International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences
Cover Image
e-ISSN 2149-8245 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Bolu Abant Izzet Baysal University |

     International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS), Horticulture, Plant Protection, Biosystem Engineering (Agricultural Structures and Irrigation, Agriculture Machinery and Technologies Engineering), Agricultural Economics, Field Crops, Agricultural Biotechnology, Soil Science and Plant Nutrition, Wildlife Ecology and Management and Animal Science fields;  the original articles created out of the studies which are carried out upon all agricultural fields and their compilation of up-to-date subjects are published as well. The journal does not publish review articles.  The publication language is both English and Turkish. Also, the journal is with International peer-reviewed journal status.


The journal is an international peer-reviewed indexed by TR Index, CAB Abstract, CAB Direct, DOAJ, CrossRef, Scientific Indexing Services, Google Scholar, CiteFactor and Cosmos.

---------------------------------------------------------------------------------

Note: The authors have to check the articles against the plagiarism with the "iThenticate Plagiarism Detection" software before the manuscript submit. Except for the references section, the similarity index in the search will have to be below 20%. It is mandatory that the iThenticate software be provided in the report when the article is being recorded on the manuscript submit.


It is mandatory to enter the ORCID information of the author(s) in the manuscript submission system for articles submitted since the year 2018.


88x31.png


International Journal of Agriculture and Wildlife Science is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Generic License.

International Journal of Agricultural and Wildlife Sciences

e-ISSN 2149-8245 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Bolu Abant Izzet Baysal University |
Cover Image

27.615

33.630

     International Journal of Agriculture and Wildlife Science (IJAWS), Horticulture, Plant Protection, Biosystem Engineering (Agricultural Structures and Irrigation, Agriculture Machinery and Technologies Engineering), Agricultural Economics, Field Crops, Agricultural Biotechnology, Soil Science and Plant Nutrition, Wildlife Ecology and Management and Animal Science fields;  the original articles created out of the studies which are carried out upon all agricultural fields and their compilation of up-to-date subjects are published as well. The journal does not publish review articles.  The publication language is both English and Turkish. Also, the journal is with International peer-reviewed journal status.


The journal is an international peer-reviewed indexed by TR Index, CAB Abstract, CAB Direct, DOAJ, CrossRef, Scientific Indexing Services, Google Scholar, CiteFactor and Cosmos.

---------------------------------------------------------------------------------

Note: The authors have to check the articles against the plagiarism with the "iThenticate Plagiarism Detection" software before the manuscript submit. Except for the references section, the similarity index in the search will have to be below 20%. It is mandatory that the iThenticate software be provided in the report when the article is being recorded on the manuscript submit.


It is mandatory to enter the ORCID information of the author(s) in the manuscript submission system for articles submitted since the year 2018.


88x31.png


International Journal of Agriculture and Wildlife Science is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Generic License.

Volume 4 - Issue 2 - Dec 2019
 1. Organik Kestane Kabağı Yetiştiriciliğinde Farklı Budama Uygulamalarının Verim ve Kalite Üzerine Etkisi
  Pages 143 - 148
  Harun Özer, Aysun Pekşen
 2. Marulda Bitkisel Özellikler, Bazı Kalite Özellikleri ve Besin Elementleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
  Pages 149 - 160
  Beyhan Kibar
 3. Narda (Punica granatum L.) Yeni Nesil Dizileme Teknolojisi Kullanılarak SSR Markırlarının Geliştirilmesi
  Pages 161 - 167
  Özhan Şimşek, Dicle Dönmez, Burhanettin İmrak, Ahsen Işık Özgüven, Yıldız Aka Kaçar
 4. Klorofil Floresan Metodu ile Ayrılan Farklı Olgunluk Dönemlerindeki Biber Tohumlarında Canlılık Parametrelerinin Tespiti
  Pages 168 - 177
  Burcu Begüm Kenanoğlu, Havva Dinler
 5. Orta Karadeniz Bölgesi’nden Toplanan Kaldırayak (Trachystemon orientalis (L.) G. Don.) Genotiplerinin Morfolojik Karakterizasyonu
  Pages 178 - 186
  Mehtap Özbakır Özer, Beyhan Kibar
 6. Bolu İli Patates Üretim Alanlarında Bitki Paraziti Nematodların Belirlenmesi
  Pages 187 - 192
  Mustafa İmren
 7. Kışlık Buğday Genotiplerinin Türkiye’ de Kök Çürüklüğü Etmeni Fusarium culmorum’a Karşı Dayanıklılığı’nın Belirlenmesi
  Pages 193 - 202
  Gül Erginbaş Orakcı, Alexey Morgounov, Abdelfattah Adnan Dababat
 8. A Survey of Public Opinion about Entomophagy in Erciyes University
  Pages 203 - 208
  Ebubekir Yüksel, Ramazan Canhilal
 9. Bahçeli Bir Konut Örneğinde Yağmur Suyu Hasadı
  Pages 209 - 215
  Melike Yalılı Kılıç, Merve Nur Abuş
 10. Farklı Nem İçeriklerindeki Siyez Buğdayı Tohumlarının Karbondioksit Değişimleri ve Bazı Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 216 - 223
  Hakan Kibar
 11. Bursa Bölgesinde Faaliyet Gösteren Üç Adet Broyler İşletmesinin Karbon Ayak İzinin Tahminlenmesi
  Pages 224 - 230
  İlker Kılıç, Büşra Yaylı, Aydın Elekberov
 12. Tıbbi Adaçayı (Salvia officinalis L.)’nda Uçucu Yağ Oranı ve Kompozisyonu Üzerine Ontogenetik Varyabilitenin Etkisi
  Pages 231 - 236
  Nimet Katar, Duran Katar, Doğan Aydın, Murat Olgun
 13. Tuzlu-Alkali Meralarda Yaygın Olarak Yetişen Çorak Çimi (Puccinellia distans) ve Sahil Ayrığı (Aeluropus littoralis) Bitkilerinin Farklı Gelişme Dönemlerindeki Besin İçeriklerinin Belirlenmesi
  Pages 237 - 246
  Süleyman Temel
 14. Tuz Stresinin Sorgum×Sudanotu Melezinde Çimlenme ve Fide Gelişim Özelliklerine Etkisi
  Pages 247 - 252
  Ayşe Özge Şimşek Soysal, Gürkan Demirkol, Özlem Önal Aşçı, Yeliz Kaşko Arıcı, Zeki Acar, Nuri Yılmaz
 15. Aydın İlinde Yetiştirilen Bazı Buğday Çeşitlerinin Tane Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Pages 253 - 260
  Kübra Benli, Yakup Onur Koca
 16. Fasulye Tohumunun Biyofortifikasyonu için Mineral İçerik Vasyasyonlarının Değerlendirilmesi
  Pages 261 - 269
  Mehmet Zahit Yeken, Hacer Akpolat, Tolga Karaköy, Vahdettin Çiftçi
 17. Baklagillerde Kök, Nodül Oluşumu ve Azot Fiksasyonu Üzerine Bazı Küresel İklim Değişikliği Parametrelerinin Etkisi
  Pages 270 - 278
  İlkay Yavaş, Aydın Ünay