Year 2013, Volume 4, Issue 1, Pages 31 - 38 2013-03-01

A Model For Common Courses In Higher Education: Web Based Student Grouping Software (Example Of Akdeniz University)
Yükseköğretimde Ortak Dersler Eğitim Modeli: Web Tabanlı Derslik Yerleştirme Yazılımı (Akdeniz Üniversitesi Örneği)

Okan ORAL [1] , Evren SEZGIN [2] , Firat YUCEL [3] , Mehmet TOPAKCI [4]

204 415

Today, the necessity of widespread using in all areas of informatics and to gain basic skills for the use of information technologies has increased the importance of these courses. In this study, an education model developed for all undergraduate and college freshmen students who are taking compulsory computer courses at Akdeniz University. In this education model, computer usage and knowledge level of each students are measured by “a proficiency exam”. Homogeneous classes are established by distributing students into groups according to their success rates. Approximately 3000 students take these lessons in every term. These lessons are organized online. Thus, loss of time at the beginning of each semester is prevented and costs arising from the documentation are reduced. In addition, academic staff and laboratories assigned to lessons are reduced.
Günümüzde bilişimin her alanda kullanımının yaygınlaşması, bilgi teknolojilerinin kullanımına yönelik temel becerilerin kazandırılması gerekliliği, verilen bu derslerin önemini arttırmıştır. Bu çalışmada Akdeniz Üniversitesi’nde tüm lisans ve önlisans bölüm/programlarında ortak bilgisayar derslerini almakta olan birinci sınıf öğrencileri için bir eğitim modeli geliştirilmiştir. Bu eğitim modelinde her bir öğrencinin bilgisayar bilme ve kullanma seviyesi yarıyıl başında yapılan “Sorumluluk Kaldırma Sınavı” ile ölçülmüştür. Öğrenciler başarı oranlarına göre kurlara ayrılarak homojen sınıflar elde edilmiştir. Yaklaşık olarak her dönemde 3000 civarında öğrencinin aldığı bu derslerin web üzerinden organizasyonunun sağlanması, her eğitim öğretim yarıyılı başlangıcında yaşanan zaman kaybını önlemiş, dokümantasyondan kaynaklanan maliyetleri azaltmıştır. Ayrıca derslere tanımlanan akademik personel sayısı ile laboratuar sayısı azalarak teknolojinin sağladığı etkinlik oluşturulmuştur.
  • Aksal, A. F. (2011). Bilgisayar teknolojilerinin kullanımında etik ve karşılaşılan sorunlar, Eğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi, 2 (3).
  • Çetin, H., Ünal, Ö. F. (2011). Bilişim teknolojileri temelli stratejik planlama: eğitim sektörüne yönelik bir model önerisi, Bilişim Teknolojileri Dergisi, 4(3).
  • Harmanşah, C., Seylan, N., Sözeri, V., Önal, A. (2011). Web tabanlı derslik yerleştirme sistemi, Türkiye'de İnternet Konferansı (Inet-tr 11).
  • Kartal, G., Yıldız, S., İnelmen, E. (2005). Bilişim teknolojilerinin yüksek öğretimde kullanımı: BT destekli bir öğretim modeli, Akademik Bilişim 2005.
  • Sezgin, E., Yücel, F., Oral, O., Kasalak, T.F., Akbunar, Ş., Uyar, R. (2010). Temel bilgisayar derslerinin içerik ve gerekliliği açısından değerlendirilmesi (Akdeniz Üniversitesi örneği), International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2010), Konya. Tecim, V., Gökşen, Y. (2012). Bilişim teknolojilerinin üniversitelerde etkin kullanımı üzerine bir çalışma, Journal of Yasar University, 4(14), 2237-2256.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Okan ORAL

Author: Evren SEZGIN

Author: Firat YUCEL

Author: Mehmet TOPAKCI

Dates

Publication Date: March 1, 2013

Bibtex @ { ijers105652, journal = {International Journal of Educational Researchers}, issn = {1308-9501}, eissn = {1308-9501}, address = {Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği}, year = {2013}, volume = {4}, pages = {31 - 38}, doi = {}, title = {Yükseköğretimde Ortak Dersler Eğitim Modeli: Web Tabanlı Derslik Yerleştirme Yazılımı (Akdeniz Üniversitesi Örneği)}, key = {cite}, author = {ORAL, Okan and SEZGIN, Evren and YUCEL, Firat and TOPAKCI, Mehmet} }
APA ORAL, O , SEZGIN, E , YUCEL, F , TOPAKCI, M . (2013). Yükseköğretimde Ortak Dersler Eğitim Modeli: Web Tabanlı Derslik Yerleştirme Yazılımı (Akdeniz Üniversitesi Örneği). International Journal of Educational Researchers, 4 (1), 31-38. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijers/issue/8496/105652
MLA ORAL, O , SEZGIN, E , YUCEL, F , TOPAKCI, M . "Yükseköğretimde Ortak Dersler Eğitim Modeli: Web Tabanlı Derslik Yerleştirme Yazılımı (Akdeniz Üniversitesi Örneği)". International Journal of Educational Researchers 4 (2013): 31-38 <http://dergipark.org.tr/ijers/issue/8496/105652>
Chicago ORAL, O , SEZGIN, E , YUCEL, F , TOPAKCI, M . "Yükseköğretimde Ortak Dersler Eğitim Modeli: Web Tabanlı Derslik Yerleştirme Yazılımı (Akdeniz Üniversitesi Örneği)". International Journal of Educational Researchers 4 (2013): 31-38
RIS TY - JOUR T1 - Yükseköğretimde Ortak Dersler Eğitim Modeli: Web Tabanlı Derslik Yerleştirme Yazılımı (Akdeniz Üniversitesi Örneği) AU - Okan ORAL , Evren SEZGIN , Firat YUCEL , Mehmet TOPAKCI Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - International Journal of Educational Researchers JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 38 VL - 4 IS - 1 SN - 1308-9501-1308-9501 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Educational Researchers Yükseköğretimde Ortak Dersler Eğitim Modeli: Web Tabanlı Derslik Yerleştirme Yazılımı (Akdeniz Üniversitesi Örneği) %A Okan ORAL , Evren SEZGIN , Firat YUCEL , Mehmet TOPAKCI %T Yükseköğretimde Ortak Dersler Eğitim Modeli: Web Tabanlı Derslik Yerleştirme Yazılımı (Akdeniz Üniversitesi Örneği) %D 2013 %J International Journal of Educational Researchers %P 1308-9501-1308-9501 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD ORAL, Okan , SEZGIN, Evren , YUCEL, Firat , TOPAKCI, Mehmet . "Yükseköğretimde Ortak Dersler Eğitim Modeli: Web Tabanlı Derslik Yerleştirme Yazılımı (Akdeniz Üniversitesi Örneği)". International Journal of Educational Researchers 4 / 1 (March 2013): 31-38.
AMA ORAL O , SEZGIN E , YUCEL F , TOPAKCI M . Yükseköğretimde Ortak Dersler Eğitim Modeli: Web Tabanlı Derslik Yerleştirme Yazılımı (Akdeniz Üniversitesi Örneği). International Journal of Educational Researchers. 2013; 4(1): 31-38.
Vancouver ORAL O , SEZGIN E , YUCEL F , TOPAKCI M . Yükseköğretimde Ortak Dersler Eğitim Modeli: Web Tabanlı Derslik Yerleştirme Yazılımı (Akdeniz Üniversitesi Örneği). International Journal of Educational Researchers. 2013; 4(1): 38-31.