Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 58 - 69 2018-12-28

3. TURİZM ŞÛRASI KARARLARININ TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE 3RD TOURISM COUNCIL DECISIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF TOURISM PLANNING AND POLICY

Tuna Batuhan [1]

29 138

Turizm alanında ortaya çıkan gelişmelerin, değişimlerin ve gelecek beklentilerinin tüm paydaşların katılımıyla ele alındığı; tutarlı, bütüncül ve etkin stratejilerin değerlendirildiği bir platform olan Turizm Şûrası, turizm sektörünün mevcut durumunun değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik ulusal bir turizm politikasının oluşturulabilmesi hedefine ulaşmada önemli bir yol haritası niteliğindedir. İkinci Turizm Şûrası’nın gerçekleştirildiği 2002’den bu yana yaşanan gelişmeler, turizm sektöründe yeni strateji ve vizyonların etkin ve tutarlı politikalarla hayata geçirilmesini gerekli kılmıştır. Bu amaçla, turizmle ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile turizm meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve araştırmacıların katıldığı 3. Turizm Şûrası kapsamında, toplam 333 üyeden oluşan 13 Komisyon oluşturulmuştur. Bu çalışmada, 3. Turizm Şûrası komisyon raporlarının bütünü ele alınarak, her bir komisyonun sorun tespitleri ve tavsiye kararları turizm planlaması ve politikası oluşturulması bağlamında analiz edilmiştir. Oluşturulan komisyonlardan turizm politikalarının belirlenmesi ve planlama faaliyetlerinde öncelikli öneme sahip olan “Çevre, Planlama ve Altyapı Komisyonu”, “Turizm Politikaları Komisyonu” ve “Yerel Yönetimler ve Turizm Komisyonu” ayrıntılı olarak incelenmiştir.

The developments, changes and future expectations that emerged in the field of tourism are handled with the participation of all stakeholders; The Tourism Council, a platform for evaluating coherent, holistic and effective strategies, is an important road map for evaluating the current situation of the tourism sector and achieving the goal of creating a national tourism policy for the future. The developments experienced since 2002, when the Second Tourism Council was implemented, necessitated that new strategies and visions in the tourism sector be passed on with effective and consistent policies. For this purpose, 13 commissions consisting of 333 members were formed within the scope of the 3rd Tourism Department, which was attended by representatives of public institutions and organizations related to tourism, tourism professional organizations, non-governmental organizations and researchers. In this study, the whole of the 3rd Tourism Council reports were analyzed and the problem identifications and recommendations of each commission were analyzed in the context of tourism planning and policy formulation.  The "Environment, Planning and Infrastructure Commission", "Tourism Policy Commission" and "Local Administrations and Tourism Commission", which have priorities in the determination of tourism policies and planning activities, have been examined in detail from the established commissions.

  • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2018a). Şûra Hakkında. http://turizmsurasi.kulturturizm.gov.tr/TR,169845/sura-hakkinda.html Erişim tarihi: 3 Nisan 2018.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2018b). Turizm Politikaları Komisyonu Sonuç Raporu. http://turizmsurasi.kulturturizm.gov.tr/TR,204570/turizm-politikalari-komisyonu-sonuc-raporu.html Erişim tarihi: 3 Nisan 2018.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2018c). Çevre-Planlama-Altyapı Komisyonu Sonuç Raporu. http://turizmsurasi.kulturturizm.gov.tr/TR,204577/cevre-planlama-altyapi-komisyonu-sonuc-raporu.html Erişim tarihi: 3 Nisan 2018.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2018d). Yerel Yönetimler ve Turizm Komisyonu Sonuç Raporu. http://turizmsurasi.kulturturizm.gov.tr/TR,204584/yerel-yonetimler-ve-turizm-komisyonu-sonuc-raporu.html Erişim tarihi: 3 Nisan 2018.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2002). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü. http://www.tanitma.gov.tr/TR,191456/turizm-tarihinde-bir-kesit.html Erişim tarihi: 10 Haziran 2018.
  • Morgil, O. (2002). II. Turizm Şûrası Alt Komisyon Raporları Genel Kurul Görüşmeleri ve II. Turizm Şûrası Kararları, 12-14 Nisan 2002, Ankara, s. 97.
  • Sönmeyen Ateş. (1998). .C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü. http://www.tanitma.gov.tr/TR,191456/turizm-tarihinde-bir-kesit.html Erişim tarihi: 10 Temmuz 2018.
  • Turizm Bakanlığı. (2002). II. Turizm Şûrası Alt Komisyon Raporları Genel Kurul Görüşmeleri ve II. Turizm Şûrası Kararları, 12-14 Nisan 2002, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Tuna Batuhan (Primary Author)
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ijgtr494012, journal = {Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-2745}, address = {Gülay BULGAN}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {58 - 69}, doi = {}, title = {3. TURİZM ŞÛRASI KARARLARININ TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Batuhan, Tuna} }
APA Batuhan, T . (2018). 3. TURİZM ŞÛRASI KARARLARININ TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 58-69. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijgtr/issue/42678/494012
MLA Batuhan, T . "3. TURİZM ŞÛRASI KARARLARININ TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ". Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (2018): 58-69 <http://dergipark.org.tr/ijgtr/issue/42678/494012>
Chicago Batuhan, T . "3. TURİZM ŞÛRASI KARARLARININ TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ". Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (2018): 58-69
RIS TY - JOUR T1 - 3. TURİZM ŞÛRASI KARARLARININ TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Tuna Batuhan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 58 EP - 69 VL - 2 IS - 2 SN - -2587-2745 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Global Tourism Research 3. TURİZM ŞÛRASI KARARLARININ TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Tuna Batuhan %T 3. TURİZM ŞÛRASI KARARLARININ TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2587-2745 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Batuhan, Tuna . "3. TURİZM ŞÛRASI KARARLARININ TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ". Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi 2 / 2 (December 2018): 58-69.