - 236 2019-01-31

A VIEW TO THE PROBLEM “FOLKLORE AND ISLAM” IN THE ARCHAIC-MYTHOLOGY THINKING CONTEXT
“FOLKLOR VE İSLAM” PROBLEMİNE ARKAİK-MİTOLOJİ DÜŞÜNCE KONTEKSİNDE BAKIŞ

Galib SAYILOV [1]

35 61

The problem of “Folklore and Islam” covers the complex issues,

especially the methodological approaches as the research theme. The materialist and

idealist approaches in this area deny one another. As the religion and folklore - both are

of public consciousness, the philosophical approach to them is always actual. Mythology

is considered the first stage in the history of public consciousness. Many of the forms of

consciousness are developing through the division of mythological consciousness.

Religion and folklore are transformed into the forms of independent historical

consciousness by actual membership in mythological consciousness. Mythology and

religion are inseparable phenomena, and they confirm the truth of the same creation in

both diachronically-historical and synchronous stages. Folklore is a concept of public

consciousness like mythology and religion. Religion is closely linked to folklore, such as

the ideology of creation, its outlook and the social-cultural system of behavior.

Revelation is the divine-canonical phenomenon. The propagation of the revelation texts

by oral verbalism constitutes the level of folklore

“Folklor ve İslam” sorunu, araştırma konusu gibi karmaşık sorunları, özellikle de metodolojik yaklaşımları kapsar. Bu alandaki materyalist ve idealist yaklaşımlar birbirini reddeder. Din ve folklor - her ikisi de kamu bilinci olduğu için onlara felsefi yaklaşımda her zaman günceldir. Mitoloji, halk bilincinin tarihinde ilk aşama olarak kabul edilir. Mitolojik bilincin parçalanması ile ondan bir çok bilinç biçimleri gelişir. Din ve folklor da mitolojik bilinçten güncel değişme uğrayarak bağımsız tarihsel bilinç biçimlerine dönüşür.Mitoloji ve din birbirinden ayrılmaz fenomenlerdir ve onlar hem diakronik-tarihi, hem de sinkronik düzlemde aynı  yaratılış gerçeğini kabul ederler. Folklor da mitoloji ve din gibi bir halk bilinci kavramıdır. Din, yaratılış ideolojisi, bakış açısı ve sosyal-kültürel davranış sistemi gibi folklor ile yakından bağlantılıdır. Vahiy dinleri, ilahi-kanonik olaylardır. Vahiy metinlerinin sözlü anlatımla tebliği  onun folklor düzeyini oluşturur.

  • 1. Mehdiyev N., Orta Çağ Azerbaycan Kültürünün Bazı Etnik Esasları, Azerbaycan filololojisi Sorunları, 2. Yayını, Bakü, 1984, s. 236-241
  • 2. Rzasoy S., Nizami “Yeddi Güzül”i Metninde Modellşen Dünya ve Semiotik Mifoloji Fonksiyonlu İsimler, Genç Edebiyatçıların Respublika Konferansı (tezisler), Bakü, “İlm”, 1992, s. 50-51
  • 3. Rzasoy S., Şüurun İnkişaf Merhaleleri: Mitoloji ve Tarihi Bilinç, Azerbaycan Şifahi Halk Edebiyatına Dair Tetkikler, XLI kitap, Bakü, “İlm ve Tahsil”, 2013, s. 168-2014. Введение в философию, В 2-х частях, Часть 1, Москва, 1989, c. 291 5. Гуревич А.Я., Категории средневековой культуры, Москва: Наука, 1984, c. 350
  • 6. Иванов Вяч. Вс., Топоров В.Н., Славянские языковые моделирующие семиотические системы (древний период), Москва, Наука, 1965,c. 246
  • 7. Леви-Строс К., Структурная антропология, Москва, Глав. Ред Вост. Лит., 1985, c.536
  • 8. Стеблин-Каменский М.И., Миф, Ленинград, Наука, 1976, c.121
  • 9. Элиаде М., Аспекты мифа, Москва, Академический проект, 2001. c. 240
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Author: Galib SAYILOV (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 31, 2019

Bibtex @research article { ijar506371, journal = {Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-215X}, address = {Hakan ARIDEMİR}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {230 - 236}, doi = {}, title = {“FOLKLOR VE İSLAM” PROBLEMİNE ARKAİK-MİTOLOJİ DÜŞÜNCE KONTEKSİNDE BAKIŞ}, key = {cite}, author = {SAYILOV, Galib} }
APA SAYILOV, G . (2019). “FOLKLOR VE İSLAM” PROBLEMİNE ARKAİK-MİTOLOJİ DÜŞÜNCE KONTEKSİNDE BAKIŞ. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, 4 (7), 230-236. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijar/issue/43278/506371
MLA SAYILOV, G . "“FOLKLOR VE İSLAM” PROBLEMİNE ARKAİK-MİTOLOJİ DÜŞÜNCE KONTEKSİNDE BAKIŞ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 4 (2019): 230-236 <http://dergipark.org.tr/ijar/issue/43278/506371>
Chicago SAYILOV, G . "“FOLKLOR VE İSLAM” PROBLEMİNE ARKAİK-MİTOLOJİ DÜŞÜNCE KONTEKSİNDE BAKIŞ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 4 (2019): 230-236
RIS TY - JOUR T1 - “FOLKLOR VE İSLAM” PROBLEMİNE ARKAİK-MİTOLOJİ DÜŞÜNCE KONTEKSİNDE BAKIŞ AU - Galib SAYILOV Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 230 EP - 236 VL - 4 IS - 7 SN - -2602-215X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 INTERNATIONAL JOURNAL OF AFRO-EURASIAN RESEARCH “FOLKLOR VE İSLAM” PROBLEMİNE ARKAİK-MİTOLOJİ DÜŞÜNCE KONTEKSİNDE BAKIŞ %A Galib SAYILOV %T “FOLKLOR VE İSLAM” PROBLEMİNE ARKAİK-MİTOLOJİ DÜŞÜNCE KONTEKSİNDE BAKIŞ %D 2019 %J Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi %P -2602-215X %V 4 %N 7 %R %U
ISNAD SAYILOV, Galib . "“FOLKLOR VE İSLAM” PROBLEMİNE ARKAİK-MİTOLOJİ DÜŞÜNCE KONTEKSİNDE BAKIŞ". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 4 / 7 (January 2019): 230-236.
AMA SAYILOV G . “FOLKLOR VE İSLAM” PROBLEMİNE ARKAİK-MİTOLOJİ DÜŞÜNCE KONTEKSİNDE BAKIŞ. IJAR. 2019; 4(7): 230-236.
Vancouver SAYILOV G . “FOLKLOR VE İSLAM” PROBLEMİNE ARKAİK-MİTOLOJİ DÜŞÜNCE KONTEKSİNDE BAKIŞ. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(7): 236-230.