Year 2019, Volume 2, Issue 1, Pages 11 - 26 2019-01-15

TRADITIONAL ECOLOGICAL ECONOMICS APPROACHES
GELENEKSEL EKOLOJİK İKTİSAT YAKLAŞIMLARI

Nadir EROĞLU [1] , Armağan CANAN [2]

73 210

Ecological economics is able to cooperate with many different areas as a way of dealing with phenomena or able to get help from the methods of other branches of science. Therefore, the many approaches using different methods are welcomed in ecological economics. Although this situation prevents the emergence of certain methods in ecological economics, ecological economics exists in this way. In this study, ecological economics approaches which are affected by mainstream economics are discussed. The relations between these approaches and development, sustainability, importance of technology in sustainability and nature are examined.

Ekolojik iktisat, olguları ele alış biçimi gereği birçok farklı alanla işbirliği yapabilmekte veya farklı bilim dallarının yöntemlerini kullanabilmektedir. Bu sebeple ekolojik iktisat altında birçok farklı yöntemi benimseyen yaklaşım kullanılmaktadır. Bu durum ekolojik iktisat yöntemi olarak belli başlı yöntemlerin ortaya çıkmasını engellese de, ekolojik iktisat bu sayede var olmaktadır. Bu çalışmada ana akım iktisat öğretisinden etkilenen ekolojik iktisat yaklaşımları ele alınmakta; bu yaklaşımların kalkınma, sürdürülebilirlik, teknolojinin sürdürülebilirlikteki yeri ve doğa ile ilişkileri incelenmektedir.

