Year 2018, Volume 2, Issue 3, Pages 126 - 138 2018-12-26

FİNANSAL FAIR-PLAY KRİTERLERİNE UYUM SÜRECİ FUTBOL KULUPLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARINDA MANİPÜLATİF EYLEMLERİ TETİKLER Mİ?

Salih TUTAR [1]

57 295

Futbol sektörü, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada hızla büyüyen ve ticarileşme gösteren bir endüstriye dönüşmüştür. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği(UEFA), futbolun doğasını koruyarak, finansal sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla, “UEFA Kriterleri” olarak bilinen standartları yayınlamıştır. “Finansal Fair-Play” kriterleri, UEFA’ nın mali kriterlerini oluşturmaktadır. Futbolun saha dışına taşması, başka sektörlerle entegre olması ve ticari kaygıların hızlıca artması, tüm dünyada futbol sektörünün etik dışı büyümesine neden olmaktadır. Avrupa kıtasında finansal fair-play kriterlerini, birçok futbol kulübü karşılayamamakta ve bu bağlamda her yıl UEFA yaptırımlarına maruz kalmaktadırlar. Bu yaptırımlar kulüplerin beklenmedik büyük gelir kayıpları yaşamasına neden olmaktadır. Bütçe dışı maddi kayıplara giren kulüpler, finansal açıdan likidite sıkıntısı yaşamakta, dolayısıyla, kulüpler bundan sonra oluşabilecek yaptırımları engellemek adına, çeşitli önlemler almakta veya yeni bir bütçe yapılanması yoluna başvurmaktadırlar. Bu durum, futbol kulüplerimizin muhasebe sistemlerinin ürettiği finansal raporların yeniden gözden geçirilmesinin gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Çalışmada, bu yaptırımlardan kaçınmak amacıyla kulüplerin muhasebe uygulamalarında manipüle eylemlerin olma olasılığı “Hile Üçgeni Kriterleri” baz alınarak araştırılmıştır.

Finansal Fair-Play, Finansal Raporlama, Hile Denetimi
 • Acet, Mehmet, Sporda Saldırganlık ve Şiddet, Morpa Yayınevi, İstanbul, 2005
 • Arık MB (2008). “Futbol ve Televizyon Bağı: Simbiyoz Beslenme” İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi.
 • Bozkurt, Nejat(2009). İşletmelerin Kara Deliği Hile Çalışan Hileleri. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Cressey, D. R. and Sutherland, E. H. ( 1960 ) Principles of Criminology. Philadelphia: Lippincott .
 • Cressey , D . R . ( 1950 ) The criminal violation of fi nancial trust . American Sociological Review 15 (6) .
 • Duğan Ömür (2006), Spor Yöneticilerinin Etik Kod Analizi: Ölçek Geliştirme Çalışması, Celal Bayar Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi.
 • Ekinci Sabahattin, Finansal Fair Play Türkiye Uygulamaları, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2013,
 • http://www.hkicpa.org.hk/file/media/section6_standards/standards/sas600.pdf
 • Karabınar Selahattin, Akyel Nermin, Hileler Ve Muhasebe Denetimindeki Yeri, 1. Uluslar arası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi, 2009
 • Mieritz, Jeppe Grunnet & Helde, Einar Marsteen (2014), UEFA Financial Fair Play - A legal and economic analysis of UEFA’s Financial Fair Play Regulations’ effect on the competition in European football, Copenhagen Business School, Denmark
 • Orejan Jaime, Football/Soccer: History and Tactics. Jefferson, NC: McFarland, 2011.
 • Sodemann Christoffer (2012), The UEFA Financial Fair Play Regulations - And its effect on Danish football clubs, Cand. Soc. Creative Business Processes, Copenhagen Business Schooli Denmark
 • TFF, “UEFA Kulüp Lisansı ve Mali Fair Play- Kulüp İzleme Süreci İçin El Kitabı”, Cilt 3, 2011,
 • UEFA Resmi Sitesi, (http://www.uefa.org/protecting-the-game/clup-licensing-and-financial-fair-play/index.html
 • UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, 2015
 • Vona, L. W. (2008). Fraud Risk Assessment, John Wiley&Sons Inc, New Jersey.
Primary Language en
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1248-6234
Author: Salih TUTAR (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 26, 2018

Bibtex @research article { ijemi467958, journal = {International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries}, issn = {}, eissn = {2602-3970}, address = {Himmet KARADAL}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {126 - 138}, doi = {}, title = {FİNANSAL FAIR-PLAY KRİTERLERİNE UYUM SÜRECİ FUTBOL KULUPLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARINDA MANİPÜLATİF EYLEMLERİ TETİKLER Mİ?}, key = {cite}, author = {TUTAR, Salih} }
APA TUTAR, S . (2018). FİNANSAL FAIR-PLAY KRİTERLERİNE UYUM SÜRECİ FUTBOL KULUPLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARINDA MANİPÜLATİF EYLEMLERİ TETİKLER Mİ?. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 2 (3), 126-138. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijemi/issue/39142/467958
MLA TUTAR, S . "FİNANSAL FAIR-PLAY KRİTERLERİNE UYUM SÜRECİ FUTBOL KULUPLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARINDA MANİPÜLATİF EYLEMLERİ TETİKLER Mİ?". International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries 2 (2018): 126-138 <http://dergipark.org.tr/ijemi/issue/39142/467958>
Chicago TUTAR, S . "FİNANSAL FAIR-PLAY KRİTERLERİNE UYUM SÜRECİ FUTBOL KULUPLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARINDA MANİPÜLATİF EYLEMLERİ TETİKLER Mİ?". International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries 2 (2018): 126-138
RIS TY - JOUR T1 - FİNANSAL FAIR-PLAY KRİTERLERİNE UYUM SÜRECİ FUTBOL KULUPLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARINDA MANİPÜLATİF EYLEMLERİ TETİKLER Mİ? AU - Salih TUTAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries JF - Journal JO - JOR SP - 126 EP - 138 VL - 2 IS - 3 SN - -2602-3970 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries FİNANSAL FAIR-PLAY KRİTERLERİNE UYUM SÜRECİ FUTBOL KULUPLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARINDA MANİPÜLATİF EYLEMLERİ TETİKLER Mİ? %A Salih TUTAR %T FİNANSAL FAIR-PLAY KRİTERLERİNE UYUM SÜRECİ FUTBOL KULUPLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARINDA MANİPÜLATİF EYLEMLERİ TETİKLER Mİ? %D 2018 %J International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries %P -2602-3970 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD TUTAR, Salih . "FİNANSAL FAIR-PLAY KRİTERLERİNE UYUM SÜRECİ FUTBOL KULUPLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARINDA MANİPÜLATİF EYLEMLERİ TETİKLER Mİ?". International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries 2 / 3 (December 2018): 126-138.
AMA TUTAR S . FİNANSAL FAIR-PLAY KRİTERLERİNE UYUM SÜRECİ FUTBOL KULUPLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARINDA MANİPÜLATİF EYLEMLERİ TETİKLER Mİ?. Turkish and English. 2018; 2(3): 126-138.
Vancouver TUTAR S . FİNANSAL FAIR-PLAY KRİTERLERİNE UYUM SÜRECİ FUTBOL KULUPLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARINDA MANİPÜLATİF EYLEMLERİ TETİKLER Mİ?. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries. 2018; 2(3): 138-126.