Editor-in-Chief
Name: Doç. Dr. Hakan KİBAR
E-mail: ijawseditor@ibu.edu.tr
Address:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bolu


Technical Contact
Name: Araş. Gör. Mehmet Zahit YEKEN
E-mail: mehmetyeken@ibu.edu.tr
Address:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Bolu