Year 2015, Volume 1, Issue 2, Pages 141 - 160 2015-07-01

Tüketicilerin Helal Tüketim Davranışlarının Belirleyicileri: Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Bir Araştırma
Determinants of Halal Consumption Behavior of Consumers’: A Study with the Theory of Planned Behavior

Abdülkadir ÖZTÜRK [1] , Sima NART [2] , Remzi ALTUNIŞIK [3]

196 973

Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin helal kavramını nasıl algıladıkları ve tüketicilerin helal özellikli ürünleri satın alma davranışlarını incelemektir. Sosyal bilimlerde insan davranışlarını incelemede sıklıkla kullanılan Planlı Davranış Teorisi (PDT) çerçevesinde araştırma yürütülmüştür. Tüketicilerin helal ürünlere yönelik tutumları, çevrelerindeki insanların tepkileri ve algılanan davranışsal kontrolün davranışsal niyet ve fiili davranış üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Ayrıca tüketicilerin helal ürün kavramını nasıl tanımladıkları ve farklı ürün gruplarına göre bu tanımlamaların değişip değişmediği incelenmiştir. Bu amaçlar kapsamında helal tüketim ile ilgili sosyal medya üzerinde oluşturulmuş bir grubun üyelerine yönelik online olarak bir anket hazırlanmış ve gerekli veriler toplanmıştır. 202 tüketiciden elde edilen veriler üzerinde analizler yapılmıştır. PDT esas alınarak geliştirilen araştırma modelinde yer alan değişkenlerin tüketicilerin helal ürün satın almaya yönelik niyetlerini ve davranışlarını açıkladığı tespit edilmiştir. Davranışsal niyet üzerinde tüketicilerin geliştirdikleri tutum, fiili davranış üzerinde ise niyetlerin en belirleyici değişkenler oldukları tespit edilmiştir. Gıda, kozmetik ve temizlik ürün gruplarında katılımcıların en çok gıda ürünlerinin helal özelliği taşıması konusunda hassasiyet taşıdıkları gözlemlenmiştir. Helal ürünlerin, İslam dininin kurallarına uygun olarak üretilmiş olmasının yanında tüketiciler tarafından güvenilir, sağlıklı ve temiz olarak algılandığı tespit edilmiştir.
The aim of this study is to examine how the consumers perceive the concept of halal and consumers' buying behavior of halal featured products. The study has been conducted within the framework of the Theory of Planned Behavior (TPB) which is often used in social sciences for researching human behavior. Consumer’s attitudes towards halal products, the reactions of the people around their vicinity and the effect of perceived behavioral control on behavioral intentions and actual behavior were investigated. It was also investigated that how consumers identify the concept of halal products and whether these definitions are changed across different product groups. For these purposes, an online survey has been created related to the halal consumption and targeting the members of the social media groups. By this way, the necessary data has been collected. Analyses were made by using the data obtained from 202 consumers. It is seen that the variables existing in the research model developed on the basis of TPB can explain the intentions and behavior of the consumers for purchasing halal products. While the attitude developed by the consumers was found detrimental variable for the behavioral intention, the intentions were identified as the detrimental variable on the actual behaviors. When the food, cosmetics and cleaning product groups are considered, it is observed that the sensitivity of the consumers for halal feature is higher in the food products. In addition to the production of halal products in accordance with the principles of Islamic religion, it is detected that these products are also perceived as reliable, healthy and clean by the consumers
Other ID JA48DN83RE
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdülkadir ÖZTÜRK

Author: Sima NART

Author: Remzi ALTUNIŞIK

Dates

Publication Date: July 1, 2015

Bibtex @ { ijisef313863, journal = {International Journal of Islamic Economics and Finance Studies}, issn = {2149-8393}, eissn = {2149-8407}, address = {Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {141 - 160}, doi = {}, title = {Determinants of Halal Consumption Behavior of Consumers’: A Study with the Theory of Planned Behavior}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK, Abdülkadir and NART, Sima and ALTUNIŞIK, Remzi} }
APA ÖZTÜRK, A , NART, S , ALTUNIŞIK, R . (2015). Determinants of Halal Consumption Behavior of Consumers’: A Study with the Theory of Planned Behavior. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1 (2), 141-160. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ijisef/issue/29333/313863
MLA ÖZTÜRK, A , NART, S , ALTUNIŞIK, R . "Determinants of Halal Consumption Behavior of Consumers’: A Study with the Theory of Planned Behavior". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1 (2015): 141-160 <http://dergipark.org.tr/ijisef/issue/29333/313863>
Chicago ÖZTÜRK, A , NART, S , ALTUNIŞIK, R . "Determinants of Halal Consumption Behavior of Consumers’: A Study with the Theory of Planned Behavior". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1 (2015): 141-160
RIS TY - JOUR T1 - Determinants of Halal Consumption Behavior of Consumers’: A Study with the Theory of Planned Behavior AU - Abdülkadir ÖZTÜRK , Sima NART , Remzi ALTUNIŞIK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - International Journal of Islamic Economics and Finance Studies JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 160 VL - 1 IS - 2 SN - 2149-8393-2149-8407 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Islamic Economics and Finance Studies Determinants of Halal Consumption Behavior of Consumers’: A Study with the Theory of Planned Behavior %A Abdülkadir ÖZTÜRK , Sima NART , Remzi ALTUNIŞIK %T Determinants of Halal Consumption Behavior of Consumers’: A Study with the Theory of Planned Behavior %D 2015 %J International Journal of Islamic Economics and Finance Studies %P 2149-8393-2149-8407 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD ÖZTÜRK, Abdülkadir , NART, Sima , ALTUNIŞIK, Remzi . "Determinants of Halal Consumption Behavior of Consumers’: A Study with the Theory of Planned Behavior". International Journal of Islamic Economics and Finance Studies 1 / 2 (July 2015): 141-160.
AMA ÖZTÜRK A , NART S , ALTUNIŞIK R . Determinants of Halal Consumption Behavior of Consumers’: A Study with the Theory of Planned Behavior. IJISEF. 2015; 1(2): 141-160.
Vancouver ÖZTÜRK A , NART S , ALTUNIŞIK R . Determinants of Halal Consumption Behavior of Consumers’: A Study with the Theory of Planned Behavior. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies. 2015; 1(2): 160-141.