Year 2016, Volume 2, Issue 1, Pages 67 - 87 2016-03-01

Bir Finansman Modeli Olarak Mudârabe’nin Faizsiz Bankacılıkta Etkin Şekilde Kullanılması Sürecinde Sivil Toplum Örgütlerinin Aktif Rol Üstlenmesi
NGOs' Active Roles in the Process of Using Mudaraba as Financing Model in Interest-free Banking

M. Salih KUMAŞ [1] , Elman ABDULLAYEV [2]

147 554

Konvansiyonel bankacılığın maddi refahın adaletli şekilde dağıtılması ve sürdürülebilir bir ekonomik canlılığın sağlanması noktasında yeterince başarılı olamadığı artık kabul edilen bir gerçektir. Şu anki haliyle İslam bankacılığının faizci bankacılığa ciddi bir alternatif olabilmesi ise uzak görülmektedir. Bunun için İslam bankacılığının etkin finansman yöntemleri geliştirmesi gerekmektedir. İslamî bankacılığın ciddi bir alternatif olmasının önündeki en büyük engel ise onun murâbaha, icâre ve sukûk gibi, eşyaya dayalı finans yöntemlerine sıkışıp kalmasıdır. İslamî bankacılığın ruhuna ve tarihi gelişimine daha uygun olmasına rağmen mudârabe gibi güvene dayalı finansman yöntemlerinin hemen hemen hiç uygulan(a)madığı görülmektedir. Mudârabe finans yönteminin önündeki en büyük engel ise güvenilir ve yetenekli girişimcilerin bulunamaması/yetiştirilememesidir. Bu bağlamda MÜSİAD, ASKON gibi sivil toplum örgütlerinin, tarihte çok sayıda örneğini gördüğümüz sivil toplum örgütleri gibi aktif bir rol oynayıp güvenilir/yetenekli girişimcilerin bulunması, yetiştirilmesi hatta bankalara karşı onlar adına bazı sorumluluklar üstlenmesi ve böylece İslam bankacılığının finansman yöntemlerinin çeşitlenmesine katkı sunmaları kanaatimizce mümkün olabilir. Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) bir nevi İslam bankacılığına entegre olması anlamına gelen bu sürecin üç aşamalı yürütülmesi mümkün olabilecektir. STK’ların bu süreçte üstlenebilecekleri roller, kolaydan zora, reelden ideale doğru şu şekilde sıralanabilir: 1- Güvenilir girişimcilerin bulunması/yetiştirilmesi sürecine dâhil olmak. 2- Finanse edilen girişimin faaliyetlerini takip edip İslamî banka ile paylaşmak. 3- Kâr-zarar sürecine dâhil olmak
Today, it is commonly accepted fact that conventional banking fails in the fair distribution of economic wealth and in the provision of sustainable economic development. It seems almost impossible for Islamic Banking to be a strong alternative to interest-based banking with its current practice. That is the reason why the alternative financing methods of Islamic Finance should be improved. In this context, the major obstacle for Islamic Banking to be an alternative to conventional counterpart is that it confines itself to murâbaha financing. Although the Mudaraba financing model suits better to the spirit of Islamic Banking and its historic advancement, it is observed that it is nearly not practiced or cannot be practiced. The reason behind this and major problem of Mudaraba model is having lack of enough entrepreneurs and not being able to raise them. In this sense, we believe that NGOs like MUSIAD and ASKON can contribute for the enhancement of the Islamic Banking as we have witnessed that many NGOs had considerable contributions by taking important roles in the past. This process which sort of means the integration of NGOs and Islamic Banking can be carried out in three stages.
Other ID JA75NR22AD
Journal Section Articles
Authors

Author: M. Salih KUMAŞ

Author: Elman ABDULLAYEV

Bibtex @ { ijisef313841, journal = {International Journal of Islamic Economics and Finance Studies}, issn = {2149-8393}, eissn = {2149-8407}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {67 - 87}, doi = {}, title = {NGOs' Active Roles in the Process of Using Mudaraba as Financing Model in Interest-free Banking}, key = {cite}, author = {KUMAŞ, M. Salih and ABDULLAYEV, Elman} }
APA KUMAŞ, M , ABDULLAYEV, E . (2016). NGOs' Active Roles in the Process of Using Mudaraba as Financing Model in Interest-free Banking. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 2 (1), 67-87. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijisef/issue/29331/313841
MLA KUMAŞ, M , ABDULLAYEV, E . "NGOs' Active Roles in the Process of Using Mudaraba as Financing Model in Interest-free Banking". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 2 (2016): 67-87 <http://dergipark.org.tr/ijisef/issue/29331/313841>
Chicago KUMAŞ, M , ABDULLAYEV, E . "NGOs' Active Roles in the Process of Using Mudaraba as Financing Model in Interest-free Banking". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 2 (2016): 67-87
RIS TY - JOUR T1 - NGOs' Active Roles in the Process of Using Mudaraba as Financing Model in Interest-free Banking AU - M. Salih KUMAŞ , Elman ABDULLAYEV Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - International Journal of Islamic Economics and Finance Studies JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 87 VL - 2 IS - 1 SN - 2149-8393-2149-8407 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Islamic Economics and Finance Studies NGOs' Active Roles in the Process of Using Mudaraba as Financing Model in Interest-free Banking %A M. Salih KUMAŞ , Elman ABDULLAYEV %T NGOs' Active Roles in the Process of Using Mudaraba as Financing Model in Interest-free Banking %D 2016 %J International Journal of Islamic Economics and Finance Studies %P 2149-8393-2149-8407 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD KUMAŞ, M. Salih , ABDULLAYEV, Elman . "NGOs' Active Roles in the Process of Using Mudaraba as Financing Model in Interest-free Banking". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 2 / 1 (March 2016): 67-87.