 • Acaroğlu, İrem, (1966), Toplum Kalkınması - Teori ve Uygulanması, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları, Ankara.
 • Alstine, James Van, Eric Neumayer, (2008), The Environmental Kuznets Curve, Handbook On Trade and The Environment, Ed. Kevin P. Gallagher, Edward Elgar Publishing, London.
 • Andreoni, Valeria, Stefano Galmarini, (2013), On The Increase of Socil Capital In Degrowth Economy, Procedia - Social and Behavioral Sciences, pp.64-72.
 • Ashworth, William, (1995), The Economy of Nature: Rethinking The Connections Between Ecology and Economics, Houghton Mifflin Company, New York.
 • Aslan, Funda, (2010), İktisadi Büyümenin Ekolojik Sınırları ve Kalkınmanın Sürdürülebilirliği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Ankara.
 • Barlas, Nükhet, (2013), Küresel Krizlerden Sürdürülebilir Topluma - Çağımızın Çevre Sorunları, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul.
 • Bouzaher, Aziz, Şebnem Şahin, Erinç Yeldan, (2012), Greening Turkey's Economy: A General Equilibrium Investigation of Environmental Policies For Sustained Growth, United Nations Conference on "Sustainable Development", June 20-22, Rio de Janeiro, Brazil.
 • Burkett, Paul, (2008), Marksizm ve Ekolojik İktisat - Kızıl ve Yeşil Bir Ekonomi Politiğe Doğru, Çev. Ertan Günçiner, Yordam Kitap, İstanbul.
 • Burkett, Paul, (2003), Ecology and Marx's Vision of Communism, Socialism and Democracy, Vol.17, No.2, pp.41-72, Somerville, USA.
 • Burkett, Paul, (2006), Total Factor Productivity: An Ecological- Economic Critique, Organization & Environment, pp.171-190, Thousand Oaks, USA.
 • Dawe, Nil K., Kenneth L. Ryan, (2003), The Faulty Three-legged-stool Model of Sutainable Development, Conservaiton Biology, Vol.17, No.5, pp.1458-1460, MA, USA.
 • Engels, Friedrich, Karl Marx, (2014), Serbest Ticaret Sorunu Üzerine, Çev. Ekrem Ekici, Fehmi Ünsalan, Kansu Yıldırım, Önder Kulak, Özgül Yıldızer, Rana Aydıner, Serhat Celal Birdal, Yüksel Tarım, Notabene Yayınları, Ankara.
 • Foster, John Bellamy, (2012), Marksist Ekoloji, Çev. Barış Baysal, Kalkedon Yayınları, İstanbul.
 • Gorz, Andre, (1993), Kapitalizm, Sosyalizm ve Ekoloji, Çev. Işık Ergüden, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Gorz, Andre, (2014), Yaşadığımız Sefalet - Kurtuluş Reçeteleri, Çev. Nilgün Tutal, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Hahnel, Robin, (2012), The Growth Imperative: Beyond Amusing Conclusions, Review of Radical Political Economics, 24.05.2012, pp.24-41, Arlington, USA.
 • Hahnel, Robin, (2014), Yeşil İktisat - Ekolojik Krize Karşı Koymak, Çev. Nuri Ersoy, Pınar Ertör, Melis Gülboy, Akgün İlhan, Ali K. Saysel, BGST Yayınları, İstanbul.
 • Hornborg, Alf, (2014), Ecological Economics, Marxism and Technological Progress: Some Explorations of The Conceptual Foundations of Theories of Ecologically Unequal Exchange, Ecological Economics, No.105, pp.11-18.
 • Kılıç, Selim, (2012), Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışının Ekonomik Boyutuna Ekolojik Bir Yaklaşım, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No.47, pp.201-226, İstanbul, Turkey.
 • Konak, Nahide, (2010), Çevre Sosyolojisi: Kavramsal ve Teorik Gelişmeler, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, No.24, pp.271-283, Konya, Turkey.
 • Lıntott, John, (1998), Beyond The Economics Of More: The Place Of Consumption In Ecological Economics, Ecological Economics, No.25, pp.239-248, USA.
 • Meadows, Donella, Jorgen Randers, Dennis Maedows , (2004), Limits To Growth - The 30 Year Update, Chelsea Green Publishing, Vermont.
 • Perelman, Lewis J., (1976) The Global Mind: Beyond The Limits Of Growth, Mason/Charter Publications, New York.
 • Renner, Michael, (2012), Making The Green Economy Work For Everybody, Moving Toward Sustainable Prosperity by Worldwatch Institute, pp.3-21.
 • Ropke, Inge, (2005), Trend In The Development Of Ecological Economics From The Late 1980s to The Early 2000s, Ecological Economics, No.55, pp.262-290, USA.
 • Schumacher, Ernst Friedrich, (2010), Küçük Güzeldir - Önceliği İnsana Veren Bir Ekonomi Anlayışı, Çev. Osman Çetin Deniztekin, Varlık Yayınları, İstanbul.
 • Sezgin, Zeynep, (2012), Ecological Modernization: A Viable Option For A Sustainable Future?, Marmara Journal Of European Studies, Vol.20, No.1, pp.219-245, İstanbul, Turkey.
 • Stern, David I., (2004), The Rise and Fall Of The Environmental Kuznets Curve, World Development, Vol.32, No.8, pp.1419-1439.
 • Sweeney, Sean, (2015), İklim Değişikliği ve Büyük Eylemsizlik - Yeni Sendika Perspektifleri, Çev.Gonca Şahin, Sivil ve Ekolojik Haklar Derneği, İstanbul.
 • Şengül, Mihriban, (2008), Türkiye'de Kamu Yönetiminde Neoliberal Dönüşümün Çevresel Sonuçları, Memleket, Siyaset, Yönetim, Vol.3, No.6, pp.67-87, Ankara, Turkey.
 • Tanuro, Daniel, (2011), Yeşil Kapitalizm İmkansızdır, Çev. Volkan Yalçıntoklu, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, İstanbul.
 • Vester, Frederic, (1997), Ekolojinin Anlamı - Evrendeki Bütünsellik Ağının Kavranması, Çev. Aydın Arıtan, Arıtan Yayınevi, İstanbul.
 • Wikipedia, Jevons's Paradox, https://en.wikipedia.org/wiki/Jevons's_paradox, (Erişim Tarihi: 24.12.2016).
 • Wood, Ellen Meiksins, (2007), Kapitalizmin Arkaik Kültürü - Eski Rejimler ve Modern Devletler Üstüne Tarihsel Bir Deneme, Çev. Oya Köymen, Yordam Kitap, İstanbul.
 • Yandle, Bruce, Maya Vijayaraghavan, Madhusudan Bhattarai, (2002), The Environmental Kuznets Curve - Aprimer, PERC Research Study, Vol.2, No.1, pp.1-22, USA.
 • Yaşgül, Yaşar Serhat, (2014), Yeni Kalkınmacı Devlet ve Sosyal Politika: Etkin bir Sağlık Politikası, Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar, Ed. Ahmet Faruk Aysan ve Devrim Dumludağ, İmge Kitabevi, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary, Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Nadir EROĞLU
Institution: Marmara University
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1893-8681
Author: Armağan CANAN (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 15, 2019

APA EROĞLU, N , CANAN, A . (2019). GELENEKSEL EKOLOJİK İKTİSAT YAKLAŞIMLARI. Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2 (1), 11-26. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijephss/issue/41544/501540