Year 2015, Volume 1, Issue 2, Pages 23 - 37 2015-07-01

İslami Bankalarda Likidite Riski Yönetimi: Türkiye’de Katılım Bankacılığı Üzerine Ampirik Bir Uygulama
Liquidity Risk Management in Islamic Banking: An Empirical Analysis on the Turkish Participation Banking

Gökhan IŞIL [1] , Nasıf ÖZKAN [2]

182 918

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyette bulunan dört katılım bankasının likitide riskini etkileyen faktörleri, 2006-2014 yılları arası üçer aylık veriler kullanılarak görünürde ilişkisiz regresyon (SUR) yöntemi ile tespit etmektir. Çalışmanın sonuçları, katılım bankalarının önceki dönem likidite riskinin (GAP ) ve kredi t-1 genişliğinin (KTV) likidite riski üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, geçmiş dönem finansman açığının toplam varlıklara oranının ve toplam kredilerin toplam varlıklar içindeki payının arttıkça, katılım bankaların likidite riskinin de artacağı anlamına gelmektedir. Öte yandan, analize dahil edilen diğer bankaya özgü (likit aktifler-LATV, sermaye yeterlilik rasyosu-SYR, aktif karlılığı- ROA ve banka büyüklüğü-LNTV) ve makroekonomik değişkenlerin (büyüme oranı-GSYH ve enflasyon oranı-ENF) katılım bankalarının tümümün likidite riskinin üzerinde etkisi olmadığı görülmektedir.
The aim of this study is to determine the factors that affect the liquidity risk of four participation banks operating in Turkey by using seemingly unrelated regression (SUR) method with quarterly data of 2006-2014. The results of the study indicate that previous period liquidity risk (GAPt-1) and credit expansion (KTV) of participation banks have an impact on liquidity risk. These results mean that, in case of the increase in the ratios of previous period financing gap to total assets and total credits to total assets will also increase the liquidity risk of participation banks. On the other hand, it seems that the other bank specific (liquid assets-LATV, capital adequacy ratio-SYR, return on assets-ROA and bank size-LNTV) and macroeconomic variables (growth rate-GSYH and inflation rate-ENF) included in the analysis have no effect on the liquidity risk of all participation banks
Other ID JA39KZ82JG
Journal Section Articles
Authors

Author: Gökhan IŞIL

Author: Nasıf ÖZKAN

Dates

Publication Date: July 1, 2015

Bibtex @ { ijisef313858, journal = {International Journal of Islamic Economics and Finance Studies}, issn = {2149-8393}, eissn = {2149-8407}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {23 - 37}, doi = {}, title = {Liquidity Risk Management in Islamic Banking: An Empirical Analysis on the Turkish Participation Banking}, key = {cite}, author = {IŞIL, Gökhan and ÖZKAN, Nasıf} }
APA IŞIL, G , ÖZKAN, N . (2015). Liquidity Risk Management in Islamic Banking: An Empirical Analysis on the Turkish Participation Banking. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1 (2), 23-37. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijisef/issue/29333/313858
MLA IŞIL, G , ÖZKAN, N . "Liquidity Risk Management in Islamic Banking: An Empirical Analysis on the Turkish Participation Banking". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1 (2015): 23-37 <http://dergipark.org.tr/ijisef/issue/29333/313858>
Chicago IŞIL, G , ÖZKAN, N . "Liquidity Risk Management in Islamic Banking: An Empirical Analysis on the Turkish Participation Banking". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1 (2015): 23-37
RIS TY - JOUR T1 - Liquidity Risk Management in Islamic Banking: An Empirical Analysis on the Turkish Participation Banking AU - Gökhan IŞIL , Nasıf ÖZKAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - International Journal of Islamic Economics and Finance Studies JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 37 VL - 1 IS - 2 SN - 2149-8393-2149-8407 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Islamic Economics and Finance Studies Liquidity Risk Management in Islamic Banking: An Empirical Analysis on the Turkish Participation Banking %A Gökhan IŞIL , Nasıf ÖZKAN %T Liquidity Risk Management in Islamic Banking: An Empirical Analysis on the Turkish Participation Banking %D 2015 %J International Journal of Islamic Economics and Finance Studies %P 2149-8393-2149-8407 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD IŞIL, Gökhan , ÖZKAN, Nasıf . "Liquidity Risk Management in Islamic Banking: An Empirical Analysis on the Turkish Participation Banking". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1 / 2 (July 2015): 23-37.
AMA IŞIL G , ÖZKAN N . Liquidity Risk Management in Islamic Banking: An Empirical Analysis on the Turkish Participation Banking. IJISEF. 2015; 1(2): 23-37.
Vancouver IŞIL G , ÖZKAN N . Liquidity Risk Management in Islamic Banking: An Empirical Analysis on the Turkish Participation Banking. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies. 2015; 1(2): 37-23.